Om konferansen

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) inviterer til sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin.

​Praktisk informasjon

Dato: 9 - 10 desember 2021

Konferansested: Scandic Ishavshotel Tromsø

Arrangør: Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM)

Kontaktpersoner:

Konferanseavgift:

  • Deltakelse dag 1 og 2 inkl. overnatting og festmiddag: kr 2.200,-
  • Deltakelse kun dag 2 inkl. overnatting og festmiddag:  kr 1.900,-
  • Deltakelse dag 1 og 2 ekskl. overnatting, inkludert festmiddag: kr 1.200,-
  • Deltakelse dag 1 og 2 ekskl. overnatting ekskl festmiddag: kr 600,-

Reiseutgifter til Tromsø må dekkes av deltakerne selv.

Transport til/fra flyplassen:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortfattet programinformasjon (med forbehold om endringer)

Dag 1 - Torsdag, 9 desember 2021

Ankomst og registrering

12.00: Lunsj

13.00 - 15.30: Regionale nettverksmøter (eget program)

16.00: Åpning av nasjonal konferanse med kulturelt innslag

v/Anita Schumacher – administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF

16.30: Erfaring fra to år med NorPreM og regionale fagnettverk

v/Hege Russnes (Leder NorPreM) og leder for de regionale fagnettverkene

20.00: Middag

Detaljert program dag 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 2 - Fredag, 10 desember 2021

8.45: Velkommen v/Cecilie Daae - administrerende direktør Helse Nord RHF

9.00: Politisk tale v/ NN – Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

9.15: Forventningene fra brukerne v/Kreftforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

9.45: Klinisk nytte av persontilpasset medisin  v/Jan Kristian Damås (St. Olavs Hospital), Sigbjørn Smeland (Oslo Universitetssykehus) og NN

11.00: Paneldebatt  v/ HOD, HelseDir, NorPreM, RHF, brukere, klinikker

13.00 - 15.30: Faglige parallellsesjoner (se eget program)

15.45: Avslutning v/Hege Russnes – Leder NorPreM og NN – HSØ

Detaljert program dag 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påmelding Persontilpasset medisin

Fant du det du lette etter?