Styringsgruppen

Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak ble opprettet i 2002.

I foretaksmøtene i januar 2004 ble RHF-ene bedt om å videreføre deltakelsen i gruppen.

Styringsgruppen er sammensatt av personer fra ledergruppen i RHFene, tidligere deltakere på NTP og eksterne ressurspersoner:

Hilde Brit Christiansen

Hilde Brit Christiansen                
direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi
Helse Vest RHF


Kristian Iversen Fanghol

Hilde Rolandsen
eierdirektør
Helse Nord RHF


Anne Katarina Cartfjord

Anne Katarina Cartfjord
HR-direktør
Helse Midt-Norge RHF


Svein Tore Valsø

Svein Tore Valsø
konst. HR-direktør
Helse Sør-Øst RHF


Lisbeth Sommervoll

Lisbeth Sommervoll
viseadm. direktør
Oslo universitetssykehus HF

Se også mandat for arbeidet
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.