Infeksjonssykdommer

Nettundervisningen gjennomføres én torsdag i måneden
kl. 12.00–12.45

 

Neste foredrag: 21. mars 2019

Tema: Assistert befruktning ved potensiell blodsmitte

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
109 878#

Passcode
306 297#Program 2019

DatoTittelForedragsholder    Sted
24.01.2019​En spennende kasuistikk ​Halvorsen Dag Seeger​UNN
21.02.2019Lepto​​Steen Villumsen ​Drammen
21.03.2019​Assistert befruktning ved potensiell blodsmitte​Peter Ferorcsak​OUS, Rh
11.04.2019​Encefalitt oppdatering på epidemiologi, diagnostikk og prognose​Jan Erik Berdal ​AHUS
23.05.2019​Molde og Ålesund
20.06.2019Kristiansand
19.09.2019​NORM
24.10.2019​OUS, Ullevål
21.11.2019​Telemark
19.12.2019​Haukeland

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Infeksjonsmedisin har en varighet på 45 minutter, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Infeksjonsmedisin torsdager en gang pr mnd kl. 12.00 - 12:45 

Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 109878#
Passcode: 306297#

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no / telefon: 977 37 601

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS:
Kontaktperson: Jan Erik Berdal

Bodø:
Kontaktperson: Hans-Erling Simonsen

Bærum:
Kontaktperson: Else Johanne Rønning

Drammen:
Kontaktperson: Lars Heggelund

Fredrikstad:

Kontaktperson: Jetmund Ringstad

Haukeland:
Kontaktperson: Steinar Skrede

Hønefoss:
Kontaktperson: Lars Thoresen

Molde:
Kontaktperson: Karl Wesenberg

OUS, Rikshospitalet:
Kontaktperson: Pål Aukrust 

OUS, Ullevål:
Kontaktperson: Dag Kvale 

Skien:
Kontaktperson: Hilde Skudal

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Kontaktperson: Even Reinertsen

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Kontaktperson: Ivar-Jo Hagen

Sykehuset i Stavanger (SUS):
Kontaktperson:  Børge Førland Gjøse 

Sykehuset i Vestfold (SIV):
Kontaktperson: Tore Stenstad

Sørlandet sykehus (Kristiansand):
Kontaktperson: Ole Rysstad

Tromsø:
Kontaktperson: Vegard Skogen

Trondheim:
Kontaktperson: Raisa Hannula

Ålesund:
Kontaktperson: Jørn-Åge Longva

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

2019-03-21 Assistert befruktning ved potensiell blodsmitte.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2019-03-21 Assistert befruktning ved potensiell blodsmitte.pdf2019-03-21 Assistert befruktning ved potensiell blodsmitte.pdfAssistert befruktning ved potensiell blodsmitte, OUS, Rh
2019-02-21 Lepto.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2019-02-21 Lepto.pdf2019-02-21 Lepto.pdfSteen Villumsen, Drammen
2019-01-24 En spennende kasuistikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2019-01-24 En spennende kasuistikk.pdf2019-01-24 En spennende kasuistikk.pdfDag Seeger Halvorsen, UNN
2018-12-20 Aktinomykose.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-12-20 Aktinomykose.pdf2018-12-20 Aktinomykose.pdfÅse Garløv Riis, Stavanger
2018-11-22 En mann med feber etter seilferie rundt Malta.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-11-22 En mann med feber etter seilferie rundt Malta.pdf2018-11-22 En mann med feber etter seilferie rundt Malta.pdf En mann med feber etter seilferie rundt Malta, Jan Svendsen, Bærum
2018-10-25 Infeksiøs endokarditt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-10-25 Infeksiøs endokarditt.pdf2018-10-25 Infeksiøs endokarditt.pdfStina Jordal, Haukeland
2018-09-20 NORM.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-09-20 NORM.pdf2018-09-20 NORM.pdfHans Gunnar Simonsen, NORM
2018-06-21 Sepsis - hva virker.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-06-21 Sepsis - hva virker.pdf2018-06-21 Sepsis - hva virker.pdfAleksander Rygh Holten, OUS
2018-05-24 Pestutbrudd Madagaskar.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-05-24 Pestutbrudd Madagaskar.pdf2018-05-24 Pestutbrudd Madagaskar.pdfPål Stenumgård, St. Olavs
2018-04-19 Har vi oppdaget en helt ny leversykdom.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-04-19 Har vi oppdaget en helt ny leversykdom.pdf2018-04-19 Har vi oppdaget en helt ny leversykdom.pdfAsgeir Johannessen, Tønsberg
2018-01-25 Tyfoidfeber.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2018-01-25 Tyfoidfeber.pdf2018-01-25 Tyfoidfeber.pdfKristine Marie Aaberg Lund. Fredrikstad
2017-12-21 Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-12-21 Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika.pdf2017-12-21 Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika.pdfRita Helleren / Marianne Jacobsen, Kristiansand
2017-11-23 Faglig veileder hep B.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-11-23 Faglig veileder hep B.pdf2017-11-23 Faglig veileder hep B.pdfOlav Dalgard, AHUS
2017-10-19 En kvinne med diaré og leddsmerter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-10-19 En kvinne med diaré og leddsmerter.pdf2017-10-19 En kvinne med diaré og leddsmerter.pdfJens Vikse, Stavanger
2017-09-21 NORM.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-09-21 NORM.pdf2017-09-21 NORM.pdfGunnar Skov Simonsen, Tromsø
2017-06-22 Immunsvikt utredning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-06-22 Immunsvikt utredning.pdf2017-06-22 Immunsvikt utredning.pdfBørre Fevang, OUS
2017-05-18 En eldre kvinne med ryggsmerter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-05-18 En eldre kvinne med ryggsmerter.pdf2017-05-18 En eldre kvinne med ryggsmerter.pdfHelene Skjefte, Haukeland
2017-04-20 Echinokokkose.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-04-20 Echinokokkose.pdf2017-04-20 Echinokokkose.pdfPascal Brügger-Synnes, Ålesund
2017-03-23 Syfilis og hiv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-03-23 Syfilis og hiv.pdf2017-03-23 Syfilis og hiv.pdfFran Olav Pettersen, OUS, Ullevål
2017-02-23 Bittskaderelaterte infeksjoner.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-02-23 Bittskaderelaterte infeksjoner.pdf2017-02-23 Bittskaderelaterte infeksjoner.pdfKristoffer Endresen, Bodø
2017-01-19 Skogflåttencefalitt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nettundervisning/Documents/Infeksjon/2017-01-19 Skogflåttencefalitt.pdf2017-01-19 Skogflåttencefalitt.pdfHilde Skudal / Marjut Sarjomaa, Telemark

Kommende foredrag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.