Kunnskapsbasert praksis – en praktisk øvelse

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

​​​Kunnskapshåndtering

Spesialistgodkjenning innen alle legespesialiteter krever kompetanse i kunnskapshåndtering som beskrevet i felles kompetansemål (FKM):


​​Kurs for LIS2/3

I lenken under finner du et fritt tilgjengelig kurs som bidrar til oppnåelse av flere læringsmål innen kunnskapshåndtering, spesielt LM-32 og LM-34. 

E-læring - Kunnskapsbasert praksis og bruk av arbeidsfiler ​

Målgruppen er leger i spesialisering, men kurset kan også v​ære nyttig for andre leger og annet helsepersonell. I kurset skal du jobbe med en selvvalgt klinisk problemstilling som er relevant for din praksis. 

Du skal fylle ut en digital arbeidsfil (se avsnittet "Digital arbeidsfil" under) der du går gjennom alle trinnene i kunnskapssirkelen, med tips for hvert trinn og lenker til mer utfyllende veiledning. Før arbeidet med filen, kan du se videoer med tre ulike eksempler på hvordan andre har gått frem for å finne kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål. 

Kurset er laget i samarbeid mellom MAGIC Evidence Ecosystem Foundation​​ og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst.


​Digital arbeidsfil

Registrer deg med navn og e-post i registreringsskjemaet. Du vil da få tilsendt en e-post med en unik lenke til en digital arbeidsfil.

Når du fyller ut arbeidsfilen lagres informasjonen automatisk, og du kan bruke den unike lenken for å fullføre arbeidsfilen på et senere tidspunkt. Når du fullfører arbeidsfilen får du tilsendt dine svar som en PDF-fil til din registrerte e-postadresse.

Registreringsskjema


​Ressurs
er for LIS1

Helsebibliotekets sider om kunnskapsbasert praksis finner du mer informasjon som er relevant for læringsmålene innen kunnskapshåndtering for del 1 av spesialistutdanningen. 

HSØ har også laget en side om samvalg: Kunnskapsgrunnlag om å innføre samvalg (samvalg.no)​


Fant du det du lette etter?