Om forumet


Interregionalt forum for Digital patologi («Patologiforum») ble gjennom tilslutning fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene etablert i 2020. Hensikten var å lage en koordinerende struktur for samhandling på ledernivå i Norge.På den måten kan man sikre at større endringer og prosesser i patologi-Norge er forankret i lederlinjen og kan kommuniseres til beslutningstagere i de regionale helseforetakene.

Interregionalt forum for digital patologi  skal være er sentralt bindeledd i den fremtidige faglige utvikling innen patologidiagnostikk i Norge slik at den blir så enhetlig som mulig og i tråd med de mulighetene som digitalisering vil gi. Dette innebærer at anbefalinger som vedtas i det interregionale forumet følger linjen til de regionale helseforetak og inkluderer hele patologiområdet. Forumet skal støtte opp under regionale prosjekter slik at digital patologi blir innført i hele Norge.

Viktige oppgaver i etableringsfasen innebærer:
  • Motta leveranser fra det interregionale prosjektet "Nasjonal Digital patologi"
  • Motta og forvalte leveranser fra laboratorie- og fagnettverk
  • Avgjøre uenighet eller beslutte på tvers av laboratorie- og fagnettverk
  • Beslutte etablering av nye fagnettverk eller utvidelse av eksisterende fagnettverk ved behov
  • Beslutte etablering av fagnettverksforum etter behov.
  • Les mandatet for mer informasjon om forumets rolle, oppgaver og organisering (lenke til mandat)Fant du det du lette etter?