NorTrials rådgivende gruppe

NorTrials rådgivende gruppe skal være et forum for diskusjon av aktuelle saker og problemstillinger innen NorTrials' virkeområder og skal bidra med innspill til satsingen.

NorTrials rådgivende gruppe består av representanter fra industri, spesialisthelsetjenesten v/universitetssykehusene, konserntillitsvalgte, brukere og andre relevante aktører, se medlemsliste.

Møtereferater

22. juni 2022

Fant du det du lette etter?