NorPreM

NorPreM - Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin.

Nettverket er en arena for erfaringsoverføring, kunnskaps- og informasjonsdeling innenfor relevante fagområder for persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering og standardisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

 

Aktuelt

Konferanse innen radiologi og AI 8-9 desember i Bergen Tema:"Patient-centered AI and imaging methods that are advancing medicine" Følg lenken under for registrering

 

 

 

Fant du det du lette etter?