Nukleærmedisin - teranostikk

Det er etablert en nasjonal arbeidsgruppe innen teranostikk – prostatakreft. Dette nasjonale prosjektet skal beskrive nødvendige tilpasninger for å etablerer radioaktiv terapi for pasienter med prostatakreft i Norge – tilsvarende ca 500 pasienter/år i Norge.

​​​​​Prosjektide og mandatet

Prosjektide - Teranostikk.pdf
Prosjektmandat - nasjonal
Prosjektmandat - regional​

​Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Det interregionale fagdirektørmøte
Styringsgruppen: Arbeidsutvalget i NorPreM​
Prosjektleder: Rune Sundset(UNN), Rune.Sundset@unn.no

P​rosedyrer/guidelines for 177Lu-PSMA-RLT​

  1. Joint EANM/SNMMI procedure guideline for the use of 177Lu-labeled PSMA-targeted radioligand-therapy (177Lu-PSMA-RLT) (2023)

Joint EANM/SNMMI procedure guideline for the use of 177Lu-labeled PSMA-targeted radioligand-therapy (177Lu-PSMA-RLT) | SpringerLink

  1. EANM dosimetry committee recommendations for dosimetry of 177Lu-labelled somatostatin-receptor- and PSMA-targeting ligands (2022)

EANM dosimetry committee recommendations for dosimetry of 177Lu-labelled somatostatin-receptor- and PSMA-targeting ligands | SpringerLink

  1. EANM enabling guide: how to improve the accessibility of clinical dosimetry (2023)

EANM enabling guide: how to improve the accessibility of clinical dosimetry | SpringerLink

  1. EANM Technologists' Guide 2022: Radionuclide Therapy Management (2022)

EANM22_TechGuide.pdf

  1. SNMMI Consensus Statement on Patient Selection and Appropriate Use of 177Lu-PSMA-617 Radionuclide Therapy (2023)

PSMA-617 appropriate use 4.26.23 - Final Approved.pdf

Fant du det du lette etter?