Prosjekter

Mer informasjon kommer i løpet av desember 2020

Prosjekter på idéstadiet

  • Standardisert fenotypeinformasjon ved mistanke om sjeldne, arvelige sykdommer
  • Dynamisk samtykkeløsning
  • Nasjonal koordinering/standardisering på infeksjonsutbrudd og helgenomsekvensering
  • Strukturert fagjournal, kreft
  • Forsendelse av kreftprøver for molekylærdiagnostikk
  • Felles variantvurderingsdatabase for lagring av tolkede genetiske varianter
  • Psykofarmakogenomikk
  • Utdannelse og kompetansebehov innen persontilpasset medisin

Igangsatte prosjekter

NGS-diagnostikk innen kreft

NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) - kartleggingsrapport, september 2020

Ferdige prosjekter

Fant du det du lette etter?