Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

IMM
 

Forelesning torsdag 17. september 2020
Tema: Cellens biologi og fysiologi

Deltakere deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen


Nummer til konferanse: +47 22526799

Collaboration code/Meeting ID: 308796#

Passcode: 718883#
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget starter.


Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Sveinn Gudmundsson

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson

Universitetssjukhuset Örebro
Annika Wikman

Fant du det du lette etter?