Om oss

Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) er et sett av tiltak som drives av de regionale helseforetakene i fellesskap, og en plattform for arbeid med ledelsesutvikling i helseforetakene.

Hensikten med tiltakene er ikke å gjøre all ledelse i sykehus lik, men å sikre at alle ledere jobber mot de samme målene.
Det legges vekt på verdiforankring og utvikling av et felles sett av kunnskap holdninger og ferdigheter hos ledere i helseforetakene.

Nasjonal ledelsesutvikling ledes av en styringsgruppe som ble oppnevnt av Helse- og sosialdepartementet i 2002.

Trond Olav Rangnes

Trond Olav Rangnes                       

leder for Nasjonal ledelsesutvikling
Treffes på mobil: 915 81 832
E-post: TNRA@helse-sorost.no

Fant du det du lette etter?