Nytt initiativ for innføring av persontilpasset kreftbehandling

Fagmiljøer innen kreftforskning, kreftdiagnostikk og kreftbehandling over hele Norge jobber sammen med andre offentlige aktører og en rekke industripartnere for å starte en stor nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft (IMPRESS-Norway), skriver en ekspertgruppe i Aftenposten (2.11.20).

Fra venstre: Sigbjørn Smeland, Gro Live Fagereng, Åslaug Helland, Kjetil Taskén og Hege Russnes skriver at samarbeid mellom helsevesenet og private aktører kan føre til mer persontilpasset og skreddersydd kreftbehandling

- Det gjøres fantastisk mye flott kreftforskning i Norge. Vi kan forstå de molekylære årsakene til utvikling av kreft hos hver enkelt pasient, kartlegge svulsten og hvilke medikamenter den responderer på. Videre kan vi lage modeller for hvordan effekten av behandlingen vil være. Vi kan undersøke hvorfor pasientens svulst etter hvert blir motstandsdyktig mot behandlingen, skriver ekspertgruppen i kronikken i Aftenposten.

- Potensialet for endring i forskningen øker når det legges til rette for tverrfaglig tilnærming som inkluderer medisinsk jus, helseøkonomi, statistikk og IKT.

Les hele kronikken på Aftenpostens nettsider

Forfatterne bak kronikker er

  • Kjetil Taskén, professor, Universitetet i Oslo og leder, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus
  • Åslaug Helland, professor, Universitetet i Oslo og forskningsleder, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus
  • Sigbjørn Smeland, professor, Universitetet i Oslo og leder, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus
  • Hege Russnes, overlege, Laboratorieklinikken, Oslo universitetssykehus – leder, Nasjonalt kompetansenettverk for presisjonsmedisin
  • Gro Live Fagereng, spesialrådgiver forskning og strategi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus