Program dag 2

07.00 – 08.30Frokost 
08.45 – 09.00Velkommen v/Cecilie Daae - administrerende direktør Helse Nord RHF
09.00 – 09.15Politisk talev/ NN – Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
​09.15 - 09.301M+ Genomesv/Grethe S. Foss, Helsedirektoratet
09.30 – 09.45Forventningene fra brukerne v/Kreftforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
09.45 –10.30Klinisk nytte av persontilpasset medisin v/Jan Kristian Damås (St. Olavs Hospital), Sigbjørn Smeland (Oslo Universitetssykehus) og NN
10.30 –11.00Pause (utsjekk) 
11.00 – 12.00Paneldebatt - paneldebattleder Siri GulliksenTømmerbakke, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin v/ HOD, HelseDir, NorPreM, RHF, brukere, klinikker
12.00 – 13.00Lunsj 
13.00 – 15.30Parallellsesjoner  se eget program  
15.30 – 15.45Pause 
15.45 - 16.00Avslutning


 

 v/Hege Russnes – Leder NorPreM og NN – HSØ

 

Fant du det du lette etter?