Interregionalt forum for digital patologi

Det interregionale forumet for digital patologi (Patologiforum) har som overordnet formål å sikre at overgangen til digital patologi i Norge skjer på en måte som gagner både patologifaget, klinikere og pasienter.


Kontaktperson
Vidar Isaksen (leder) - vidar.isaksen@unn.no

En ambisjon om raskere og mer standardisert diagnostikk i alle landets patologiavdelinger krever en tett koordinering av patologifag, laboratoriefag, organisering, arbeidsprosesser og IKT. Formålet med Patologiforum er å ivareta ansvaret for denne koordineringen og være det overordnede bindeleddet.​

Fant du det du lette etter?