Store forskjeller innen gentesting

En undersøkelse utført av Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) slår fast at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder tilbud om gentesting for kreftpasienter.


- Tradisjonell kreftbehandling blir gitt på bakgrunn av krefttype og hvor i kroppen kreften kommer ifra.  Men det er nå god behandling tilgjengelig som baserer seg på funn av spesifikke genendringer i svulstvevet til den enkelte pasient. Derfor har gentesting og påfølgende skreddersøm av behandling blitt en mer målrettet og effektiv måte å behandle kreft på, sier Anne Pernille Harlem Dyrbekk, patolog ved Sykehuset i Vestfold og prosjektleder for kartleggingsfasen av NGS-prosjektet i NorPreM.

NGS står for Next Generation Screening, og er en metode for å tilby såkalt genpanel-testing – altså testing av et bredt utvalg gener som kan ha påvirke hvilke kreftbehandling pasienten får tilbud om.

Foto av Anne Pernille Dyrbekk
- Vi fant at det er store forskjeller i tilbudet om gentesting rundt omkring i landet. Denne forskjellen skal vi nå jobbe for å redusere, slik at en kreftpasient i Berlevåg får tilgang til den samme testingen og behandlingen som f.eks. her i Tønsberg, sier Dyrbekk.

- Den første fasen av prosjektet handlet om å kartlegge tilbudet rundt omkring i landet, og å avdekke ulikheter. Nå starter den neste fasen, nemlig å jobbe for å standardisere tilbudet og redusere uønsket forskjellsbehandling, konkluderer hun.