Infeksjonssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres én torsdag i måneden
kl. 12.00–12.45

 

Neste foredrag: 3. april

Tema: COVID-19 erfaringer fra AHUS

           Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 
           NFIM/legeforeningen

Velkommen til ekstra torsdagsundervisning. Vi presenterer ekspertgruppens arbeid vedrørende behandling, og åpner for diskusjon der man kan prate med de som allerede har en del erfaring med slike pasienter

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
109 878#

Passcode
306 297#Program 2020

DatoTittelForedragsholder    Sted
16.01.2020​Nye retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus​Per Espen Akselsen​Helse-
direktoratet
13.02.2020​En pasient litt utenom det vanlige. Visceral leishmaniasis​Rut Undheim​SUS
12.03.2020Lerpa​Ragnhild Eiken​Innlandet
03.04.2020​COVID-19 erfaringer fra AHUS
Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19
​Jan-Erik Berdal

Marius Troseid
Børre Fevang
AHUS

NFIM/
legeforeningen
23.04.2020​Ullevål
28.05.2020​St.Olav
18.06.2020​AHUS
17.09.2020​NORM
15.10.2020​Haukeland
12.11.2020​Drammen
10.12.2020​UNN

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 109878#
Passcode: 306297#

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS:
Kontaktperson: Jan Erik Berdal

Bodø:
Kontaktperson: Hans-Erling Simonsen

Bærum:
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Drammen:
Kontaktperson: Lars Heggelund

Haukeland:
Kontaktperson: Steinar Skrede

Hønefoss:
Kontaktperson: Lars Thoresen

Molde:
Kontaktperson: Karl Wesenberg

OUS, Rikshospitalet:
Kontaktperson: Pål Aukrust 

OUS, Ullevål:
Kontaktperson: Anne Maagaard

Skien:
Kontaktperson: Hilde Skudal

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kontaktperson: Even Reinertsen

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kontaktperson: Ivar-Jo Hagen

Sykehuset i Stavanger (SUS):
Kontaktperson:  Børge Førland Gjøse 

Sykehuset i Vestfold (SIV):
Kontaktperson: Tore Stenstad

Sørlandet sykehus (Kristiansand):
Kontaktperson: Ole Rysstad

Sykehuset Østfold, Kalnes
Kontaktperson: Jetmund Ringstad

Tromsø:
Kontaktperson: Vegard Skogen

Trondheim:
Kontaktperson: Raisa Hannula

Ålesund:
Kontaktperson: Jørn-Åge Longva

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Fant du det du lette etter?