Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1: 13.00 – 13.40

Isvahet 1 - NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer)

v/Hege Russnes (Oslo universitetssykehus/leder NorPreM), Thomas Berg (Universitetssykehuset Nord-Norge), Anne Pernille Dyrbekk (Sykehuset i Vestfold), Emiel Janssen (Universitetssykehuset i Stavanger), Anne J. Skjulsvik (St. Olavs Hospital), Ragnhild M. Wold (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Ishavet 2 - Behov for biobanker - nasjonale utfordringer

 • Behov for biobank i persontilpasset medisin
  v/Ole Andreassen, Universitet i Oslo
 • Biobank Norge 
  v/Kristian Hveem, NTNU
 • Behovet, utfordringer og mulighetsrommet med nasjonale innsamlinger i forbindelse med kliniske studier 
  v/Haakon Skogseth, NTNU

Pause 13.40 – 13.50


Parallellsesjon 2: 13.50 – 14.30

Ishavet 1 - Molekylær avbildning

 • Teranostikkens inntogsmarsj; treffer vi blink med radioaktiv presisjonsdiagnostikk og kan vi kurere med påfølgende radioaktiv behandling?
  v/Trond Bogsrud, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Etablering av spesifikke PET-tracere i Norge; hvilke trenger vi, hvordan får vi det til og skal vi fordele mellom helseregionene?
  v/Dag Erlend Olberg, Norsk medisinsk syklotronsenter AS
 • Norge som ledende nasjon i utvikling av radioaktiv behandling – men hva skal til for å samle nasjonen til bedre deltagelse i kliniske studier?
  v/Ole Kristian Hjelstuen, Inven2/ Universitet i Tromsø

Ishavet 2 - Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

 • Innledning v/Gunnar Douzgos Houge, Haukland universitetssykehus
 • Hvilken betydning kan strategien få for brukerne? v/Ingunn Westerheim, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Vil strategien få noen betydning i praksis eller vil alt være som før? v/Arvid Heiberg, Oslo universitetssykehus
 • "Senter for presisjonsmedisin for sjeldne sykdommer" v/Olve Moldestad, Oslo universitetssykehus
 • Nye tilstander i Nyfødtscreeningen og en mer dynamisk innføring v/Olve Moldestad og Asbjørg Stray-Pedersen, Nyfødtscreeningen, Oslo universitetssykehus
 • Kan vi få til et offentlig-privat samarbeid om nye behandlinger også for pasienter med sjeldne tilstander? v/Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo universitetssykehus
 • Pause 14.30 – 14.45


Parallellsesjon 3: 14.45 – 15.30

Ishavet 1 - IMPRESS-Norway og utfordringer ved dynamisk implementering av diagnostikk og behandling

 • v/Hege Russnes, Oslo universitetssykehus
 • v/Kjetil Taskén, Oslo universitetssykehus
 • v/Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus

 

Ishavet 2 - Infeksjonsmedisin/mikrobiologi i persontilpasset medisin

 • v/Dag Henrik Reikvam, Oslo universitetsyukehus


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?