Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

IMM

Forelesning torsdag 3.Desember 2020
Tema: Komplementsystemet

Deltakere deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen


Nummer til konferanse: +47 22526799

Collaboration code/Meeting ID: 308796#

Passcode: 718883#
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget starter.

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Maria-Kaisa Auvinen

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson

Universitetssjukhuset Örebro
Annika Wikman

Program høsten 2020

3. september: Bindevevssykdommer, Ø. Molberg, OUS,  Trondheim

10. september: Tranfusjon av multitraumepasienter - massiv transfusjonsprotokoll, Cigdem A. Akkøk, OUS,  Stavanger

17. september: Cellen biologi og fysiologi, Inger Øynebråten,OUS,  Stavanger

24. september: Proteomics in immounology and transfusion medicine, Tuula Nyman,OUS,  AHUS

8. oktober: Immunapparatet (organer, vev, celler), J. T. Vaage,OUS,  Bergen

15. oktober: Medfødt vs. spesifikk immunitet, T. Stuge,UNN,  Tromsø

22. oktober: Immunglobuliner, T. Stuge,UNN,  Ullevål

29. oktober: B-delleresptor (BCR) (Struktur og funksjon), R. Iversen,OUS,  Rikshospitalet

5. november: Diversitetsmekanismer (lg, TCR), T. Stuge,UNN,  Trondheim

12. november: T-cellesetor (TVR) (struktur og funksjon), T. Stuge,UNN,  AHUS

19. november: MHC-molekyler (struktur, funksjon, sykdomsassosiasjoner), F. Vardal,OUS,  Kristiansand

26. november: COVID-19 pandemien, Grunnveig Grødeland,OUS,  Tromsø

3. desember: Komplementsystemet, Tom Eirik Mollnes, OUS, UNN

10. desember: Legemiddelbruk og blodgiving, Jon Andsnes Berg,HUS,  Ullevål

17. desember: Cellemigrasjon/adhesjonsmolekyler, Bækkevold,OUS, Stavanger

Fant du det du lette etter?