Aktuell litteratur

Grunnet mangfoldet i tematikk for endringsoppgave har vi ingen obligatorisk litteratur. I stedet er følgende oversikt forslag til litteratur som kan være aktuell for deres ulike oppgaver. Basisgruppekonsulentene bistår dere i å velge relevant litteratur fra denne listen, eventuelt annen litteratur.

Aktuell litteratur

Tema: Ledelse og lederrollen

Ledelse – spiller det noen rolle?
Øyvind M. Lund/Forskningsrapport f/2005 BI

Managing 2009
Henry Mintzberg

Humble Inquiry- The Gentle Art of Asking instead of Telling
Edgar Schein, 2013

Leading from the emergent future: From Ego-System to Eco-System Economies
Katrin Kaufer og Otto Scharmer, 2013

Action Inquiry
Bill Torbert, 2004

Covert leadership: Notes on Managing Professionals
Henry Mintzberg


 

 

Tema: Ledelse i helsesektoren

Leadership Models in Health Care: A Case for Servant Leadership
Victor F. Trastek, MD; Neil W. Hamilton, JD; and Emily E. Niles, BS, JD

Developing effective physician leaders:  Changing cultures and transforming organizations
March 22, 2005 Publication: Hospital Topics Author: McAlearney, Ann Scheck; Fisher, David; Heiser, Karen; Robbins, Darryl; Kelleher, Kelly

The Evolution of Leadership: A Perspective from Mayo Clinic
Dawn E. Peters, Susan A. Casale, Michele Y. Halyard, MD, Keith A. Frey, MD, Brian E. Bunkers, MD and Suzanne L. Caubet

The Strategy That Will Fix Health Care
Michel E. Porter og Thomas H. Lee


 

 

Tema: Rasjonell ledelse

Relasjonskompetanse – hvorfor det?
Jøri Gytre Hoverak/Magma nr 3 –2005

Relational Coordination:
Guidelines for Theory, Measurement and Analysis
Jody Hoffer Gittell
Director, Relational Coordination Research Collaborative
Professor, Heller School, Brandeis University, 2011

 

Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing
The Leadership Quarterly
Volume 17, Issue 6, December 2006, Pages 654–676
The Leadership Quarterly Yearly Review of Leadership
Mary Uhl-Bien

Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten
KS FOU‐prosjekt, 2007 Geir Magnussen

Makt og påvirkningskraft
Linda Lai, 2014

Hvem skal lede?
Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføringen av enhetlig ledelse i helseforetak
Siri Torvestad Nerheim

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet
Ståle Einarsen og Harald Pedersen 2007


 

 

 

Tema: Endringsledelse

 

The Rhythm of Change
Quy Nguyen Huy og Henry MPotential in Yourself and Your Organizationintzberg

 

Immunity to change: How to Overcome It and Unlock the Potential in Yourself and Your Organization
Robert Kegan og Lisa Laskow Lahey, 2009

Implementing strategic change in a health care system: The importance of leadership and change readiness
David F. Caldwell, Jennifer Chatman, Charles A. O’Reilly III, Margaret Ormiston og Margaret Lapiz, 2008

Engaging Doctors in the Health Care Revolution
Thomas H. Lee og Toby Cosgrove

Leading change- why transformation efforts fail
John P. Kotter

The inconvenient truth about change management
Keller, S. & Aiken C. (2009). McKinsey Quarterly

Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon
Jacobsen, D.I. (1998), Magma


 

 

 

Tema: Organisasjonskultur og arbeidsmiljø

Å endre bedriftskulturen
Henning Bang

Psykososiale faktorer i arbeidet
Skogstad, A. (2000), s. 15‐34 i S. Einarsen og A. Skogstad (red.) Det gode arbeidsmiljø. Fagbokforlaget


 

 

 

Ledelseslitteratur som er en del av master i helseledelse ved UiB

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi Helseledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?