Kurs felles kompetansemål

På oppdrag fra regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ har det blitt laget to kurs som kan bidra til oppnåelse av noen av de felles kompetansemålene: "Kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk" og "Kunnskapbasert praksis – en praktisk øvelse". 

Illustrasjon av hender som holder snakkebobler

​​Målgruppe

Målgruppen for kursene er leger i spesialisering, men de kan også være nyttig for andre leger og annet helsepersonell – de er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å lære mer om temaene.

Kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk

​Hvordan vet du som lege at pasienten forstår de medisinske termene du bruker? Syns du det er vanskelig å forstå pasienten? Vet du når du skal bestille tolk?

Når pasient og behandler har ulik kulturell bakgrunn, kan flere elementer forstyrre kommunikasjonen. Forskjeller i språk, kultur og nivå av helsekompetanse kan gjøre det vanskelig å nå fram med du man ønsker å si, forstå hva pasienten mener og skape felles forståelse av sykdom og behandling. 

Kurset Kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk inneholder 11 videoer som viser ulike situasjoner det kan være nyttig å tenke gjennom i rollen som lege i et flerkulturelt samfunn. Filmene adresserer sentrale utfordringer i møtet mellom lege og pasient, f.eks språkutfordringer, ulike forventinger, kommunikasjonsstiler, religion, tolk, rasisme og diskriminering. Målet med filmene er at LIS, leger og annet helsepersonell kan reflektere over hvilke muligheter som finnes for å styrke kommunikasjonskompetansen for leger, pasienter og pårørende. 

Her finner du kurset: ​​Kultursensitiv kommunikasjon og bruk av tolk
​​
Undervisningsopplegget er laget i samarbeid mellom Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst.

​​​​

Kunnskapsbasert praksis – en praktisk øvelse​

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. 

Kurset inneholder tre informasjonsfilmer, samt tre konkrete praktiske øvelser i samtale mellom veileder og LIS. Man jobber med en selvvalgt klinisk problemstilling som er relevant for sin praksis. Det skal også fylles ut en digital arbeidsfil der man går gjennom alle trinnene i kunnskapssirkelen, m​ed tips for hvert trinn og lenker til mer utfyllende veiledning.

Her finner du kurset: Kunnskapsbasert praksis – en praktisk øvelse

Kurset er laget i samarbeid mellom MAGIC Evidence Ecosystem Foundation​​​​ og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst​.​