Velkommen til dagsmøte «NGS diagnostikk innen kreft – veien videre»

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer  dagsmøte

«NGS diagnostikk innen kreft – veien videre» for NGS undernettverk og andre interessenter.

Dagsmøte vil være en arena for erfaringsutveksling, kunnskaps- og informasjonsdeling.

De regionale koordinatorene for  NGS - undernettverket står for programmet og foredragene sammen med gjesteforedragsholdere.

Sted: Park Inn By Raddisson Oslo Airport, Gardermoen

Dato: 7.juni

Ved spørsmål ta kontakt med NorPreM@ous-hf.no

 

Emiel Janssen (Stavanger Universitetssykehus), Anne Jarstein Skjulsvik (St. Olavs Hospital), Ragnhild Margrete Wold (Universitetssykehus Nord-Norge), Anne Pernille H. Dyrbekk (Sykehuset i Vestfold), Thomas Berg (Universitetssykehus Nord-Norge)

​Påmelding: https://response.questback.com/oushf/5h7u6juxfb

Program

Tid

Hva

Foredragsholdere

10.45 –11.30

Ankomst/registrering, kaffe og småmat


 

11.30 –13.00 -Plenum

Organisering, mandatet, veien videre

NGS-rapporten

BRCA-testing


 


 

HRD –testing

 NN

Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus

Thomas Berg, Universitetssykehus Nord-Norge, Ragnhild M. Wold, Universitetssykehus Nord Norge

Diana Lillian Bordin, Akershus Universitetssykehus

13.00 –14.00

Lunsj


 

14.00 –14.40 -Grupper

Workshop

Genetikkportalen

Klassifiseringssystemer/varianttolkning/rapportering

BRCA –testing,CT –DNA

Genlister/genetikk portalen

Validering TSO500 (InPreD)

Ekstraksjon

 

Pablo Cortez

14.40–14.50

Pause


 

14.50 –15.30 –Grupper

Workshop fortsettelse


 

15.30 –15.50

Pause medkaffeog småmat


 

15.50 –16.30 -Plenum

Avslutning/oppsummering