Skrøpelighet (GER)

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

(tidligere kurstittel Geriatri grunnkurs IV)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for per 01.09.2023. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne
- Forstå forholdet mellom normal aldring og sykdom og hvordan dette forholder seg til utvikling av skrøpelighet (frailty). Forstå hvordan skrøpelighet påvirker behandlingsbeslutninger. 
- Kunne utrede og behandle osteoporose og sarkopeni. Kjenne til de viktigste leddlidelser i den eldre befolkning. Forstå hvordan sarkopeni og leddlidelser påvirker fallrisiko, tiltak som kan redusere fallrisiko, samt viktigheten av osteoporose og av å fange det opp når man møter pasienten. 
- Kunne utrede og behandle søvnvansker hos eldre mennesker. Kjenne til og kunne behandle eller viderehenvise pasienter med obstipasjon og vannlatningsplager. 
- Kunne kartlegge og behandle ernæringssvikt hos eldre. Kjenne til og kunnen identifisere og behandle komplikasjoner. 


Kriterier for kursopptak

Ingen formelle krav, men deltagerne forventes å ha grunnleggende kunnskap (LIS2) i indremedisinske tilstander, og grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må ha grunnleggende kunnskap om nyresykdommer, lungesykdommer og hjertesykdommer. Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst, slik at det grunnleggende må ligge til grunn for å forstå hvordan de eldre avviker fra standard forløp. 

Kursleder

Paal Naalsund

Pris

7100,- (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

Maks 25

Timetall

21

Litteratur

Listen vil bli oppdatert mtp aktuell litteratur og formidles kursdeltakerne i rimelig tid. 

Andre opplysninger

Det vil være noe forarbeid i tillegg til lesing av litteratur. Informasjon om dette kommer i god tid før kurset. 

Program

Dag 1 - Biologisk aldring: syk eller bare gammel?
10:00-10:15 VELKOMMEN. Naalsund
10:15-11:00 De gamle lunger. Tjeldflåt
11:15-12:00 De gamle nyrer. Sandviknes
12:00-12:45 LUNSJ
12:45-13:30 Det gamle hjerte (inkl disk). Skaar
13:45-14:30 Bruk av frailtyvurderinger, preoperativ vurdering. Skaar
14:45-15:30 Behandlingsintensitet - frailty. Naalsund

Dag 2 - Muskel, skjelett, skrøpelighet
08:15-09:00 Sarkopeni. Steihaug
09:15-10:00 Revmatiske lidelser hos eldre. Fevang
10:15-11:00 Osteoporose. Gjerdsen
11:15-12:00 Psykologisk aldring. Lunde
12:00-13:00   LUNSJ
13:00-13:45 Funksjon, multisykelighet og frailty. Ranhoff
14:00-14:45 Fralityvurdering. Ranhoff
15:00-16:00 Presentasjon av gruppeoppgaver - tema kommer. Ranhoff

Dag 3 - Naturlige funksjoner
08:15-09:00 Vannlatning gyn. Jone trovik
9:15-10:00 Vannlatning uro. Honorè
10:15-11:00 Obstipasjon. Johan Lunding
11:15-12:00 Ernæring: Komplikasjoner ved parenteral ernæring og sondeernæring. Østgaard
12:10-12:30 Ernæring: reernæringssyndrom. Praktisk ernæringsarbeid. Østgaard
Video Enæring: praktisk ernæringsarbeid Alme
12:30-13:15 LUNSJ
13:15-14:00 Søvn. Flo
14:15-15:00 Søvn. Flo
Fant du det du lette etter?