Program dag 1

​Tid/Rom​Hva​Foredragsholdere
10.45 – 12.00/LobbyAnkomst og registrering

12.00 – 13.00/Restaurant

Lunsj

 

13.00 – 15.30/ Plenumssalen - Ishavet

 

13.00 - 13.30/Ishavet

13.30 - 14.45/Ishavet

13.30 - 14.45/NordNorge

13.30 - 14.45/Rudi

14.45 - 15.00

15.00 - 15.30/Ishavet

Workshop om nasjonal strategi for persontilpasset medisin

 


 

Innledning

Gruppe 1 - kompetanse

Gruppe 2 - IKT

Gruppe 3 - Integrasjon forskning/klinikk

Pause

Oppsummering

 

v/Helse- og omsorgsdepartementet

 

15.30 – 16-00Pause 
16.00 – 16.30/ Plenumssalen - Ishavet

Åpning av nasjonal konferanse med kulturelt innslag

v/Einar Bugge – ass. fagdirektør Universitetssykehuset Nord-Norge HF

16.30 – 17.30/ Plenumssalen - Ishavet

 

17.30 - 18.00/ Plenumssalen - Ishavet

Erfaring fra to år med NorPreM og regionale fagnettverk

Spørsmål fra salen til nettverksledere i NorPreM

v/nasjonal leder Hege Russnes og fagnettverksledere Ulla Randen (Helse Sør-Øst), Rune Sundset (Helse Nord), Gunnar Douzgos Houge (Helse Vest) og Hans - Johnny S. Nilsen (Helse Midt-Norge)

18.00 - 19.00

19.00 – 20.00

Pause

Mingling

20.00 - /IshavetMiddag 

 

Fant du det du lette etter?