for virksomheter som yter helsehjelp

Kapabilitetsmodell

Kapabilitetsmodellen er en modell for hvilke kapabiliteter/evner et foretak som yter helsehjelp innehar, må inneha eller benytter for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål.

For å gi økt støtte til arbeidet med strategisk planlegging og program- og porteføljestyring i helseregionene, har regionene gått sammen for å utarbeide en felles referansemodell for kapabiliteter. Kapabilitetsmodellen er en referanse for hvilke kapabiliteter/evner en aktør som yter helsehjelp bør inneha for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål. Dette kan være for eksempel et sykehus, et fastlegekontor eller en helsestasjon.

Modellen gir et godt grunnlag for de vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for investeringer i virksomhetsutvikling. Den gir også et felles begrepsapparat, og kan dermed skape grunnlag for økt samordning og bedre beslutningsprosesser som følge av mer presis dialog på tvers av helseregioner, foretak, kommuner, kulturer og fagområder.

Kapabilitetsmodellen er delt inn i fire grupper, og hver gruppe inneholder kapabiliteter på to nivåer.

Kapabilitetene er delt inn i følgende grupper:
​Gruppe​Definisjon
​Styring og retning​Disse kapabilitetene responderer til interne og eksterne drivere, og gir rammer og retning for planlegging og endring slik at utvikling av helse- og omsorgstjenestene skjer innenfor og i tråd med disse.
​Kjernevirksomhet​Disse kapabilitetene er spesifikke for sektorens evne til å yte helsehjelp. Dette omhandler helsefremmende og forebyggende helsehjelp, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, opplæring av pasienter og pårørende, forskning, utdanning av helsepersonell, beredskap samt andre helse og omsorgstjenester som f.eks. hjelp i hjemmet og personlig assistanse
​Medisinsk service​Disse kapabilitetene er direkte muliggjørende for, og dermed tett knyttet til, kjernevirksomheten. Det kreves helsefaglig kompetanse for å utføre majoriteten av oppgavene som understøtter disse kapabiliteten
​Støtte​Disse kapabilitetene skal understøtte kjernevirksomheten og sikre en stabil og velfungerende daglig drift.

Kapabilitetsmodellen er inndelt i fire grupper, og hver gruppe inneholder kapabiliteter på to nivåer. Figuren nedenfor viser alle gruppene og samtlige kapabiliteter på nivå 1. Trykk på bildene for å navigere til de ulike gruppene og se kapabiliteter på nivå 1 og 2.

2021-10-15_15-25-42.png 

2021-10-15_15-25-42_1.png 

2021-10-15_15-26-13.png 

2021-10-15_15-27-19.png 


 

Fant du det du lette etter?