NorPreM

NorPreM - Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin.

Nettverket er en arena for erfaringsoverføring, kunnskaps- og informasjonsdeling innenfor relevante fagområder for persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering og standardisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?