Program dag 1

10.45 – 12.00Ankomst og registrering
Tromsø – Scandic Ishavshotel
12.00 – 13.00

Lunsj

 
13.00 – 13.30

Velkommen og formål med konferansen

v/Hege Russnes - Leder nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM)

13.30 – 15.30Regionale nettverksmøter v/fagnettverksledere (eget program)
15.30 – 16-00Pause 
16.00 – 16.30Åpning av nasjonal konferanse med kulturelt innslag v/Anita Schumacher – administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF

16.30 – 17.30

 

17.30 - 18.00

Erfaring fra to år med NorPreM og regionale fagnettverk

Spørsmål fra salen til nettverksledere i NorPreM

v/ Hege Russnes, Rune Sundset, Gunnar Douzgos Houge, Hans Johnny S. Nilsen

18.00 - 19.00

19.00 – 20.00

Pause

Mingling

20.00 - Middag 

 

Fant du det du lette etter?