Kontakt kompetansenettverket

PB NorPreM: NorPreM@ous-hf.no

bilde av Hege Russnes Hege Russnes (h.e.g.russnes@ous-research.no​)
Leder Nasjonalt kompetansenettverk
Oslo universitetssykehus HF
bilde av  Eirinn Glattre
​Eirinn Glattre (eirgla@ous-hf.no)
Administrativ leder – Nasjonalt kompetansenettverk
Oslo universitetssykehus HF
bilde av Gunnar HougeGunnar Houge (gunnar.houge@helse-bergen.no)
Leder regionalt fagnettverk Helse Vest RHF
Helse Bergen HF
bilde av Rune SundsetRune Sundset (Rune.Sundset@unn.no)
Leder regionalt fagnettverk Helse Nord RHF
Universitetssykehus i Nord-Norge HF
bilde av Hans JonnyHans-Johnny Schjelderup Nilsen (Hans-Johnny.Schjelderup.Nilsen@stolav.no)
Leder regionalt fagnettverk Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
bilde av Ulla Randen

Ulla Randen (Ulla.Randen@ahus.no

Leder regionalt fagnettverk Helse Sør - Øst RHF
​​Akershus universitetssykehus HF​​
bilde av Olga Nævisdal
Olga Nævisdal (olgnae@ous-hf.no)
Rådgiver Nasjonalt kompetansenettverk
Oslo universitetssykehus HF
Fant du det du lette etter?