NorTrials feasibilityportal

NorTrials feasibilityportal er et tilbud til aktører som ønsker å utføre kliniske studier i Norge, og som ikke allerede har kjente kontaktpersoner innenfor det aktuelle terapiområdet.

Feasibilityportalen er utviklet i samarbeid med Helse Vest HF IKT/eStudie. Studier som meldes inn via portalen videresendes til kontaktpersoner/-adresser i de sykehusene som sponsor har valgt i portalen.

Oversikt over sykehus og hvilke terapiområder de kan gjøre studier på, kan lastes ned her. Se også oversikt med pasientgrunnlag. NorTrials koordinerende enhet kan hjelpe til å følge opp forespørsler som ikke besvares innen oppgitt tidsfrist.

Ta kontakt med NorTrials koordinerende enhet dersom du trenger hjelp til oppfølging eller har spørsmål om portalen: contactnortrials@ous-hf.no.

Lenke til NorTrials feasibilityportal

Fant du det du lette etter?