Interregionalt forum for digital patologi

har som overordnet formål å sikre at overgangen til digital patologi i Norge skjer på en måte som gagner både patologien, klinikere og pasienter.


Kontaktpersoner:
Vidar Isaksen (leder)
vidar.isaksen unn.no

En ambisjon om likere, raskere og riktigere diagnostikk i alle landets patologiavdelinger krever en tett koordinering av patologifag, laboratoriefag, organisering, arbeidsprosesser og IKT. Formålet med Patologiforum er å ivareta ansvaret for denne koordineringen og være det overordnede bindeleddet.

Fant du det du lette etter?