Immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen gjennomføres torsdager kl. 9.15–10.00

IMM
 

Neste foredrag: 2. april
Tema: Trombelastografi (TEG) og Rotasjonstrombelastometri (ROTEM)

Konferansenummer
+47 22 52 67 99

Collaboration code / Meeting ID
308 796#

Passcode
718 883#

Program

DatoTemaForeleser, stedOrdstyrer
16.01.2020​Immune Thrombocytopenia (ITP): New insights on its pathogenesis​John W. Semple, Lund​Trondheim
23.01.2020​Primære immundefekter​Børre Fevang,  OUS ​Stavanger
30.01.2020​Allergi (generelt/ mekanismer/ klinikk)​Torgeir Storaas,  HUS​Ahus
06.02.2020​Allergi (diagnostikk in vivo og in vitro)Ivo Nentwich, OUS​Bergen
13.02.2020​Metoder: Løpende kvalitetskontroll av laboratorieanalyserBjørn Bolann,   HUS

​Tromsø

20.02.2020​Metoder: Genomikk ​Marte Viken, OUS​Ullevål
27.02.2020​Allergivaksinasjon​Sverre Steinsvåg, SSHF​Rikshospitalet
05.03.2020Biologiske legemidler ​Ludvig Munthe,  OUS ​Trondheim
12.03.2020​Luftveisallergi​Ingebjørg Skrindo, AHUS​Ahus
19.03.2020​Sekundære immundefekter​Einar Klæboe Kristoffersen, HUS​Kristiansand
26.03.2020​AVLYST
02.04.2020​Trombelastografi (TEG) og Rotasjonstrombelastometri (ROTEM)Aurora Espinosa, OUS​Tromsø
09.04.2020​Påskeferie
16.04.2020​Påskeferie
23.04.2020​Kan immunsystemet målrettes mot kreft?​Johanna Olweus, OUS​Rikshospitalet
30.04.2020​Medikamentallergier​Eva Styfianou, OUS​Ullevål
07.05.2020​DAT-negative hemolytiske anemier​Anna M. Parente Ribes, OUS​Trondheim
14.05.2020​Organtransplantasjoner: Nyretransplantasjoner (klinikk)​Anna Varberg Reisæter, OUS​Stavanger
21.05.2020​Kr. himmelfartsdag
28.05.2020​Metoder: FagocyttundersøkelserEinar Klæboe Kristoffersen, HUS​​Ahus
04.06.2020​Organtransplantasjoner: Hjerte/lunge-tx (klinikk)Einar Gude, OUS​​Bergen
11.06.2020Allergidiagnostikk in vivo!​Teresa Løvold Berents, OUS​Tromsø
18.06.2020​Organtransplantasjoner: Levertransplantasjoner (klinikk)​Jon Solheim, OUS​Rikshospitalet

Informasjon til deg som foreleser

Varighet
Nettundervisningen Immunologi og transfusjonsmedisin har en varighet på 45 minutter. 30 minutter brukes til foredraget, 15 minutter settes av til spørsmål fra deltakerne.
Presentasjonen
Din presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne på forelesningen via nettundervisningens sider på internett.
Presentasjonen vil være passordbeskyttet.
 
Vi vil be om at presentasjonen sendes til sekretariatet minst en uke før foredraget.
 
Presentasjonen sendes til nettundervisning@ous-hf.no i Powerpoint-format, med sidetall angitt per side. I forbindelse med publisering vil vi konvertere presentasjonen til PDF-format og utstyre den med passord.
 
Foredraget blir tatt opp. Leger i deltakende foretak kan på forespørsel få tilsendt lydfilen.

Ivareta personvern
Vi minner om at sensitive pasientopplysninger eller pasientbilder med identifiserbare personer ikke skal forekomme i presentasjonen.
 
Unntak vil være tilfeller der det foreligger samtykke, eller annen godkjenning til å benytte informasjonen/ bildene.

Gjennomføring av nettundervisningen
Delta på telefonkonferanse
Foretak fra alle de regionale helseforetakene er medlem av nettundervisningen, og deltar ved å ringe inn til telefonkonferansen.
 
Du kan ringe inn til telefonkonferansen fra og med 10 minutter før foredraget skal starte.
Immunologi  torsdager  kl. 09.15 - 10:00 
Nummer til konferanse: +47 22526799
Collaboration code/Meeting ID: 308796#
Passcode: 718883#

Kontakt:

Sekretariatet: nettundervisning@ous-hf.no

Arkiv

PS!
Ved all bruk skal kilde oppgis. Ved annet enn intern bruk må skriftlig tillatelse fra originalforfatter/rettighetshaver innhentes.
Den enkelte har det hele og fulle ansvar ved bruk av informasjon fra undervisningen

Åpne PDF- filen:
Hvis man bruker Internet Explorer vil lydfilen vises i forhåndsvisningen i nettleseren, men ved bruk av andre nettlesere (Chrome, Safari, Opera etc.) må man først laste ned PDF-filen og åpne den i Adobe Reader for at lydfilen skal bli synlig.

Søk etter presentasjoner

Deltakende foretak og institusjoner

AHUS
Kontaktperson: Abid Hussain LIohn

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kontaktperson: Sveinn Gudmundsson

Bergen 
Kontaktperson: Tor Hervig

Bl.banken, Ullevål
Kontaktperson: Elisabeth Rosvold 

Fredrikstad
Kontaktperson: Bjørg K Bolstad

Haugesund
Kontaktperson: Anna-Maria Tveita 

Karolinska
Kontaktperson: Maria Matl

Kristiansand
Kontaktperson: C. Torsvik Steinsvåg

Lillehammer
Kontaktperson: Jens Kronborg

Rikshospitalet
Kontaktperson: Lisbeth Berge

Skien
Kontaktperson: Diana Ksenofonova-Mikova

Stavanger  
Kontaktperson: Gunn Kristoffersen

Tromsø  
Kontaktperson: Hristina Andreeva 

Trondheim
Kontaktperson: Ellen Berg

Tønsberg
Kontaktperson: H. B. Hager

Universitetssjukhuset  Lund
Kontaktperson: Ann E. Jönsson

Universitetssjukhuset Örebro
Annika Wikman

Faktura blir årlig sendt til alle foretak

adressert til kontaktperson. Meld fra om endringer til


Fant du det du lette etter?