Om nettstedet

Nettstedet spesialisthelsetjenesten.no er etablert som en nasjonal kommunikasjonskanal for informasjon mellom flerregionale prosjekter eller varige informasjonsbehov innad i spesialisthelsetjenesten. Nettstedet skal ha hovedfokus på kompetanse- og kunnskapsdeling for medarbeidere i helseforetakene i Norge. 

Ansvarlig redaktør / kontakt oss

Leder for nasjonalt redaksjonsråd er ansvarlig redaktør for nettstedet.

Christin Nyland
christin.nyland@helse-sorost.no

Andre spørsmål

Har du spørsmål eller innspill til de enkelte innholdsområdene på nettstedet - kan du kontakte disse direkte.

For LIS - kontakt: Lars Christian Breen, e-post: labree@ous-hf.no se også regionale kontakter

For nettundervisning - kontakt: redaksjonen på OUS


Målgruppe

Ansatte i helseforetakene i Norge er målgruppe for nettstedet.  

Utvikling og publisering

Nettstedet er en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten som utvikler nettsider til alle sykehus i Norge. Utvikling av både design og teknisk funksjonalitet gjøres i fellesskap, organisert gjennom nasjonalt redaksjonsråd.

Innholdsleverandører som presenterer innhold på nettstedet, sikrer kvalitet og oppdaterer sitt innhold. Nettstedet er under oppbygging.

Spørsmål rundt etablering av nye innholdsområder kan sendes til ansvarlig redaktør.

Tilgang og rettigheter til å publisere informasjon på nettstedet

Erfaring fra prosjektet felles nettløsning og forvaltningen, viser at det er viktig å ha en nøktern redaksjon og antall publisister på nettstedet, for å holde god kvalitet og oversikt over innholdet.

Det gis rettigheter til publisister/redaktør(er) for det enkelte området som skal etableres.

Medarbeidere som skal ha tilgang må bestille BESØKENDE-tilgang på spesialisthelsetjenesten.no gjennom sitt regionale IKT-selskap. Bestilling av tilganger skjer på ordinært vis gjennom ditt HF.

Grupper som ev. skal ha tilgang til innhold som ikke skal være tilgjengelig for alle, må også ha tilgang til nettstedet, på lik linje med publisister. Bestilling av BESØKENDE-tilgang gjøres på ordinær måte gjennom HF/regionalt IKT-selskap.

Videre rettigheter som publisist/redaktør til områder på nettstedet, besluttes gjennom nettstedsadministrator for informasjonsområdet.  

  • Informasjonskapsler

    Nettstedet benytter informasjonskapsler for å samle inn statistikk, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.