Ortopedisk kirurgi

Nettundervisningen gjennomføres tirsdager kl. 7.30–8.00

Ortopedisk kirurgi
 

Neste foredrag: 26. november 2019

Tema: Patologiske frakturer

Nasjonal nettundervisning for ortopedisk kirurgi avvikles 31/12/19.
Mer informasjon, se Program

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
291 336#

Passcode
859 025#

Program

Nasjonal nettundervisning for ortopedisk kirurgi avvikles 31/12/19. Vi vil takke for alle bidrag og godt samarbeid.
Tidligere foredrag vil bli lagret, og undertegnede kan kontaktes ved behov.
For interesserte opplyses det også om at det eksisterer en nasjonal nettundervisning via Norsk Helsenett som ledes fra ortopedisk avdeling Ullevål hver onsdag morgen.

Vennlig hilsen

Kjetil Kivle
Overlege
OUS, Rikshospitalet

Tema

Foredragsholder

Sted

20.08.2019Fleksorseneskader​Kristin Wennesland​RH-rygg
27.08.2019​Spondylolyse og olistese​Ted Patrick LundgrenRH-hånd​
03.09.2019​ACL​Terje Aasheim​Tønsberg
10.09.2019​AVLYST
​Tromsø
17.09.2019​Replantasjon og mikrokirurgi​Magne Røkkum​Rh-hånd
24.09.2019​Cerebral Parese​Andreas Knaus​RH-barn
01.10.2019​Trokantære femurfrakturer​Stian Kristoffersen ​Skien
08.10.2019​Periacetabulær osteotomi ett alternativ til protese?​Kjetil Iversen ​Harstad
15.10.2019​Lumbal fusjon ​Rushdi Mohammed​Hagevik
22.10.2019​AVLYSTStord​
29.10.2019

Stabilitetsvudering ved isolerte weber b frakturer   

​Per Arne Skarstein Waaler​Førde
05.11.2019​Why fractures in children differ from those in adults​Joachim Horn​RH-rygg
12.11.2019​ATLS​Kjartan SørbøHaugesund
19.11.2019Behandling av barn med​Idiopatisk økt femur anteversjon​Anders Grønseth ​RH-barn
26.11.2019Patologiske frakturer​Eivind Innerdal ​Tromsø
03.12.2019Tønsberg​
10.12.2019​Skien
17.12.2019​RH-hånd

Informasjon til deg som foreleser

Nettundervisningen Ortopedisk kirurgi, har en varighet på 30 minutter. 20 minutter brukes til foredraget, 10 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.

Presentasjonen vil bli passordbeskyttet og det legges vannmerke på presentasjonen.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst tre dager før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. Vi ber om at presentasjonen ikke overskrider 20MB i størrelse, slik at den enkelt kan sendes per e-post. Vurder eventuelt å sende flere mindre presentasjoner, som vi så vil sette sammen før publisering.

I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format.
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.


Nettundervisning gjennomføres tirsdager kl. 07.30 - 08.00
Konferansenummer: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 291336#
Passcode: 859025#


Kontakt:
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601

Deltakende foretak og institusjoner


Førde
Kontaktperson: Bernt Johan Marskar


Hammerfest
Kontaktperson: Søren Bøvling


Hagevik
Kontaktperson: Gina E. Ørn Toskedal


Harstad
Kontaktperson: Stig Hegna


Haugesund
Kontaktperson:  Fridtjof Rachor


Kongsberg
Kontaktperson: S. Baumann


Mo i Rana
Kontaktperson: D. R. Johansen / Ola Breiland


OUS, Rikshospitalet
Kontaktperson: Kjetil Kivle


Skien
Kontaktperson: Paolo Rossi


Stord
Kontaktperson: Bodo Günther


Tromsø
Kontaktperson:  Daniel Gunderiussen


Tønsberg/Larvik
Kontaktperson: Kim Markus Hemlock

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk i presentasjoner

Kommende foredrag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.