Endokrinologi (FIM)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Indremedisin (35 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS2 Felles indremedisinske fag (FIM)

KURSLEDER

Marianne Øksnes

LÆRINGSMÅL

Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere endokrinologiske sykdommer. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med vanlige endokrinologiske sykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med en endokrinologisk grunnsykdom, og de med akutte komplikasjoner knyttet til endokrinologiske tilstander. Kunne vurdere når det er indisert med henvisning til endokrinolog.

KURSAVGIFT

8800,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

ANTALL DELTAKERE

60

PROGRAM

Mandag 31.10
Møteleder: Seksjonsoverlege Kristian Løvås

09.30 Kursåpning. 

Diabetes mellitus
09.40-10.40 Type 1 diabetes. Overlege Grethe Ueland
10.40-10.55 Pause
10.55-11.55 Type 2 diabetes. Overlege Sondre Meling, Stavanger Universitetssykehus.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Diabetes i sykehus. Overlege Marianne Grytaas
13.45-14.45 Gruppeoppgaver. Meling, Ueland, Grytaas 
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Gjennomgang av gruppeoppgaver ved gruppene Meling, Ueland, Grytaas

Tirsdag 01.11
Møteleder: Overlege Grete Ueland

Diabetes komplikasjoner
08.30-09.15 Akutte diabeteskomplikasjoner Overlege Eirik Søfteland 
09.15-09.45 Kardiovaskulær sykdom og diabetes. Overlege Iren Hjellestad
09.45-10.00 Pause
10.00-10.25 Retinopati. Professor Jørgen Krohn, Øyeavdelingen, HUS.
10.25-11.00 Nefropati. Overlege Idun Riisnes, Medisinsk avdeling, HUS.
11.00-11.10 Pause
11.10-11.35   Den diabetiske fot.  Overlege Iren Hjellestad
11.35-12.00   Nevropati. Overlege Eirik Søfteland
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Gruppeoppgaver diabetes. Hjellestad, Søfteland
13.45-14.30 Gjennomgang av gruppeoppgaver
14.30-14.55 Diabetes og graviditet. Anne Schønberg 
14.55-15.10 Pause
15.10-16.00 Sykelig overvekt. Overlege Paal Methlie
Onsdag  02.11
Møteleder: Overlege Marianne Øksnes

Kalsium og beinmetabolisme. Osteoporose.
08.30-09.10   Osteoporose.  Overlege Ellen Apalset, revmatologisk avdeling HUS
09.10-09.50 Kalsiumforstyrrelser. Overlege Marianne Astor
09.50-10.05 Pause 
10.05-11.00 Kasuistikker/oppgaver. Apalset, Astor

Hyper- og hypotyreose

11.00-12.00 Tyreoideafunksjonsforstyrrelser. Overlege Marianne Grytaas
Hypotyreose. 
Hypertyreose. 
12.00-13:00 Lunsj 
13.00-13.45 Kasuistikker/oppgaver (Grytaas)

Vanlige tyreoideaproblemer

13.45-14.15 Kirurgisk behandling av tyreoideasykdommer. Overlege Katrin Brauckhoff, Kirurgisk Klinikk, HUS 
14.15-14.30 Pause
14.30-15.00 Medikamentinduserte funksjonsforstyrrelser. Overlege Anne Schønberg 
15.00-15.30 Tyreoideasykdommer under graviditet og generell sykdom. Overlege Anne Schønberg
15.30-16.00 Exophthalmus. Utredning og behandling. Professor Eyvind Rødahl, Øyeavdelingen, HUS.

Torsdag 03.11
Møteleder: Overlege Paal Methlie

Natriumforstyrrelser
08.30-09.10 Hyponatremi. Overlege Marianne Øksnes
09.10-09.40 Hypernatremi. Overlege Borghild Aakra
09.40-09.55 Pause
09.55-10.30 Reernæringssyndrom. LIS3 Endokrinologi HUS, Eeva Angell
10.30-11.30   Gruppeoppgaver elektrolytter. Øksnes, Aakra, Angell
11.30-12.00 Gjennomgang av gruppeoppgaver Øksnes, Aakra, Angell
12.00-13.00 Lunsj

Hypofysesykdommer
13.00-13.40 Hypofysesvikt og hypofysetumor. Husebye
13.40-14.10 Cushings syndrom og akromegali. Ueland
14.10-14.45 Pause
14.00-14.30 Nevrokirurgisk behandling av hypofysetumorer. Overlege Ruby Mahesparan 
14.30-15.00 Hyperprolaktinemi  LIS3 endokrinologi Usman Afzal
15.00-16.00 Hypofyse pasientkasuistikker. Husebye,Ueland, Methlie
 
Fredag 04.11
Møteleder:  Marianne Øksnes

Binyrer
08.30-09.00 Binyretumor tilfeldig oppdaget. Ueland
09.00-09.40 Binyrebarksvikt og autoimmune polyendokrine syndromer. Husebye.
09.40-10.10   Feokromocytom og nevroendokrine svulster Husebye
10.10-10.30 Pause
10.30-11.10 Primær hyperaldosteronisme. Grytaas
11.10-12.00 Hypogonadisme, doping og kjønnsinkongruens Overlege Martina M Erichsen
12.00-13.00 Lunsj

Uventede prøvesvar
13.00-13.45 Uvanlige prøvesvar. Methlie.
13.45-14.45 Kasuistikker/oppgaver. Husebye, Løvås, Methlie

Kursprøve og evaluering
14.45-15.30 Kursprøve og evaluering  Øksnes.
15.30 Kurs slutt!
Fant du det du lette etter?