Øre-nese-halssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 8.15–9.00

 

Neste foredrag: 23. januar 2020

Tema: Ekstern otitt

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
548 829#

Passcode
128 132#


Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Øre, Nese, Hals har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.

Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett. 

Presentasjonen vil bli passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. Vi ber om at presentasjonen ikke overskrider 20MB i størrelse, slik at den enkelt kan sendes per e-post. Vurder eventuelt å sende flere mindre presentasjoner, som vi så vil sette sammen før publisering.

I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format, utstyre den med vannmerke og passord.

Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.

Torsdager kl. 08.15 - 09.00 

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 548829#
Passcode: 128132#

Kontakt:
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601
Redaksjonen: Anna Rømcke

Program 2020

Dato ​Tema ​Innleder ​Ordstyrer
09.01.2020​Prøveforelesning Ab ved ØLVI i allmennpraksis​Guro Haugen Fossum​Lorntzsen
16.01.2020​Sudden deafness​Margrete Leireim Rømcke​
23.01.2020​Ekstern otitt​Elise Gilje Heiberg ​Moe Thorstensen
30.01.2020​Akutt mediaotitt ​Hallvard Høiberg ​Rømcke
06.02.2020​Buegangs-dehiscens​Marie Bunne ​Moe Thorstensen
13.02.2020​Kronisk otitt ​Shkelzen Kuqi ​​Grande Hansen
20.02.2020​M Meniere​Christer Thorsen ​Rømcke
27.02.2020​TBC ​Guro Knutsen Mienna​Moe Thorstensen
05.03.2020​​​Syfilis ​Mohammad Usman Rana Lorntzsen
12.03.202​​Atypiske mycobakterier​Monica Artamendi Sviggum​Moe Thorstensen
19.03.2020​Mononukleose - oppdatert om diagnostikk og behandling ​Karoline Hjelmeland Rygg​Rømcke
26.03.2020​Handlingsplan hode hals kreft​Terje Osnes​Lorntzsen
02.04.2020​Forberedelse til den neste katastrofen​Erik Mathisen​Grande Hansen
16.04.2020​​Disputas APD ​Tone Stokkereit MattsonRømcke​
23.04.2020​Malignt melanom​Truls Ryder ​Lorntzsen
28.05.2020​CSF- lekkasje​Philip Fodstad​Rømcke
04.06.2020​Kirurgisk behandling av vestibulært schwannom​Jeanett Hess Erga​Larsen

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Lillestrøm (kontaktperson Erik Lie)

Førde sentralsjukehus
Førde (kontaktperson Helge Hagen)

Harstad
Martin Gustafsson

Haugesund sykehus
Haugesund (kontaktperson Tore Helgaland)   

Haukeland universitetssykehus
Bergen (kontaktperson Stein Lybak)

Innlandet Sykehus
Gjøvik (kontaktperson Anette Aase)
Elverum (kontaktperson Trine Krog)

Lovisenberg Diakonale sykehus
Oslo (kontaktperson Jens Øyvind Loven)   

Molde sjukehus
Molde (kontaktperson Benny Blomkvist)   

Namsossykehuset
Helse Nord-Trønderlag (kontaktperson Tom-Arve Julsrud)

Nordland sykehuset
Bodø (kontaktperson Ørjan Eggesvik)

Odontologisk fakultet
Oslo (kontaktperson Heming Olsen-Bergem)   

Oslo universitetssykehus
Oslo (kontaktperson Terje Andreas Osnes)   

Sandnessjøen
Kontaktperson: Inger-Lise Haakstad

Ski ØNH
Ski (Joakim Serck-Hanssen)

St. Olav
Trondheim (kontaktperson Helmut Abendstein)

Stavanger Universitetssykehus
Stavanger (kontaktperson Jan Fossheim)   

Sykehuset i Vestfold
Tønsberg (kontaktperson Svend Even Eng)   

Sykehuset i Østfold
Fredrikstad (kontaktperson Lars Sponheim)   

Sørlandet sykehus
Kristiansand (kontaktperson Sverre Steinsvåg)
Arendal (kontaktperson Sverre Steinsvåg)   

Telemark sykehus
Skien (kontaktperson Kjell Egil Bakken)

UNN
Tromsø (kontaktperson Torgrim Fuhr)   

Vestre Viken sykehus
Drammen (kontaktperson Hans Kristian Røkenes)   

Østersund sykehus
Østersund, Sverige (kontaktperson Olle Christmansson)

Ålesund sykehus
Ålesund (kontaktperson Odd Arvid Lange)

Fant du det du lette etter?