ECT (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal deltakerne: 

 • kunne plassere ECT som behandlingsform i en kulturell, historisk og etisk kontekst.
 • kjenne til holdninger, motforestillinger og faglig uenighet rundt ECT og kunne drøfte disse med pasient og pårørende.
 • ha kjennskap til antatte virkningsmekanismer.
 • kjenne til evidens for behandlingens effekt og bivirkninger.
 • kunne identifisere pasienter med antatt god effekt av ECT.
 • kjenne til hvordan tar man hensyn til ulike somatiske tilstander og relative kontraindikasjoner.
 • kunne diskutere kost nytte forhold for ECT vs. annen behandling med pasienten og pårørende.
 • kunne evaluere og justere faktorer som påvirker behandlingens effekt og bivirkninger, sånt som. elektrodeplassering, ladning, frekvens, medisiner.
 • kunne innhente samtykke til ECT med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og kjenne til det rettslige grunnlaget for nødretts-ECT.
 • kjenne til nødvendig forberedelse til ECT og utredning før ECT.
 • kunne gjennomføre adekvat behandlingsmonitorering under hvert anfall og i behandlingsforløpet, herunder gjenkjenne et adekvat epilepsilignende anfall i EEG og kriteria for å endre behandlingsparameter gjennom behandlingsserien, klinisk vurdering gjennom serien, kriteria for å avslutte ECT serien og indikasjon for vedlikeholdsbehandling.
 • kunne modifisere nødvendig medisinering før under og etter ECT.

Læringsmål

Biologisk behandling av psykiske lidelser
VOP-016 ECT - samvalg

Kursavgift

NOK 3700,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning.

Kurskomite

Magritt Skjølsvold Ræder (Kursleder)  magrsk@ous-hf.no

Program

Program (PDF).

Fant du det du lette etter?