Om konferansen

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) inviterer til sin første nasjonale konferanse innen persontilpasset medisin.

​Praktisk informasjon

Dato: 5 -6. mai 2022

Konferansested: Scandic Ishavshotel Tromsø

Arrangør: Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM)

Kontaktpersoner:

Reiseutgifter til Tromsø må dekkes av deltakerne selv.

Transport til/fra flyplassen:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortfattet programinformasjon (med forbehold om endringer)

Dag 1 - Torsdag, 5. mai 2022

Ankomst og registrering

12.00: Lunsj

13.00 - 13.30: Velkommen og formål med konferansen

13.30 - 15.30: Regionale nettverksmøter (eget program)

16.00: Åpning av nasjonal konferanse med kulturelt innslag

v/Anita Schumacher – administrerende direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF

16.30: Erfaring fra to år med NorPreM og regionale fagnettverk

v/Hege Russnes (Leder NorPreM) og leder for de regionale fagnettverkene

20.00: Middag

Detaljert program dag 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 2 - Fredag, 6. mai 2022

8.45: Velkommen v/Cecilie Daae - administrerende direktør Helse Nord RHF

9.00: Politisk tale

9.15: 1M+ Genomes v/Grethe S. Foss, Helsedirektoratet

9.30: Forventningene fra brukerne v/ Rita Halvorsen, Kreftforening og Ingunn Westerheim, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

9.45: Klinisk nytte av persontilpasset medisin  v/Jan Kristian Damås (St. Olavs hospital), Sigbjørn Smeland (Oslo universitetssykehus) og Hans Christian Erichsen (Oslo universitetssykehus)

11.00: Paneldebatt  - paneldebattleder Siri GulliksenTømmerbakke, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

Deltakere i panelet: Grethe S. Foss - Helsedirektoratet, Lars Eikvar – HSØ, Sigbjørn Smeland - Oslo universitetssykehuset, Olve Moldestad - Oslo universitetssykehuset, Rita Halvorsen - Kreftforeningen og Ingunn Westerheim - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

13.00 - 15.30: Faglige parallellsesjoner (se eget program)

15.45: Avslutning v/Hege Russnes – Leder NorPreM og Øystein Kruger – HSØ

Detaljert program dag 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påmelding Persontilpasset medisin

Fant du det du lette etter?