NorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøte

NorPreM arrangerte et nasjonalt dagsmøte for NGS - undernettverk med 80 deltakere fra nesten alle helseforetak i hele landet.

Tusen takk til dere - flotte deltakere som bidro til faglige diskusjoner og gode innspill under workshopen.

Takk til alle foredragsholdere for engasjerende innlegg.

Vi ser frem til videre samarbeid og ønsker alle en god sommer.