Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes . For behandling av personopplysninger som sykehus og religioner gjør for øvrig, kan du lese mer på siden til det enkelte sykehus.

Om våre nettsider

Spesialisthelsetjenesten.no utvikles i tett samarbeid med de andre sykehusene i Norge.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består i dag om lag 50 nettsteder; alle sykehusene, IKT-selskap, apotek, RHF og selskaper spesialisthelsetjenesten eier sammen, slik som f.eks. pasientreiser. Sammen utvikler vi ny funksjonalitet, design og oppbyggingen av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne.

Vi samarbeider også med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF som forvalter og drifter den tekniske løsningen.

Ansvar

Databehandler er Norsk Helsenett SF (NHN). (Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger)

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

E-post

Du har mulighet til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Dersom du sender en e-post blir denne vurdert i hht. arkivloven, på det eneltet HF som er ansvarlig for nettinnholdet.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv. i e-post til oss.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemeldinger på nettsidene via skjemaet «Fant du det du lette etter». Skjemaet ligger på et utvalg av våre nettsider. Du vil ikke få svar på tilbakemeldingen, men innspillet legges i en liste i max et halvt år.   Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.

Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysninger automatisk slettet før innsending.

Lenker til andre nettsteder

Vi lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på dette nettstedet omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker.

Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles. Løsningen for besøksstatistikk er basert på Matomo.

Søk

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Fant du det du lette etter?