Regionalt fagnettverk Helse Midt-Norge

Nettverket ledes av Hans-Johnny Schjelderup Nilsen (mikrobiolog, St.Olav) og består av 21 medlemmer. Alle lokale helseforetak er representert, inkludert Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sykehusapotekene i Midt-Norge og lokale IKT - HEMIT.

Nettverket har møtes en gang i måned og arbeider med å representanter fra flere fagområder, samt rollebeskrivelse av medlemmer og videre arbeid med strater etter gjennomført mulighetestude i Helse Midt - Norge

(tilbake til hovedtsiden)

Møtereferater

Mer informasjon kommer

Medlemmer

Mer informasjon kommer

Prosjekter

Mer informasjon kommer


 

Fant du det du lette etter?