Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

IMM
 

Neste foredrag: 21. november

Tema: ​HMAS-behandling

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
308 796#

Passcode
718 883#Program

DatoTemaForeleserOrdstyrerSted
05.09.2019


Allergiske transfusjonereaksjoner


Aurora Espinosa
Trondheim
OUS
12.09.2019


Immunmodulerende behandling


​Richard W Olaussen​StavangerOUS
19.09.2019
​Prinsipper for serologiske metoder; Immunhematologi: Analyser og råd om antistoffutredning - del 2


​Kompetansetjenesten blodtypeserologi, v/Unni Bergerud ​AHUS​OUS
26.09.2019

Metoder: Analyser av immunapparatets funksjon in vitro og in vivo


​Eli Taraldsrud​BergenOUS
03.10.2019

​Metoder: Vevstyping og relaterte analyser


Marte Viken​Tromsø​IMMI
10.10.2019

​Autoimmune hemolytiske anemier av varmetypen, teori og lab


​Sigbjørn Berentsen​Rikshospitalet​Haugesund
17.10.2019

​Transplantasjonsimmunologi ved organtransplantasjoner


​Christian NaperUllevål​OUS
24.10.2019

​Forelesning utgår.
31.10.2019

​ABO antigens/antibodies in relation to whole blood transfusion


​Jill Storry​TrondheimLund
07.11.2019

​Tiltak for å spare blod - peroperativt, peroperativt - og postoperativt - Ny tittel Patient Blood Management


​PMB-arbeidsgruppe v/ Aurora EspinosaAHUSOUS
14.11.2019

​Metoder: Presipitasjon, nefelometri/turbidimetri, immunfiksasjon


Silje Kaada​Kristiansand​Bergen
21.11.2019

HMAS-behandling


Galina Tsykunova​LundBergen​
28.11.2019

​Blodplatekonsentrat og terapiresistens, seleksjon av produkt


​Thomas Larsen Titze​Bergen​Vestre Viken
05.12.2019​

In vivo destruksjon av inkompatible erytrocytter


​Aurora EspinosaTromsø​OUS
12.12.2019

​Transfusjonsmedisinske problemstillinger ved transplantasjon (benmarg o.a.)


​Jagjit Singh Bahmra ​Rikshospitalet​OUS

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Immunologi  torsdager  kl. 09.15 - 10:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 308796#
Passcode: 718883#

Kontakt:

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Sveinn Gudmundsson

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson

Universitetssjukhuset Örebro
Annika Wikman

Faktura blir årlig sendt til alle foretak

adressert til kontaktperson. Meld fra om endringer til


Kommende foredrag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.