Medisinsk mikrobiologi

Nettundervisningen gjennomføres annenhver torsdag
kl. 14.00–15.00

 

Neste foredrag: 16. april 2020

Tema: Genetisk karakterisering av S. epidermidis, - relevant for behandling og pasientforløp

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
740 110#

Passcode
344 725#

Program våren 2020

Dato ​Tittel Foreleser
09.01.2020​Okkult hepatitt BAndreas Emmert, Østfold
23.01.2020​Oppdatering av retningslinje for antibiotikabruk i sykehusPer Espen Akselsen, ​​KAS
06.02.2020Bioterror
Reidar Hjetland, ​Førde
05.03.2020Bør migranter screenes for parasitter?
Tore Lier, ​Tromsø
19.03.2020​Enterococcus faeciums suksess i sykehusetAudun Sivertsen,​Haukeland
02.04.2020AVLYST
​OUS, Rikshospitalet
16.04.2020Genetisk karakterisering av S. epidermidis, - relevant for behandling og pasientforløp

​Kjersti Wik Larssen, St. Olav           

30.04.2020​AVLYST​Kristiansand
14.05.2020​Corynebakterier inkludert difteri​Astri Lervik Larsen, Ahus
04.06.2020
​Molde

Informasjon til deg som er foreleser

Varighet
Nettundervisningen Mikrobiologi har en varighet på 60 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.

Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Mikrobiologi torsdager kl. 14:00 - 15:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 740110#
Passcode: 344725#

Kontakt:
Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Truls M Leegaard

Asker og Bærum
Kontaktperson:  Roar Bævre-Jensen

Bodø
Kontaktperson: Sandra Åsheim

Drammen
Kontaktperson: Roar Bævre-Jensen

Fredrikstad
Kontaktperson: Martin Steinbakk

Fürst Medisinsk  Laboratorium
Kontaktperson: Trygve Tjade

Førde
Kontaktperson:  Reidar Hjetland

Haukeland
Kontaktperson: Elling Ulvestad

Kristiansand
Kontaktperson: Ståle Tofteland

Levanger
Kontaktperson: Angela Kümmel

Lillehammer
Kontaktperson: Tine Nilsen Dons

Lund
Kontaktperson: Gunnel Henriksson   

Molde
Kontaktperson: Einar Nilsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Kontaktperson: Didrik F. Vestrheim

Oslo universitetssykehus
Kontaktpersoner:
Grete Birkeland Kro, Rh
Hanne Brekke, Ullevål

Stavanger
Kontaktperson: Heidi Syre

Norsk forening for mikrobiologi
Kontaktperson: Ståle Tofteland

St. Olav
Kontaktperson: Maria Schei Haugan

Tromsø
Kontaktperson: Øyvind Trydal

Tønsberg
Kontaktperson: Åshild Marvik-Rødland 

Fant du det du lette etter?