Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1: 13.00 – 13.40

Isvahet 1 - NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer)

v/Hege Russnes (Oslo universitetssykehus/leder NorPreM), Thomas Berg (Universitetssykehuset Nord-Norge), Anne Pernille Dyrbekk (Sykehuset i Vestfold), Emiel Janssen (Universitetssykehuset i Stavanger), Anne J. Skjulsvik (St. Olavs Hospital), Ragnhild M. Wold (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Ishavet 2 - Behov for biobanker - nasjonale utfordringer

 • Biobank Norge 
  v/Kristian Hveem, NTNU
 • Biobank og persontilpasset medisin
  v/Ole Andreassen, Universitet i Oslo
 • Behovet, utfordringer og mulighetsrommet med nasjonale innsamlinger i forbindelse med kliniske studier 
  v/Øyvind Mikkelsen, St. Olavs Hospital

Pause 13.40 – 13.50


Parallellsesjon 2: 13.50 – 14.30

Ishavet 1 - Molekylær avbildning

 • Teranostikkens inntogsmarsj; treffer vi blink med radioaktiv presisjonsdiagnostikk og kan vi kurere med påfølgende radioaktiv behandling?
  v/Trond Bogsrud, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Etablering av spesifikke PET-tracere i Norge; hvilke trenger vi, hvordan får vi det til og skal vi fordele mellom helseregionene?
  v/Tom Chr. Adamsen, Haukland Universitetssykehus
 • Norge som ledende nasjon i utvikling av radioaktiv behandling – men hva skal til for å samle nasjonen til bedre deltagelse i kliniske studier?
  v/Ole Kristian Hjelstuen, Inven2/ Universitet i Tromsø

Ishavet 2 - Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

 • Innledning v/Gunnar Douzgos Houge, Haukland Universitetssykehus
 • Hvilken betydning kan strategien få for NKSD v/Stein Are Aksnes, Oslo Universitetssykehus
 • Hvilken betydning kan strategien få for brukerne v/Ingunn Westerheim,  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • VIl strategien få noen betydning i praksis eller vil alt være som før v/Arvid Heiberg, Oslo universitetssykehus

Pause 14.30 – 14.45


Parallellsesjon 3: 14.45 – 15.30

Ishavet 1 - IMPRESS-Norway og utfordringer ved dynamisk implementering av diagnostikk og behandling

 • v/Hege Russnes, Oslo Universitetssykehus
 • v/Kjetil Taskén, Universitet i Oslo
 • v/Åslaug Helland, Universitet i Oslo

 

Ishavet 2 - Molekylær diagnostikk av blandingsinfeksjoner og metagenomikk innen infeksjonsmedisin

 • v/Øyvind Kommedal


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?