Ferdige endringsoppgaver

Under finner du ferdige endringsoppgaver, fordelt pr kull.

Kull 21

Ragnhild Johansen - Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhets- og rettspsykiatri.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Ragnhild Johansen - Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhets- og rettspsykiatri.pdfRagnhild Johansen - Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhets- og rettspsykiatri.pdfpdf149387
Knut Even Lindsjørn - Endringer i oppgavedeling mellom sykehus i Oslo sykehusområde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Knut Even Lindsjørn - Endringer i oppgavedeling mellom sykehus i Oslo sykehusområde.pdfKnut Even Lindsjørn - Endringer i oppgavedeling mellom sykehus i Oslo sykehusområde.pdfpdf195423
Gitte Huus - Prioritering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Gitte Huus - Prioritering.pdfGitte Huus - Prioritering.pdfpdf101469
Stein Olav Skrøvseth - Etablering av Nasjonalt senter for e-helseforskning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Stein Olav Skrøvseth - Etablering av Nasjonalt senter for e-helseforskning.pdfStein Olav Skrøvseth - Etablering av Nasjonalt senter for e-helseforskning.pdfpdf143911
Rachel Berg - Reetablering av ledergruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Rachel Berg - Reetablering av ledergruppe.pdfRachel Berg - Reetablering av ledergruppe.pdfpdf114036
Olav Lødemel - Arealplanlegging Voss sjukehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Olav Lødemel - Arealplanlegging Voss sjukehus.pdfOlav Lødemel - Arealplanlegging Voss sjukehus.pdfpdf363596
Oddbjørn Øien - Videreutvikling av den elektive kirurgiske virksomheten ved SI Tynset.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Oddbjørn Øien - Videreutvikling av den elektive kirurgiske virksomheten ved SI Tynset.pdfOddbjørn Øien - Videreutvikling av den elektive kirurgiske virksomheten ved SI Tynset.pdfpdf210034
Trude Småvik - Sammenslåing av sykepleietjenesten på Hovedintensiv og Thoraxintensiv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Trude Småvik - Sammenslåing av sykepleietjenesten på Hovedintensiv og Thoraxintensiv.pdfTrude Småvik - Sammenslåing av sykepleietjenesten på Hovedintensiv og Thoraxintensiv.pdfpdf109507
Jørgen Nilsen - Er det behov for organisasjonsendring av ledelsen i klinikken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Jørgen Nilsen - Er det behov for organisasjonsendring av ledelsen i klinikken.pdfJørgen Nilsen - Er det behov for organisasjonsendring av ledelsen i klinikken.pdfpdf88549
Rolv-Ole Lindsetmo - Implementering av ny plan for spesialutdanning i gastroentrologisk kirurgi i UNN.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Rolv-Ole Lindsetmo - Implementering av ny plan for spesialutdanning i gastroentrologisk kirurgi i UNN.pdfRolv-Ole Lindsetmo - Implementering av ny plan for spesialutdanning i gastroentrologisk kirurgi i UNN.pdfpdf734275
Rune Holm - Evaluering av omorganisering Akuttpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Rune Holm - Evaluering av omorganisering Akuttpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset HF.pdfRune Holm - Evaluering av omorganisering Akuttpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse- og rusklinikk, Nordlandssykehuset HF.pdfpdf264745
Ketil Helgevold - Fra et team av ledere til et lederteam.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Ketil Helgevold - Fra et team av ledere til et lederteam.pdfKetil Helgevold - Fra et team av ledere til et lederteam.pdfpdf643185
Espen R. Nakstad - CBRNE - Et senter i utvikling, et fagområde i endring.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Espen R. Nakstad - CBRNE - Et senter i utvikling, et fagområde i endring.pdfEspen R. Nakstad - CBRNE - Et senter i utvikling, et fagområde i endring.pdfpdf923075
Anne Kathrine Karlsen - Fra en gruppe ledere, til en ledergruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Anne Kathrine Karlsen - Fra en gruppe ledere, til en ledergruppe.pdfAnne Kathrine Karlsen - Fra en gruppe ledere, til en ledergruppe.pdfpdf285415
Volker Moræus Solyga - Spill-basert øvelse i trombolysesløyfe for økt pasientsikkerhet og effektivitet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Volker Moræus Solyga - Spill-basert øvelse i trombolysesløyfe for økt pasientsikkerhet og effektivitet.pdfVolker Moræus Solyga - Spill-basert øvelse i trombolysesløyfe for økt pasientsikkerhet og effektivitet.pdfpdf774276
Toril Taklo - Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Toril Taklo - Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge.pdfToril Taklo - Vidareutvikling av samarbeid mellom seksjonane i Psykisk helsevern for barn og unge.pdfpdf159654
Jon Haakon Malmer-Høvik - Raskere og mer likeverdige svartider ved radiologidiagnostikk for pasienter i Vestre Viken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Jon Haakon Malmer-Høvik - Raskere og mer likeverdige svartider ved radiologidiagnostikk for pasienter i Vestre Viken.pdfJon Haakon Malmer-Høvik - Raskere og mer likeverdige svartider ved radiologidiagnostikk for pasienter i Vestre Viken.pdfpdf191382
Geir Arne Larsen - Omorganisering av Seksjon for Poliklinikk, Gastrokirurgisk avdeling, AHUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Geir Arne Larsen - Omorganisering av Seksjon for Poliklinikk, Gastrokirurgisk avdeling, AHUS.pdfGeir Arne Larsen - Omorganisering av Seksjon for Poliklinikk, Gastrokirurgisk avdeling, AHUS.pdfpdf222180
Anders Bjørneboe - Etablering av stråleteraienhet ved Drammen sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Anders Bjørneboe - Etablering av stråleteraienhet ved Drammen sykehus.pdfAnders Bjørneboe - Etablering av stråleteraienhet ved Drammen sykehus.pdfpdf76281
Anne Kari A. Bø - Optimalisering av operasjonsvirksomheten ved Nevro-Kjeve operasjon Ullevål OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Anne Kari A. Bø - Optimalisering av operasjonsvirksomheten ved Nevro-Kjeve operasjon Ullevål OUS.pdfAnne Kari A. Bø - Optimalisering av operasjonsvirksomheten ved Nevro-Kjeve operasjon Ullevål OUS.pdfpdf256148
Hanne Heglum - Intern struktur med fleksibel bruk av ressurser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Hanne Heglum - Intern struktur med fleksibel bruk av ressurser.pdfHanne Heglum - Intern struktur med fleksibel bruk av ressurser.pdfpdf164080
Ingerid Gunnerød - Etablering av funksjon for strategisk logistikk i Helse Midt-Norge.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Ingerid Gunnerød - Etablering av funksjon for strategisk logistikk i Helse Midt-Norge.pdfIngerid Gunnerød - Etablering av funksjon for strategisk logistikk i Helse Midt-Norge.pdfpdf266735
FridnyThorlaksdottir - Hvordan få avdelingsoverlegene mer på banen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/FridnyThorlaksdottir - Hvordan få avdelingsoverlegene mer på banen.pdfFridnyThorlaksdottir - Hvordan få avdelingsoverlegene mer på banen.pdfpdf201137
Liv Kleve - Bedre logistikk i ADHD utredning og behandling v. BUP Øyane.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Liv Kleve - Bedre logistikk i ADHD utredning og behandling v. BUP Øyane.pdfLiv Kleve - Bedre logistikk i ADHD utredning og behandling v. BUP Øyane.pdfpdf108387
Geir Noraberg - Effektivisering av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Geir Noraberg - Effektivisering av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA.pdfGeir Noraberg - Effektivisering av poliklinisk aktivitet ved Medisinsk avdeling SSA.pdfpdf103660
Sveinung Sørhaug - Evaluering og omorganisering av lungemedisinsk utredningsenhet etter pasientforløp.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Sveinung Sørhaug - Evaluering og omorganisering av lungemedisinsk utredningsenhet etter pasientforløp.pdfSveinung Sørhaug - Evaluering og omorganisering av lungemedisinsk utredningsenhet etter pasientforløp.pdfpdf434465
Trond H Noddeland - Nybygg RSA med tilstøtende funksjoner.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Trond H Noddeland - Nybygg RSA med tilstøtende funksjoner.pdfTrond H Noddeland - Nybygg RSA med tilstøtende funksjoner.pdfpdf197748
Torunn Kristin Nestvold - Utarbeide, utvikle medarbeidersamtalen i ledergruppen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Torunn Kristin Nestvold - Utarbeide, utvikle medarbeidersamtalen i ledergruppen.pdfTorunn Kristin Nestvold - Utarbeide, utvikle medarbeidersamtalen i ledergruppen.pdfpdf105825
Jan Håvard Frøyland - Fra aktivitets- og bemanningsplaner til økonomistyring.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Jan Håvard Frøyland - Fra aktivitets- og bemanningsplaner til økonomistyring.pdfJan Håvard Frøyland - Fra aktivitets- og bemanningsplaner til økonomistyring.pdfpdf114954
John Conrad Brandsø - Barn som pårørende.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/John Conrad Brandsø - Barn som pårørende.pdfJohn Conrad Brandsø - Barn som pårørende.pdfpdf177476
Ingeborg M. Bachmann - Standardisert pasientforløp.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Ingeborg M. Bachmann - Standardisert pasientforløp.pdfIngeborg M. Bachmann - Standardisert pasientforløp.pdfpdf187991
Brit Valaas Viddal - Nytt sykehus SNR.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 21/Brit Valaas Viddal - Nytt sykehus SNR.pdfBrit Valaas Viddal - Nytt sykehus SNR.pdfpdf388354

Kull 20

Trude Fixdal - Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Trude Fixdal - Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, OUS.pdfTrude Fixdal - Oppgavefordeling og omorganisering mellom to enheter i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, OUS.pdfpdf481170
Mathias Mørkved - Involvering og samhandling med tillitsvalgte i HNT HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Mathias Mørkved - Involvering og samhandling med tillitsvalgte i HNT HF.pdfMathias Mørkved - Involvering og samhandling med tillitsvalgte i HNT HF.pdfpdf406622
Niels Becker - Optimal utnyttelse av operasjonsteam og økt medarbeider tilfredshet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Niels Becker - Optimal utnyttelse av operasjonsteam og økt medarbeider tilfredshet.pdfNiels Becker - Optimal utnyttelse av operasjonsteam og økt medarbeider tilfredshet.pdfpdf348204
Elisabeth Bergland Jensen - Hvordan sikre en god kultur ved endring av organisasjonsstruktur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Elisabeth Bergland Jensen - Hvordan sikre en god kultur ved endring av organisasjonsstruktur.pdfElisabeth Bergland Jensen - Hvordan sikre en god kultur ved endring av organisasjonsstruktur.pdfpdf679338
Ragnhild Tranøy - Pasientforløp for utredning og behandling ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Ragnhild Tranøy - Pasientforløp for utredning og behandling ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF.pdfRagnhild Tranøy - Pasientforløp for utredning og behandling ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF.pdfpdf496440
Lene Månsson - Hvordan tilrettelegge for medarbeiderdrevet teknologiutvikling og innovasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Lene Månsson - Hvordan tilrettelegge for medarbeiderdrevet teknologiutvikling og innovasjon.pdfLene Månsson - Hvordan tilrettelegge for medarbeiderdrevet teknologiutvikling og innovasjon.pdfpdf444521
Birgitte Dahl - Klinikk og forskning hånd i hånd.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Birgitte Dahl - Klinikk og forskning hånd i hånd.pdfBirgitte Dahl - Klinikk og forskning hånd i hånd.pdfpdf407757
Erlend Vandvik - Krise- og beredskapsledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Erlend Vandvik - Krise- og beredskapsledelse.pdfErlend Vandvik - Krise- og beredskapsledelse.pdfpdf375494
Jeanette Pedersen - Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Jeanette Pedersen - Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus.pdfJeanette Pedersen - Hvordan sikre lik tilgang til spesialistressurser for alle pasienter ved Psykisk helse og rus.pdfpdf318612
Linda Stenbeck Haukeland - Økonomi – og ressursstyring i avdeling for sykepleie og på tvers av avdelingsgrenser etter innf.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Linda Stenbeck Haukeland - Økonomi – og ressursstyring i avdeling for sykepleie og på tvers av avdelingsgrenser etter innf.pdfLinda Stenbeck Haukeland - Økonomi – og ressursstyring i avdeling for sykepleie og på tvers av avdelingsgrenser etter innf.pdfpdf676580
Åse Hagen Morsund - Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Åse Hagen Morsund - Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal.pdfÅse Hagen Morsund - Etablering av ny ledergruppe i Nevrologisk avdeling, Molde, Helse Møre og Romsdal.pdfpdf224425
Halfdan Brandtzæg - Gevinstrealisering i prosjekt i Helse Førde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Halfdan Brandtzæg - Gevinstrealisering i prosjekt i Helse Førde.pdfHalfdan Brandtzæg - Gevinstrealisering i prosjekt i Helse Førde.pdfpdf345310
Ruby Mahesparan - Etablering og tydeliggjøring av kriterier for fordeling av operasjoner med fokus på bedring av arbeidsmilj.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Ruby Mahesparan - Etablering og tydeliggjøring av kriterier for fordeling av operasjoner med fokus på bedring av arbeidsmilj.pdfRuby Mahesparan - Etablering og tydeliggjøring av kriterier for fordeling av operasjoner med fokus på bedring av arbeidsmilj.pdfpdf744706
Manuela Strauss - Kompetanseplan i psykisk helsevern for barn og unge – bemanning i spenningsfeltet mellom tverrfaglighet, b.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Manuela Strauss - Kompetanseplan i psykisk helsevern for barn og unge – bemanning i spenningsfeltet mellom tverrfaglighet, b.pdfManuela Strauss - Kompetanseplan i psykisk helsevern for barn og unge – bemanning i spenningsfeltet mellom tverrfaglighet, b.pdfpdf358988
Kristina Bratrein - Opprettelse av Internservicesenter i UNN.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Kristina Bratrein - Opprettelse av Internservicesenter i UNN.pdfKristina Bratrein - Opprettelse av Internservicesenter i UNN.pdfpdf389548
Kristin Herseth Solberg - Implementering av pågående prosjekter og kvalitetsarbeid innenfor kirurgisk avdeling B6, NLSH.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Kristin Herseth Solberg - Implementering av pågående prosjekter og kvalitetsarbeid innenfor kirurgisk avdeling B6, NLSH.pdfKristin Herseth Solberg - Implementering av pågående prosjekter og kvalitetsarbeid innenfor kirurgisk avdeling B6, NLSH.pdfpdf412290
Kate Myräng - Innføring og implementering av ny teknologi ved Klinisk Patologi, UNN.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Kate Myräng - Innføring og implementering av ny teknologi ved Klinisk Patologi, UNN.pdfKate Myräng - Innføring og implementering av ny teknologi ved Klinisk Patologi, UNN.pdfpdf653130
Karianne Høstmark - Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen, med de 7 legerollene som verktøy.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Karianne Høstmark - Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen, med de 7 legerollene som verktøy.pdfKarianne Høstmark - Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen, med de 7 legerollene som verktøy.pdfpdf557590
Jo-Åsmund Lund - Standardiserte pasientforløp, måling av effekt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Jo-Åsmund Lund - Standardiserte pasientforløp, måling av effekt.pdfJo-Åsmund Lund - Standardiserte pasientforløp, måling av effekt.pdfpdf468333
Jan-Petter Odden - Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Jan-Petter Odden - Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK.pdfJan-Petter Odden - Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK.pdfpdf346463
Ingrid With - Endring av tjenestetilbud ved Granheim lungesykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Ingrid With - Endring av tjenestetilbud ved Granheim lungesykehus.pdfIngrid With - Endring av tjenestetilbud ved Granheim lungesykehus.pdfpdf372036
Heidi Taksrud - Ny struktur for ledelse og ansvarsdeling ny Psykiatrisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Heidi Taksrud - Ny struktur for ledelse og ansvarsdeling ny Psykiatrisk avdeling.pdfHeidi Taksrud - Ny struktur for ledelse og ansvarsdeling ny Psykiatrisk avdeling.pdfpdf524072
Hege Rolstad Skjæveland - Oppgavedeling i urologisk poliklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Hege Rolstad Skjæveland - Oppgavedeling i urologisk poliklinikk.pdfHege Rolstad Skjæveland - Oppgavedeling i urologisk poliklinikk.pdfpdf209076
Harald Nes - Raskare respons for radiologiske svar.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Harald Nes - Raskare respons for radiologiske svar.pdfHarald Nes - Raskare respons for radiologiske svar.pdfpdf215081
Bjørn Aage Feet - Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Bjørn Aage Feet - Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS.pdfBjørn Aage Feet - Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS.pdfpdf573232
Astri-Marie M. Blegeberg - Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Astri-Marie M. Blegeberg - Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet.pdfAstri-Marie M. Blegeberg - Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet.pdfpdf614637
Anita Kvendseth - Ledermøtet som verktøy for utvikling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Anita Kvendseth - Ledermøtet som verktøy for utvikling.pdfAnita Kvendseth - Ledermøtet som verktøy for utvikling.pdfpdf252956
Harald Platou - Inntektssikring.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Harald Platou - Inntektssikring.pdfHarald Platou - Inntektssikring.pdfpdf310900
Øystein Evjen Olsen - Plan for høy aktivitet. Innføring av beslutningsstøtteverktøy på post.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 20/Øystein Evjen Olsen - Plan for høy aktivitet. Innføring av beslutningsstøtteverktøy på post.pdfØystein Evjen Olsen - Plan for høy aktivitet. Innføring av beslutningsstøtteverktøy på post.pdfpdf229881

Kull 19

Nils-Arne Skagøy - Utrede og etablere desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse-telefoni.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Nils-Arne Skagøy - Utrede og etablere desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse-telefoni.pdfNils-Arne Skagøy - Utrede og etablere desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse-telefoni.pdfpdf338332
Marianne Mesteig - Økt bidrag i oppgavedeling for yrkesgrupper i Klinikk for kliniske servicefunksjoner.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Marianne Mesteig - Økt bidrag i oppgavedeling for yrkesgrupper i Klinikk for kliniske servicefunksjoner.pdfMarianne Mesteig - Økt bidrag i oppgavedeling for yrkesgrupper i Klinikk for kliniske servicefunksjoner.pdfpdf142543
Cecilie Lund - Kvalitetsforbedring på klinisk sykepleiedokumentasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Cecilie Lund - Kvalitetsforbedring på klinisk sykepleiedokumentasjon.pdfCecilie Lund - Kvalitetsforbedring på klinisk sykepleiedokumentasjon.pdfpdf100033
Tina Eilertsen - Følge- og beredskapstjenesten for gravide i Nord-Trøndelag. Overføring av daglig drift fra kommuner til .pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Tina Eilertsen - Følge- og beredskapstjenesten for gravide i Nord-Trøndelag. Overføring av daglig drift fra kommuner til .pdfTina Eilertsen - Følge- og beredskapstjenesten for gravide i Nord-Trøndelag. Overføring av daglig drift fra kommuner til .pdfpdf268816
Gunhild Holten - Hvordan utvikle ungdomsavdelingen mot bedre samhandling og tilbud til pårørende.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Gunhild Holten - Hvordan utvikle ungdomsavdelingen mot bedre samhandling og tilbud til pårørende.pdfGunhild Holten - Hvordan utvikle ungdomsavdelingen mot bedre samhandling og tilbud til pårørende.pdfpdf383931
Harald Aasen - Inntak og prioritering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Harald Aasen - Inntak og prioritering.pdfHarald Aasen - Inntak og prioritering.pdfpdf171649
Lene Kristine Seland - Omorganisering av polikliniske kontroller.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Lene Kristine Seland - Omorganisering av polikliniske kontroller.pdfLene Kristine Seland - Omorganisering av polikliniske kontroller.pdfpdf80386
Lars-Jøran Andersson - Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen – Ketalar som smertelindrende medikament.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Lars-Jøran Andersson - Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen – Ketalar som smertelindrende medikament.pdfLars-Jøran Andersson - Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen – Ketalar som smertelindrende medikament.pdfpdf161845
Inger Larsen - Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Inger Larsen - Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.pdfInger Larsen - Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.pdfpdf128821
Karianne Sandvik - Implementering av prosedyrer for å heve pasientsikkerheten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Karianne Sandvik - Implementering av prosedyrer for å heve pasientsikkerheten.pdfKarianne Sandvik - Implementering av prosedyrer for å heve pasientsikkerheten.pdfpdf125956
Tove Elise Johansen - Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Tove Elise Johansen - Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer.pdfTove Elise Johansen - Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer.pdfpdf79769
Svanhild Mellingen - Poliklinisk forankring av behandling og endring i funksjon av sengeplasser i AFR.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Svanhild Mellingen - Poliklinisk forankring av behandling og endring i funksjon av sengeplasser i AFR.pdfSvanhild Mellingen - Poliklinisk forankring av behandling og endring i funksjon av sengeplasser i AFR.pdfpdf101570
Sissel Taklo - Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Sissel Taklo - Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS.pdfSissel Taklo - Forbedret oppfølging av innkjøp ved OUS.pdfpdf157954
Lene Aa Hoffstad - Dokument for virksomhetsstyring av Radiologisk avdeling, SiV HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Lene Aa Hoffstad - Dokument for virksomhetsstyring av Radiologisk avdeling, SiV HF.pdfLene Aa Hoffstad - Dokument for virksomhetsstyring av Radiologisk avdeling, SiV HF.pdfpdf83162
Ingeborg Bøe Engelsen - Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Ingeborg Bøe Engelsen - Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030.pdfIngeborg Bøe Engelsen - Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030.pdfpdf104100
Eva Remnes - Oppmerksom og vennlig kommunikasjon i somatiske sengeposter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Eva Remnes - Oppmerksom og vennlig kommunikasjon i somatiske sengeposter.pdfEva Remnes - Oppmerksom og vennlig kommunikasjon i somatiske sengeposter.pdfpdf78183
Espen Halvorsen - Utvikling av akuttambulant team.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Espen Halvorsen - Utvikling av akuttambulant team.pdfEspen Halvorsen - Utvikling av akuttambulant team.pdfpdf73767
Else Kristin Reitan - Ad-hoc multidisiplinær utredning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Else Kristin Reitan - Ad-hoc multidisiplinær utredning.pdfElse Kristin Reitan - Ad-hoc multidisiplinær utredning.pdfpdf110045
Berit Kalgraff - Medarbeidersamtalen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Berit Kalgraff - Medarbeidersamtalen.pdfBerit Kalgraff - Medarbeidersamtalen.pdfpdf107062
Berge Severin Andreassen - Pasientopplevelse ØNH.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Berge Severin Andreassen - Pasientopplevelse ØNH.pdfBerge Severin Andreassen - Pasientopplevelse ØNH.pdfpdf103970
Aina Merethe Løhre - Implementering av metode for lokal strategiutvikling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Aina Merethe Løhre - Implementering av metode for lokal strategiutvikling.pdfAina Merethe Løhre - Implementering av metode for lokal strategiutvikling.pdfpdf82573
Else-Marie Løberg - Spesialisering av spesialisthelsetjenesten psykisk helse - Opptining.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Else-Marie Løberg - Spesialisering av spesialisthelsetjenesten psykisk helse - Opptining.pdfElse-Marie Løberg - Spesialisering av spesialisthelsetjenesten psykisk helse - Opptining.pdfpdf371018
Halfdan Aas - Økt samhandling mellom likeartede fagmiljøer på de ulike somatiske sykehus i Vestre Viken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Halfdan Aas - Økt samhandling mellom likeartede fagmiljøer på de ulike somatiske sykehus i Vestre Viken.pdfHalfdan Aas - Økt samhandling mellom likeartede fagmiljøer på de ulike somatiske sykehus i Vestre Viken.pdfpdf304059
Gro Jensen - Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 19/Gro Jensen - Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger.pdfGro Jensen - Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger.pdfpdf193824


Kull 18

Inger Økland - Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Inger Økland - Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin.pdfInger Økland - Kjønnsubalansen i klinisk akademisk medisin.pdfpdf81083
Kathinka Meirik - Bedret samhandling med kommunene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Kathinka Meirik - Bedret samhandling med kommunene.pdfKathinka Meirik - Bedret samhandling med kommunene.pdfpdf123162
Elisabeth Siebke - Kvalitetsforbedring av opphold i Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Elisabeth Siebke - Kvalitetsforbedring av opphold i Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund.pdfElisabeth Siebke - Kvalitetsforbedring av opphold i Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund.pdfpdf80230
Inger Selvaag - Kvantitet - Kvalitet i sepsialisthelsetjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Inger Selvaag - Kvantitet - Kvalitet i sepsialisthelsetjenesten.pdfInger Selvaag - Kvantitet - Kvalitet i sepsialisthelsetjenesten.pdfpdf112554
Lise-Mette Lindland - Sette over gul respons. Medisinsk nødhjelp på rett nivå.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Lise-Mette Lindland - Sette over gul respons. Medisinsk nødhjelp på rett nivå.pdfLise-Mette Lindland - Sette over gul respons. Medisinsk nødhjelp på rett nivå.pdfpdf495083
Bente Hayes - Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Bente Hayes - Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt.pdfBente Hayes - Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt.pdfpdf95886
Therese H. Bjark - Ventelister til besvær.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Therese H. Bjark - Ventelister til besvær.pdfTherese H. Bjark - Ventelister til besvær.pdfpdf72454
Karin Ask-Henriksen - Fast ansettelse av lege i spesialisering(LIS) – implementering av ny ordning i Vestre Viken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Karin Ask-Henriksen - Fast ansettelse av lege i spesialisering(LIS) – implementering av ny ordning i Vestre Viken.pdfKarin Ask-Henriksen - Fast ansettelse av lege i spesialisering(LIS) – implementering av ny ordning i Vestre Viken.pdfpdf157026
Tove Kaspersen Beyer - Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Tove Kaspersen Beyer - Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV.pdfTove Kaspersen Beyer - Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV.pdfpdf149559
Gøril Bertheussen - Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Gøril Bertheussen - Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN.pdfGøril Bertheussen - Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN.pdfpdf143580
Eva Stensland - Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Eva Stensland - Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid.pdfEva Stensland - Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid.pdfpdf78991
Tove Ofstad Holan - Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Tove Ofstad Holan - Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.pdfTove Ofstad Holan - Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.pdfpdf84140
Jan Rødal - Fusjon og fisjon, videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Jan Rødal - Fusjon og fisjon, videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF.pdfJan Rødal - Fusjon og fisjon, videreutvikling og tilpassing av organisasjonsendringer i AMF.pdfpdf83770
Elisabeth Slotsvik Kleive - Kortere ventetid for polikliniske pasienter i akuttmottak.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Elisabeth Slotsvik Kleive - Kortere ventetid for polikliniske pasienter i akuttmottak.pdfElisabeth Slotsvik Kleive - Kortere ventetid for polikliniske pasienter i akuttmottak.pdfpdf73105
Siren Hoven - Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Siren Hoven - Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både.pdfSiren Hoven - Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både.pdfpdf76695
Solveig Horstad Berget - Intern samhandling mellom somatikk og psykiatri.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Solveig Horstad Berget - Intern samhandling mellom somatikk og psykiatri.pdfSolveig Horstad Berget - Intern samhandling mellom somatikk og psykiatri.pdfpdf139517
Janne Berit Mandelid - Vurdere endring i organisering av medisinsk avdeling Kongsberg Sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Janne Berit Mandelid - Vurdere endring i organisering av medisinsk avdeling Kongsberg Sykehus.pdfJanne Berit Mandelid - Vurdere endring i organisering av medisinsk avdeling Kongsberg Sykehus.pdfpdf124729
Tonje Folkvang - Evaluering av implementeringen av prosessorientert styringssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Tonje Folkvang - Evaluering av implementeringen av prosessorientert styringssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfTonje Folkvang - Evaluering av implementeringen av prosessorientert styringssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf128996
Liss Eberg - Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Liss Eberg - Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset.pdfLiss Eberg - Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset.pdfpdf66835
Rune Sandbu.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Rune Sandbu.pdfRune Sandbu.pdfpdf93294
Arild Hagesveen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 18/Arild Hagesveen.pdfArild Hagesveen.pdfpdf111557

Kull 17

Kjell Matre - Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Kjell Matre - Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet.pdfKjell Matre - Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet.pdfpdf190579
Kari Holthe - Klinikksammenslåing – hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Kari Holthe - Klinikksammenslåing – hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess.pdfKari Holthe - Klinikksammenslåing – hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess.pdfpdf80411
Steinar Havik - Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling – et beslutningsgrunnlag.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Steinar Havik - Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling – et beslutningsgrunnlag.pdfSteinar Havik - Organisering av legetjenesten ved ortopedisk avdeling – et beslutningsgrunnlag.pdfpdf170492
Catherine Bjerke - Poliklinisk aktivitet HLK – utredning og evaluering av organisering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Catherine Bjerke - Poliklinisk aktivitet HLK – utredning og evaluering av organisering.pdfCatherine Bjerke - Poliklinisk aktivitet HLK – utredning og evaluering av organisering.pdfpdf128875
Arne Johansen - Nytt mottaks- og rettleiingsteneste for poliklinikkane ved Førde sentralsjukehus, Kuben.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Arne Johansen - Nytt mottaks- og rettleiingsteneste for poliklinikkane ved Førde sentralsjukehus, Kuben.pdfArne Johansen - Nytt mottaks- og rettleiingsteneste for poliklinikkane ved Førde sentralsjukehus, Kuben.pdfpdf127085
Kristin Sem Thagaard - Tidligere oppstart av kirurgi i Ous.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Kristin Sem Thagaard - Tidligere oppstart av kirurgi i Ous.pdfKristin Sem Thagaard - Tidligere oppstart av kirurgi i Ous.pdfpdf488767
Knut Langsrud - Delfinansiere nytt akuttbygg ved å effektivisere akuttseksjonene ved Østmarka.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Knut Langsrud - Delfinansiere nytt akuttbygg ved å effektivisere akuttseksjonene ved Østmarka.pdfKnut Langsrud - Delfinansiere nytt akuttbygg ved å effektivisere akuttseksjonene ved Østmarka.pdfpdf78654
Reidun Martine Rømo - Finansiering av investeringer i Helse Midt-Norge.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Reidun Martine Rømo - Finansiering av investeringer i Helse Midt-Norge.pdfReidun Martine Rømo - Finansiering av investeringer i Helse Midt-Norge.pdfpdf114873
Arnt Håvard Moe - Utviklingsprosjekt for å gi beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av pasientbehandling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Arnt Håvard Moe - Utviklingsprosjekt for å gi beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av pasientbehandling.pdfArnt Håvard Moe - Utviklingsprosjekt for å gi beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av pasientbehandling.pdfpdf115511
Kjell Vikenes - Innføring av nye metoder knyttet til høyspesialisert og høyteknologisk medisin.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Kjell Vikenes - Innføring av nye metoder knyttet til høyspesialisert og høyteknologisk medisin.pdfKjell Vikenes - Innføring av nye metoder knyttet til høyspesialisert og høyteknologisk medisin.pdfpdf105556
Per Håkan Brøndbo - Samling av barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Per Håkan Brøndbo - Samling av barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk.pdfPer Håkan Brøndbo - Samling av barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk.pdfpdf71253
Marit Lieng - Endring av legenes arbeidstid ihenhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser ved gynekologiskavdeling, OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Marit Lieng - Endring av legenes arbeidstid ihenhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser ved gynekologiskavdeling, OUS.pdfMarit Lieng - Endring av legenes arbeidstid ihenhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser ved gynekologiskavdeling, OUS.pdfpdf125974
Martin C Veland - Introduksjonsprogram for nyansatte.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Martin C Veland - Introduksjonsprogram for nyansatte.pdfMartin C Veland - Introduksjonsprogram for nyansatte.pdfpdf489194
Vivi Brenden Bech - Organisering av KVAM grupper i Klinikk Hammerfest.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Vivi Brenden Bech - Organisering av KVAM grupper i Klinikk Hammerfest.pdfVivi Brenden Bech - Organisering av KVAM grupper i Klinikk Hammerfest.pdfpdf164213
Anne Hilde Bjøntegård - Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Anne Hilde Bjøntegård - Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF.pdfAnne Hilde Bjøntegård - Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF.pdfpdf102980
Gro Elisabeth Aasland - Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Gro Elisabeth Aasland - Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark.pdfGro Elisabeth Aasland - Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark.pdfpdf125506
Erna Harboe - Mottaks- og utredningspost på SUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Erna Harboe - Mottaks- og utredningspost på SUS.pdfErna Harboe - Mottaks- og utredningspost på SUS.pdfpdf162276
Ira Ronit Hebold Haraldsen - Etablering av en nasjonal nevrobiologisk utredningsavdeling ved OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Ira Ronit Hebold Haraldsen - Etablering av en nasjonal nevrobiologisk utredningsavdeling ved OUS.pdfIra Ronit Hebold Haraldsen - Etablering av en nasjonal nevrobiologisk utredningsavdeling ved OUS.pdfpdf490129
Lene Nyegaard Andersen - Pasient i fokus. Hvordan få det til.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Lene Nyegaard Andersen - Pasient i fokus. Hvordan få det til.pdfLene Nyegaard Andersen - Pasient i fokus. Hvordan få det til.pdfpdf132856
Susann Bäckström - Etablere felles forvaltning av kliniske IKTsystemer i Helse Nord.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Susann Bäckström - Etablere felles forvaltning av kliniske IKTsystemer i Helse Nord.pdfSusann Bäckström - Etablere felles forvaltning av kliniske IKTsystemer i Helse Nord.pdfpdf569485
May Granly - Ledergruppen i Medisinsk divisjon har gode beslutningsprosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/May Granly - Ledergruppen i Medisinsk divisjon har gode beslutningsprosesser.pdfMay Granly - Ledergruppen i Medisinsk divisjon har gode beslutningsprosesser.pdfpdf84062
Robert Kechter - Oppstart av et ambulant psykiatrisk akutteam.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Robert Kechter - Oppstart av et ambulant psykiatrisk akutteam.pdfRobert Kechter - Oppstart av et ambulant psykiatrisk akutteam.pdfpdf73469
Randi Brenne Dreier - Etablere hjemmesykehus for kreftsyke barn i Helse Nord-Trøndelag.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Randi Brenne Dreier - Etablere hjemmesykehus for kreftsyke barn i Helse Nord-Trøndelag.pdfRandi Brenne Dreier - Etablere hjemmesykehus for kreftsyke barn i Helse Nord-Trøndelag.pdfpdf103790
Thomas Vestre Hansen - Orden i eget hus, effektiv arbeidsflyt i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Thomas Vestre Hansen - Orden i eget hus, effektiv arbeidsflyt i Helse Sør-Øst RHF.pdfThomas Vestre Hansen - Orden i eget hus, effektiv arbeidsflyt i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf529043
Rolf Haaland - Etablering av likemannsarbeid ved Sandnes DPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Rolf Haaland - Etablering av likemannsarbeid ved Sandnes DPS.pdfRolf Haaland - Etablering av likemannsarbeid ved Sandnes DPS.pdfpdf74015
Snorre Manskow Sollid - Prioritering og fordeling av kirurgisk operasjonskapasitet i UNN HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Snorre Manskow Sollid - Prioritering og fordeling av kirurgisk operasjonskapasitet i UNN HF.pdfSnorre Manskow Sollid - Prioritering og fordeling av kirurgisk operasjonskapasitet i UNN HF.pdfpdf77826
Siv Mørkved - Metode for implementering av standardiserte pasientforløp.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Siv Mørkved - Metode for implementering av standardiserte pasientforløp.pdfSiv Mørkved - Metode for implementering av standardiserte pasientforløp.pdfpdf128596
Magne Hustavenes - Videreutvikling av styrets strategiske arbeid - en studietur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 17/Magne Hustavenes - Videreutvikling av styrets strategiske arbeid - en studietur.pdfMagne Hustavenes - Videreutvikling av styrets strategiske arbeid - en studietur.pdfpdf440786

Kull 16

Torbjørn Aas - Foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset - arbeidsform og organisering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Torbjørn Aas - Foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset - arbeidsform og organisering.pdfTorbjørn Aas - Foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset - arbeidsform og organisering.pdfpdf330692
Randi Hansen - Nyfødt intensiv og Barn intensiv samhandlende enheter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Randi Hansen - Nyfødt intensiv og Barn intensiv samhandlende enheter.pdfRandi Hansen - Nyfødt intensiv og Barn intensiv samhandlende enheter.pdfpdf211078
Ola Jøsendal - Epikrise i rett hånd til rett tid.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Ola Jøsendal - Epikrise i rett hånd til rett tid.pdfOla Jøsendal - Epikrise i rett hånd til rett tid.pdfpdf146000
Kjetil M. Istad - Utvikling av regionens nettverk for innkjøp og logistikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Kjetil M. Istad - Utvikling av regionens nettverk for innkjøp og logistikk.pdfKjetil M. Istad - Utvikling av regionens nettverk for innkjøp og logistikk.pdfpdf108291
Robert Nystuen - Etablering av Prosjekt- og programkontor Intern Service Vestre Viken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Robert Nystuen - Etablering av Prosjekt- og programkontor Intern Service Vestre Viken.pdfRobert Nystuen - Etablering av Prosjekt- og programkontor Intern Service Vestre Viken.pdfpdf548797
Vala Ágústsdóttir - Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Vala Ágústsdóttir - Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi.pdfVala Ágústsdóttir - Etablere tilbud om videofluoroskopi av voksne med dysfagi.pdfpdf55557
May-Liss Johansen - Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/May-Liss Johansen - Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling.pdfMay-Liss Johansen - Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling.pdfpdf421539
Gunn Synnøve Dahl Reisæter - Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Gunn Synnøve Dahl Reisæter - Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF.pdfGunn Synnøve Dahl Reisæter - Håndtering av foretaksovergripende saker i Helse Bergen HF.pdfpdf341094
Gunn-Hege Valøy - Utviklingsprogrammet - gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Gunn-Hege Valøy - Utviklingsprogrammet - gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy.pdfGunn-Hege Valøy - Utviklingsprogrammet - gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy.pdfpdf81592
Haldis Økland Lier - Etablering av nehet for fag og kvalitet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Haldis Økland Lier - Etablering av nehet for fag og kvalitet.pdfHaldis Økland Lier - Etablering av nehet for fag og kvalitet.pdfpdf360613
Kari Helene Bjo Reinås - Ansvar- og oppgavefordeling ved avdeling barnehabilitering Østerlide, Helse Stavanger HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Kari Helene Bjo Reinås - Ansvar- og oppgavefordeling ved avdeling barnehabilitering Østerlide, Helse Stavanger HF.pdfKari Helene Bjo Reinås - Ansvar- og oppgavefordeling ved avdeling barnehabilitering Østerlide, Helse Stavanger HF.pdfpdf133337
Trine Brenna - Systematisk bruk av tverrfaglig kompetanse ved bildediagnostisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Trine Brenna - Systematisk bruk av tverrfaglig kompetanse ved bildediagnostisk avdeling.pdfTrine Brenna - Systematisk bruk av tverrfaglig kompetanse ved bildediagnostisk avdeling.pdfpdf130693
Torbjørn Lia - Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Torbjørn Lia - Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede.pdfTorbjørn Lia - Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede.pdfpdf126202
Anne Kristin Kleiven - Leiargruppeutvikling i Helse Førde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Anne Kristin Kleiven - Leiargruppeutvikling i Helse Førde.pdfAnne Kristin Kleiven - Leiargruppeutvikling i Helse Førde.pdfpdf101508
Bjørn Bech-Hanssen - Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Bjørn Bech-Hanssen - Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF.pdfBjørn Bech-Hanssen - Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf204577
Ingrid Johanne Garnes - Orden i eget hus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Ingrid Johanne Garnes - Orden i eget hus.pdfIngrid Johanne Garnes - Orden i eget hus.pdfpdf147850
Lene Svanberg Jakobsen - Implementering av revitalisert kvalitetssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Lene Svanberg Jakobsen - Implementering av revitalisert kvalitetssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfLene Svanberg Jakobsen - Implementering av revitalisert kvalitetssystem i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf109162
Annlaug Øygarden Brekke - Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Annlaug Øygarden Brekke - Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus.pdfAnnlaug Øygarden Brekke - Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus.pdfpdf83040
Anne-Stine Meltzer - Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Anne-Stine Meltzer - Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse.pdfAnne-Stine Meltzer - Bevisst lederkommunikasjon og integritet som brobygger mellom fag og ledelse.pdfpdf160087
Morten C. Moe - Opprettelse av AMD-klinikk ved Øyeavdelingen Oslo Universitetssykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Morten C. Moe - Opprettelse av AMD-klinikk ved Øyeavdelingen Oslo Universitetssykehus.pdfMorten C. Moe - Opprettelse av AMD-klinikk ved Øyeavdelingen Oslo Universitetssykehus.pdfpdf425334
Rune Modell - Kontinuerlig forbedringsarbeid med økonomisk gevinst.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Rune Modell - Kontinuerlig forbedringsarbeid med økonomisk gevinst.pdfRune Modell - Kontinuerlig forbedringsarbeid med økonomisk gevinst.pdfpdf124202
Ole Øystein Kildebo - Riktigere hjelp for barn og unge med psykiske vansker i Porsgrunn kommune.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Ole Øystein Kildebo - Riktigere hjelp for barn og unge med psykiske vansker i Porsgrunn kommune.pdfOle Øystein Kildebo - Riktigere hjelp for barn og unge med psykiske vansker i Porsgrunn kommune.pdfpdf96020
Jan Gunnar Skogås - Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Jan Gunnar Skogås - Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning.pdfJan Gunnar Skogås - Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning.pdfpdf599451
Jon Ivar Sørland - Nasjonalt rehabiliteringstilbud til barn med RMS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Jon Ivar Sørland - Nasjonalt rehabiliteringstilbud til barn med RMS.pdfJon Ivar Sørland - Nasjonalt rehabiliteringstilbud til barn med RMS.pdfpdf60487
Åshild Vangen - Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Åshild Vangen - Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester.pdfÅshild Vangen - Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester.pdfpdf77019
Inger Lise Hallgren - Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Inger Lise Hallgren - Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten.pdfInger Lise Hallgren - Håndtering av helseopplysninger etter hendelser i helsetjenesten.pdfpdf104461
Cecilie Skule - Implementering av kravene om ansvarlig og helhetlig ledelse på alle nivå i Voksenpsykiatrisk avdeling Vin.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Cecilie Skule - Implementering av kravene om ansvarlig og helhetlig ledelse på alle nivå i Voksenpsykiatrisk avdeling Vin.pdfCecilie Skule - Implementering av kravene om ansvarlig og helhetlig ledelse på alle nivå i Voksenpsykiatrisk avdeling Vin.pdfpdf73485
Håkon Nordli - Ledelse i Nevroklinikken - samordnet og tydelig på alle nivåer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 16/Håkon Nordli - Ledelse i Nevroklinikken - samordnet og tydelig på alle nivåer.pdfHåkon Nordli - Ledelse i Nevroklinikken - samordnet og tydelig på alle nivåer.pdfpdf638861

Kull 15

Nina Jamissen - Kvinne-barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Nina Jamissen - Kvinne-barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K.pdfNina Jamissen - Kvinne-barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K.pdfpdf105060
Sølve Braut - Hvordan videreutvikle pasientsikkerhetskulturen i x avdeling - x divisjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Sølve Braut - Hvordan videreutvikle pasientsikkerhetskulturen i x avdeling - x divisjon.pdfSølve Braut - Hvordan videreutvikle pasientsikkerhetskulturen i x avdeling - x divisjon.pdfpdf70403
Camilla Aanestad - Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Camilla Aanestad - Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen.pdfCamilla Aanestad - Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen.pdfpdf57628
Øystein Sende - Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- kveld - natt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Øystein Sende - Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- kveld - natt.pdfØystein Sende - Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- kveld - natt.pdfpdf49729
Marit Motrøen - Hjerneslag – vi følger prosedyrene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Marit Motrøen - Hjerneslag – vi følger prosedyrene.pdfMarit Motrøen - Hjerneslag – vi følger prosedyrene.pdfpdf54592
Trude Steinsvik - Kartlegge og optimalisere bruk av laboratorieanalyser i Vestre Viken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Trude Steinsvik - Kartlegge og optimalisere bruk av laboratorieanalyser i Vestre Viken.pdfTrude Steinsvik - Kartlegge og optimalisere bruk av laboratorieanalyser i Vestre Viken.pdfpdf202531
Vigdis E. G. Syrstad - På fagets premisser - Endringsledelse i sikkerhetspsykiatrien.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Vigdis E. G. Syrstad - På fagets premisser - Endringsledelse i sikkerhetspsykiatrien.pdfVigdis E. G. Syrstad - På fagets premisser - Endringsledelse i sikkerhetspsykiatrien.pdfpdf141647
Ida Lise Salberg - Ny giv for styrking av fagutviklingsarbeidet ved Medisinsk avdeling, Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospit.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Ida Lise Salberg - Ny giv for styrking av fagutviklingsarbeidet ved Medisinsk avdeling, Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospit.pdfIda Lise Salberg - Ny giv for styrking av fagutviklingsarbeidet ved Medisinsk avdeling, Orkdal Sjukehus, St. Olavs Hospit.pdfpdf76912
Fredrik Paulsen - Hvordan sikre en god LIS-utdanning og faglig utvikling for radiologer på STHF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Fredrik Paulsen - Hvordan sikre en god LIS-utdanning og faglig utvikling for radiologer på STHF.pdfFredrik Paulsen - Hvordan sikre en god LIS-utdanning og faglig utvikling for radiologer på STHF.pdfpdf418311
Kjersti Tollaksen - Kols team.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Kjersti Tollaksen - Kols team.pdfKjersti Tollaksen - Kols team.pdfpdf78192
Robert Brennersted - Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Robert Brennersted - Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus.pdfRobert Brennersted - Effektivisering av dagkirurgisk operasjonsaktivitet ved Førde Sentralsykehus.pdfpdf94417
Stig Dragseth - Nettverksmøter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Stig Dragseth - Nettverksmøter.pdfStig Dragseth - Nettverksmøter.pdfpdf132933
Birgith Jørgensen Nerskogen og Kristian Bartnes - Organisering av intensiv- og intermediærressurser etter utbygging.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Birgith Jørgensen Nerskogen og Kristian Bartnes - Organisering av intensiv- og intermediærressurser etter utbygging.pdfBirgith Jørgensen Nerskogen og Kristian Bartnes - Organisering av intensiv- og intermediærressurser etter utbygging.pdfpdf115744
Svein Olav Johnsen - Hvordan sikre kvalitative robuste tjenester ved Orkdal DPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Svein Olav Johnsen - Hvordan sikre kvalitative robuste tjenester ved Orkdal DPS.pdfSvein Olav Johnsen - Hvordan sikre kvalitative robuste tjenester ved Orkdal DPS.pdfpdf52484
Frode Eidset - Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Frode Eidset - Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.pdfFrode Eidset - Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.pdfpdf59731
Jon Anders Takvam - Endring av visittrutiner ved sengepost 5A.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Jon Anders Takvam - Endring av visittrutiner ved sengepost 5A.pdfJon Anders Takvam - Endring av visittrutiner ved sengepost 5A.pdfpdf86939
Arne Skjelten - Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Arne Skjelten - Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde.pdfArne Skjelten - Etablere en tverrgående og forankret lederutviklingsstrategi for Helse Førde.pdfpdf173254
Anca Heyd - Prosjektarbeid - forbedret samhandling ved gjennomføring av komplekse prosjekter i Helse Nord.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Anca Heyd - Prosjektarbeid - forbedret samhandling ved gjennomføring av komplekse prosjekter i Helse Nord.pdfAnca Heyd - Prosjektarbeid - forbedret samhandling ved gjennomføring av komplekse prosjekter i Helse Nord.pdfpdf113571
Ranvei Sneve - Felles vaktberedskap og granskning av radiologiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Ranvei Sneve - Felles vaktberedskap og granskning av radiologiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdfRanvei Sneve - Felles vaktberedskap og granskning av radiologiske undersøkelser i Finnmarkssykehuset.pdfpdf60084
Ulrich Johannes Spreng - Fast track surgery på sentraloperasjon ved Bærum sykehus, Vestre Viken HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Ulrich Johannes Spreng - Fast track surgery på sentraloperasjon ved Bærum sykehus, Vestre Viken HF.pdfUlrich Johannes Spreng - Fast track surgery på sentraloperasjon ved Bærum sykehus, Vestre Viken HF.pdfpdf165306
Sølvi Anita Berg Tennøy - Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-LAR.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Sølvi Anita Berg Tennøy - Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-LAR.pdfSølvi Anita Berg Tennøy - Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-LAR.pdfpdf63383
Hege Linnestad - Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS - fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Hege Linnestad - Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS - fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå.pdfHege Linnestad - Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS - fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå.pdfpdf219524
Stig Alve - Gjennomgang av innkjøpsrutinene i Kvinne- og barneklinikken i OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Stig Alve - Gjennomgang av innkjøpsrutinene i Kvinne- og barneklinikken i OUS.pdfStig Alve - Gjennomgang av innkjøpsrutinene i Kvinne- og barneklinikken i OUS.pdfpdf69398
Øystein Kjos - Kartlegging, rammebetingelser for 1. linjeledere i klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Øystein Kjos - Kartlegging, rammebetingelser for 1. linjeledere i klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.pdfØystein Kjos - Kartlegging, rammebetingelser for 1. linjeledere i klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.pdfpdf581122
Øystein Johansen - Videreutvikling av ledergruppen i Kirurugisk ortopedisk klinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Øystein Johansen - Videreutvikling av ledergruppen i Kirurugisk ortopedisk klinikk.pdfØystein Johansen - Videreutvikling av ledergruppen i Kirurugisk ortopedisk klinikk.pdfpdf51753
Hilde Vevang - Ei dør inn til Klinikk for barn og unge HMR.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 15/Hilde Vevang - Ei dør inn til Klinikk for barn og unge HMR.pdfHilde Vevang - Ei dør inn til Klinikk for barn og unge HMR.pdfpdf80633

Kull 14

Kathrin Bjerknes - Etablering av forskningsgruppe i en driftsorganisasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Kathrin Bjerknes - Etablering av forskningsgruppe i en driftsorganisasjon.pdfKathrin Bjerknes - Etablering av forskningsgruppe i en driftsorganisasjon.pdfpdf157702
Grethe Andersen - Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Grethe Andersen - Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF.pdfGrethe Andersen - Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF.pdfpdf131281
Jorunn Haga Dagsland - Hvordan sikre at pasientene ved øyeavdelingen i Stavanger som står på venteliste, får kontrolltime.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Jorunn Haga Dagsland - Hvordan sikre at pasientene ved øyeavdelingen i Stavanger som står på venteliste, får kontrolltime.pdfJorunn Haga Dagsland - Hvordan sikre at pasientene ved øyeavdelingen i Stavanger som står på venteliste, får kontrolltime.pdfpdf119796
Solveig Klæbo Reitan - Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Solveig Klæbo Reitan - Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF.pdfSolveig Klæbo Reitan - Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF.pdfpdf154839
Therese Bjor Rønningen - Utvikling av ledergruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Therese Bjor Rønningen - Utvikling av ledergruppe.pdfTherese Bjor Rønningen - Utvikling av ledergruppe.pdfpdf89295
Tom Christian Martinsen - Ny kvalitetsorientert organisering av akutte endoskopier ved St. Olavs Hospital.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Tom Christian Martinsen - Ny kvalitetsorientert organisering av akutte endoskopier ved St. Olavs Hospital.pdfTom Christian Martinsen - Ny kvalitetsorientert organisering av akutte endoskopier ved St. Olavs Hospital.pdfpdf77439
Mariann Aaland - Optimal utnyttelse av ressurser knyttet til dagkirurgi ved Ahus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Mariann Aaland - Optimal utnyttelse av ressurser knyttet til dagkirurgi ved Ahus.pdfMariann Aaland - Optimal utnyttelse av ressurser knyttet til dagkirurgi ved Ahus.pdfpdf94844
Elisabeth Strugstad - Standardisering pasientforløp fra henv. til pol. vurdering for ortopediske pasienter tilt.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Elisabeth Strugstad - Standardisering pasientforløp fra henv. til pol. vurdering for ortopediske pasienter tilt.pdfElisabeth Strugstad - Standardisering pasientforløp fra henv. til pol. vurdering for ortopediske pasienter tilt.pdfpdf180735
Helle Schøyen - Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Helle Schøyen - Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer.pdfHelle Schøyen - Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer.pdfpdf76782
Tore Dvergsdal - Samla ansvar for prioriteringar og drift av kirurgisk klinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Tore Dvergsdal - Samla ansvar for prioriteringar og drift av kirurgisk klinikk.pdfTore Dvergsdal - Samla ansvar for prioriteringar og drift av kirurgisk klinikk.pdfpdf71360
Sissel Hovland Nordaune - Implementering av prognoseverktøy for å styrke virksomhets-styring og budsjett-arbeid på kort og .pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Sissel Hovland Nordaune - Implementering av prognoseverktøy for å styrke virksomhets-styring og budsjett-arbeid på kort og .pdfSissel Hovland Nordaune - Implementering av prognoseverktøy for å styrke virksomhets-styring og budsjett-arbeid på kort og .pdfpdf80353
Randi Marie Larsen - Implementering av modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Randi Marie Larsen - Implementering av modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset.pdfRandi Marie Larsen - Implementering av modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset.pdfpdf134812
Paul-Georg Skogen - Medisinsk faglig beslutningsgrunnlag - fag og stab.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Paul-Georg Skogen - Medisinsk faglig beslutningsgrunnlag - fag og stab.pdfPaul-Georg Skogen - Medisinsk faglig beslutningsgrunnlag - fag og stab.pdfpdf83429
Ruth Persen - Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter -SANKS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Ruth Persen - Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter -SANKS.pdfRuth Persen - Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter -SANKS.pdfpdf77548
Mona Grindrud - Intern samhandling somatikk og psykisk helse rus Kongsberg.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Mona Grindrud - Intern samhandling somatikk og psykisk helse rus Kongsberg.pdfMona Grindrud - Intern samhandling somatikk og psykisk helse rus Kongsberg.pdfpdf94028
Geir Braathu - Kompetanseplan akuttmedisin Klinikk Kirkenes.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Geir Braathu - Kompetanseplan akuttmedisin Klinikk Kirkenes.pdfGeir Braathu - Kompetanseplan akuttmedisin Klinikk Kirkenes.pdfpdf83187
Wenche Brandtzæg - Organisering av avdeling DPS Ahus, en kartlegging av overlegenes organisatoriske plassering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Wenche Brandtzæg - Organisering av avdeling DPS Ahus, en kartlegging av overlegenes organisatoriske plassering.pdfWenche Brandtzæg - Organisering av avdeling DPS Ahus, en kartlegging av overlegenes organisatoriske plassering.pdfpdf128203
Sollaug Espedal - Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Sollaug Espedal - Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus.pdfSollaug Espedal - Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus.pdfpdf105491
Pål Christian Roland - Videreutvikling av analysefunksjonen i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Pål Christian Roland - Videreutvikling av analysefunksjonen i Helse Sør-Øst RHF.pdfPål Christian Roland - Videreutvikling av analysefunksjonen i Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf118393
Marit Grønning - Bedre samhandling mellom de ulike enhetene ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Marit Grønning - Bedre samhandling mellom de ulike enhetene ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.pdfMarit Grønning - Bedre samhandling mellom de ulike enhetene ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.pdfpdf124565
Anne-Marie Barane - Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen – endring av å.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Anne-Marie Barane - Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen – endring av å.pdfAnne-Marie Barane - Kobling av strategi 2020 til langsiktig planlegging og budsjettering i foretaksgruppen – endring av å.pdfpdf159326
Jan Olav Høgetveit - Et skåringssystem for prioritering av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Jan Olav Høgetveit - Et skåringssystem for prioritering av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr.pdfJan Olav Høgetveit - Et skåringssystem for prioritering av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr.pdfpdf55041
Knut Langeland - Forprosjekt til overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Knut Langeland - Forprosjekt til overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord.pdfKnut Langeland - Forprosjekt til overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord.pdfpdf186108
Nina Hauge Kristiansen - Etablering av smertepoliklinikk ved Kongsberg sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Nina Hauge Kristiansen - Etablering av smertepoliklinikk ved Kongsberg sykehus.pdfNina Hauge Kristiansen - Etablering av smertepoliklinikk ved Kongsberg sykehus.pdfpdf240172
Gøril Nordgård - Ressursutnyttelse på tvers av eksisterende linjestruktur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Gøril Nordgård - Ressursutnyttelse på tvers av eksisterende linjestruktur.pdfGøril Nordgård - Ressursutnyttelse på tvers av eksisterende linjestruktur.pdfpdf106039
Beate E. Skedsmo - Utvikling av egen ledergruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Beate E. Skedsmo - Utvikling av egen ledergruppe.pdfBeate E. Skedsmo - Utvikling av egen ledergruppe.pdfpdf53392
Elisabeth Selvaag - Organisasjonsutvikling ved Barne-og ungdomsklinikken, St.Olavs Hospital.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 14/Elisabeth Selvaag - Organisasjonsutvikling ved Barne-og ungdomsklinikken, St.Olavs Hospital.pdfElisabeth Selvaag - Organisasjonsutvikling ved Barne-og ungdomsklinikken, St.Olavs Hospital.pdfpdf67160

Kull 13

Theis Tønnessen - Integrert forsknings- og klinisk utdannelse i thorax- og kar-kirurgi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Theis Tønnessen - Integrert forsknings- og klinisk utdannelse i thorax- og kar-kirurgi.pdfTheis Tønnessen - Integrert forsknings- og klinisk utdannelse i thorax- og kar-kirurgi.pdfpdf173347
Gunn Hilde Naaden Hirsch - Ansvars- og oppgavedeling - personalfunksjonen i Helse Stavanger HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Gunn Hilde Naaden Hirsch - Ansvars- og oppgavedeling - personalfunksjonen i Helse Stavanger HF.pdfGunn Hilde Naaden Hirsch - Ansvars- og oppgavedeling - personalfunksjonen i Helse Stavanger HF.pdfpdf550156
Trond Håvard Eidet - Metode for å beskrive kompetansebehovet i standardiserte pasientforløp.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Trond Håvard Eidet - Metode for å beskrive kompetansebehovet i standardiserte pasientforløp.pdfTrond Håvard Eidet - Metode for å beskrive kompetansebehovet i standardiserte pasientforløp.pdfpdf375870
Kirsten Sæther - Etablering av regional kompetansetjeneste rehabilitering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Kirsten Sæther - Etablering av regional kompetansetjeneste rehabilitering.pdfKirsten Sæther - Etablering av regional kompetansetjeneste rehabilitering.pdfpdf623094
Kari Gjeraldstveit - Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Kari Gjeraldstveit - Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år.pdfKari Gjeraldstveit - Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år.pdfpdf288392
Svein Ove Alisøy - Ny psykiatri - ny organisering. Helse Førde med nye tilbod til innbyggarane.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Svein Ove Alisøy - Ny psykiatri - ny organisering. Helse Førde med nye tilbod til innbyggarane.pdfSvein Ove Alisøy - Ny psykiatri - ny organisering. Helse Førde med nye tilbod til innbyggarane.pdfpdf319879
Jane Moe Castro - Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Jane Moe Castro - Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten.pdfJane Moe Castro - Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten.pdfpdf315285
Niels Kristian Thybo - Optimalisering av arbeidsflyt ved medisinsk poliklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Niels Kristian Thybo - Optimalisering av arbeidsflyt ved medisinsk poliklinikk.pdfNiels Kristian Thybo - Optimalisering av arbeidsflyt ved medisinsk poliklinikk.pdfpdf391647
Maud Guttormsen - Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Maud Guttormsen - Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur.pdfMaud Guttormsen - Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur.pdfpdf303710
Per Rorvik - Utvikling av spisskompetanse ved avdeling for sikkerhetspsykiatri.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Per Rorvik - Utvikling av spisskompetanse ved avdeling for sikkerhetspsykiatri.pdfPer Rorvik - Utvikling av spisskompetanse ved avdeling for sikkerhetspsykiatri.pdfpdf187821
Janne Pedersen - Faglig tradisjon versus teknologisk utvikling.doc.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Janne Pedersen - Faglig tradisjon versus teknologisk utvikling.doc.pdfJanne Pedersen - Faglig tradisjon versus teknologisk utvikling.doc.pdfpdf518488
Jan Berg - Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Jan Berg - Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling.pdfJan Berg - Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling.pdfpdf551959
Rose Marie Johnsen - Oppgaveflyt i Allmennpsykiatrisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Rose Marie Johnsen - Oppgaveflyt i Allmennpsykiatrisk avdeling.pdfRose Marie Johnsen - Oppgaveflyt i Allmennpsykiatrisk avdeling.pdfpdf200853
Janiche Buanes Heltne - Regional funksjonsfordeling innen kirurgi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Janiche Buanes Heltne - Regional funksjonsfordeling innen kirurgi.pdfJaniche Buanes Heltne - Regional funksjonsfordeling innen kirurgi.pdfpdf431128
Roger Naess - Ny organisering av Inntaksteam og AAT for bedre samhandling med fastlegene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Roger Naess - Ny organisering av Inntaksteam og AAT for bedre samhandling med fastlegene.pdfRoger Naess - Ny organisering av Inntaksteam og AAT for bedre samhandling med fastlegene.pdfpdf198353
Bernt Toldnes - Evaluering av gjennomgående ledelse som organisasjonsform.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Bernt Toldnes - Evaluering av gjennomgående ledelse som organisasjonsform.pdfBernt Toldnes - Evaluering av gjennomgående ledelse som organisasjonsform.pdfpdf226386
Turid V. Riset - Kvalitetskultur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Turid V. Riset - Kvalitetskultur.pdfTurid V. Riset - Kvalitetskultur.pdfpdf207486
Birger Henning Endreseth - Organisering og drift av preoperativ poliklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Birger Henning Endreseth - Organisering og drift av preoperativ poliklinikk.pdfBirger Henning Endreseth - Organisering og drift av preoperativ poliklinikk.pdfpdf274135
Lars Eikvar - Riktig bruk av analyserepertoaret i forhold til klinisk problemstilling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Lars Eikvar - Riktig bruk av analyserepertoaret i forhold til klinisk problemstilling.pdfLars Eikvar - Riktig bruk av analyserepertoaret i forhold til klinisk problemstilling.pdfpdf373492
Anna Bågenholm - Hvordan kan Helse Nord sikre en mer lik radiologikompetanse til alle pasienter.doc.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Anna Bågenholm - Hvordan kan Helse Nord sikre en mer lik radiologikompetanse til alle pasienter.doc.pdfAnna Bågenholm - Hvordan kan Helse Nord sikre en mer lik radiologikompetanse til alle pasienter.doc.pdfpdf190650
Brit Ingunn Hana - Klinikk for psykisk helsevern.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Brit Ingunn Hana - Klinikk for psykisk helsevern.pdfBrit Ingunn Hana - Klinikk for psykisk helsevern.pdfpdf266831
Anna-Marie P. Tveita - Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Anna-Marie P. Tveita - Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak.pdfAnna-Marie P. Tveita - Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak.pdfpdf153698
Kari Riis - Vurdere behov for lederopplæring.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Kari Riis - Vurdere behov for lederopplæring.pdfKari Riis - Vurdere behov for lederopplæring.pdfpdf391011
Atle Sørensen - Organisasjonsendring avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Atle Sørensen - Organisasjonsendring avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.pdfAtle Sørensen - Organisasjonsendring avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.pdfpdf203355
Tone Mikalsen - Organisering av IT-oppgavene i de radiologiske avdelingene.doc.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Tone Mikalsen - Organisering av IT-oppgavene i de radiologiske avdelingene.doc.pdfTone Mikalsen - Organisering av IT-oppgavene i de radiologiske avdelingene.doc.pdfpdf433712
Mette Bjorgen - Enhetlig opplæring, informasjon og implementering på aktuelle tema til ledere i foretaket.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Mette Bjorgen - Enhetlig opplæring, informasjon og implementering på aktuelle tema til ledere i foretaket.pdfMette Bjorgen - Enhetlig opplæring, informasjon og implementering på aktuelle tema til ledere i foretaket.pdfpdf334759
Wenche Reed - Tilfredsstillende leveranse av IKT-tjenester til forskere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 13/Wenche Reed - Tilfredsstillende leveranse av IKT-tjenester til forskere.pdfWenche Reed - Tilfredsstillende leveranse av IKT-tjenester til forskere.pdfpdf108998

Kull 12

Arne Eithun - Betre tilrettelegging for klinisk kommunikasjon i Helse Førde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Arne Eithun - Betre tilrettelegging for klinisk kommunikasjon i Helse Førde.pdfArne Eithun - Betre tilrettelegging for klinisk kommunikasjon i Helse Førde.pdfpdf337363
Monica Linea Vold - Oppfølging av lungepasienter lokalisert utenfor lungeavdelingen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Monica Linea Vold - Oppfølging av lungepasienter lokalisert utenfor lungeavdelingen.pdfMonica Linea Vold - Oppfølging av lungepasienter lokalisert utenfor lungeavdelingen.pdfpdf995473
Geir Lende - Ekstern ortopedisk dagkirurgi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Geir Lende - Ekstern ortopedisk dagkirurgi.pdfGeir Lende - Ekstern ortopedisk dagkirurgi.pdfpdf1548798
Lars Conrad Moe - Internkontroll i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Lars Conrad Moe - Internkontroll i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.pdfLars Conrad Moe - Internkontroll i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.pdfpdf125123
Bjørn Dønheim - Ingen fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Østfold.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Bjørn Dønheim - Ingen fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Østfold.pdfBjørn Dønheim - Ingen fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Østfold.pdfpdf205051
Klaus Oddenes - Reorganisering av Sentraloperasjon Haugesund Sjukehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Klaus Oddenes - Reorganisering av Sentraloperasjon Haugesund Sjukehus.pdfKlaus Oddenes - Reorganisering av Sentraloperasjon Haugesund Sjukehus.pdfpdf443720
Elina Maria Ryymin - Flyt i hverdagens beslutningsprosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Elina Maria Ryymin - Flyt i hverdagens beslutningsprosesser.pdfElina Maria Ryymin - Flyt i hverdagens beslutningsprosesser.pdfpdf131679
Johannes Lindheim - Redusere somatiske senger ved omgjøring til kommunale senger.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Johannes Lindheim - Redusere somatiske senger ved omgjøring til kommunale senger.pdfJohannes Lindheim - Redusere somatiske senger ved omgjøring til kommunale senger.pdfpdf151977
Margaret Aarag Antonsen - Forprosjekt - Etablering av gjennomgående faglig ledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Margaret Aarag Antonsen - Forprosjekt - Etablering av gjennomgående faglig ledelse.pdfMargaret Aarag Antonsen - Forprosjekt - Etablering av gjennomgående faglig ledelse.pdfpdf168940
Gro Åsnes - Kartlegging av faktorer som påvirker endringsprosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Gro Åsnes - Kartlegging av faktorer som påvirker endringsprosesser.pdfGro Åsnes - Kartlegging av faktorer som påvirker endringsprosesser.pdfpdf141654
Aud-Eldrid Stenehjem - Omorganisering av Nyremedisinsk poliklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Aud-Eldrid Stenehjem - Omorganisering av Nyremedisinsk poliklinikk.pdfAud-Eldrid Stenehjem - Omorganisering av Nyremedisinsk poliklinikk.pdfpdf256750
Astrid Millum - Prosess for strategisk utvikling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Astrid Millum - Prosess for strategisk utvikling.pdfAstrid Millum - Prosess for strategisk utvikling.pdfpdf271455
Magne Andersen - Styrket endringskapasitet ved SVDPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Magne Andersen - Styrket endringskapasitet ved SVDPS.pdfMagne Andersen - Styrket endringskapasitet ved SVDPS.pdfpdf160674
Ann-Inger Leirtrø - Sokratesprosjektet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Ann-Inger Leirtrø - Sokratesprosjektet.pdfAnn-Inger Leirtrø - Sokratesprosjektet.pdfpdf227107
Anne-Stina Nordmo - Styringsindikatorer i DIPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Anne-Stina Nordmo - Styringsindikatorer i DIPS.pdfAnne-Stina Nordmo - Styringsindikatorer i DIPS.pdfpdf106143
Hans Kristian Røkenes - Innkallingsrutiner ved ØNH-avdelingen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Hans Kristian Røkenes - Innkallingsrutiner ved ØNH-avdelingen.pdfHans Kristian Røkenes - Innkallingsrutiner ved ØNH-avdelingen.pdfpdf209237
Siri Berg - Videreutvikling av relasjoner og prosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Siri Berg - Videreutvikling av relasjoner og prosesser.pdfSiri Berg - Videreutvikling av relasjoner og prosesser.pdfpdf351867
Elisabeth Larsen - Bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Elisabeth Larsen - Bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten.pdfElisabeth Larsen - Bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten.pdfpdf140878
Marit Kvikne - Toppledelsen møter organisasjonen - kommunikasjonsstrategi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Marit Kvikne - Toppledelsen møter organisasjonen - kommunikasjonsstrategi.pdfMarit Kvikne - Toppledelsen møter organisasjonen - kommunikasjonsstrategi.pdfpdf91653
Jalil Djahromi - Skape felleskultur på tvers i Sykehusapoteket Oslo.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Jalil Djahromi - Skape felleskultur på tvers i Sykehusapoteket Oslo.pdfJalil Djahromi - Skape felleskultur på tvers i Sykehusapoteket Oslo.pdfpdf332207
Frank Meland - Fra uønsket deltid til fleksibel arbeidstid.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Frank Meland - Fra uønsket deltid til fleksibel arbeidstid.pdfFrank Meland - Fra uønsket deltid til fleksibel arbeidstid.pdfpdf2013647
Øyvin Grongstad - Økt satsning på vedlikehold av EBA, IKT og MTU.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Øyvin Grongstad - Økt satsning på vedlikehold av EBA, IKT og MTU.pdfØyvin Grongstad - Økt satsning på vedlikehold av EBA, IKT og MTU.pdfpdf1551329
Margaretha Dramsdahl - Faglig ledelse i psykiatrisk divisjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Margaretha Dramsdahl - Faglig ledelse i psykiatrisk divisjon.pdfMargaretha Dramsdahl - Faglig ledelse i psykiatrisk divisjon.pdfpdf167450
Nina Olkvam - Etablere en god kommunikasjonskultur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Nina Olkvam - Etablere en god kommunikasjonskultur.pdfNina Olkvam - Etablere en god kommunikasjonskultur.pdfpdf256366
Mette Jo Røsbjørgen - Implementering av sykepleiefaglige kvalitetsindikatorer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Mette Jo Røsbjørgen - Implementering av sykepleiefaglige kvalitetsindikatorer.pdfMette Jo Røsbjørgen - Implementering av sykepleiefaglige kvalitetsindikatorer.pdfpdf136810
Johnny Jakobsen - Utvikling av bedriftskultur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 12/Johnny Jakobsen - Utvikling av bedriftskultur.pdfJohnny Jakobsen - Utvikling av bedriftskultur.pdfpdf105373

Kull 11

Dag Undlien - Innføring av ny DNA sekvenseringsteknologi i genetisk diagnostikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Dag Undlien - Innføring av ny DNA sekvenseringsteknologi i genetisk diagnostikk.pdfDag Undlien - Innføring av ny DNA sekvenseringsteknologi i genetisk diagnostikk.pdfpdf187909
Sverre Lehmann - Effektivisering av teamvisitt på sengepost.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Sverre Lehmann - Effektivisering av teamvisitt på sengepost.pdfSverre Lehmann - Effektivisering av teamvisitt på sengepost.pdfpdf233703
Eva Kvål - Organisering av sykehusapoteket i Trondheim.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Eva Kvål - Organisering av sykehusapoteket i Trondheim.pdfEva Kvål - Organisering av sykehusapoteket i Trondheim.pdfpdf208685
Junet Nygård Schaft - Gjennomføring av 10-timers åpningstid på poliklinikk i nytt østfoldsykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Junet Nygård Schaft - Gjennomføring av 10-timers åpningstid på poliklinikk i nytt østfoldsykehus.pdfJunet Nygård Schaft - Gjennomføring av 10-timers åpningstid på poliklinikk i nytt østfoldsykehus.pdfpdf161721
Elin M. Skei - Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Elin M. Skei - Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner.pdfElin M. Skei - Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner.pdfpdf161511
Knut Gullesen - Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Knut Gullesen - Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdfKnut Gullesen - Omorganisering av Helgelandssykehuset Sandnessjøen.pdfpdf241293
Kari Marie Remø Nesseth - Myndiggjøring og delegasjon ved Vestmo Behandlingssenter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Kari Marie Remø Nesseth - Myndiggjøring og delegasjon ved Vestmo Behandlingssenter.pdfKari Marie Remø Nesseth - Myndiggjøring og delegasjon ved Vestmo Behandlingssenter.pdfpdf163199
Gunn Kristin Heatta - Forprosjekt - Samisk helsepark.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Gunn Kristin Heatta - Forprosjekt - Samisk helsepark.pdfGunn Kristin Heatta - Forprosjekt - Samisk helsepark.pdfpdf233769
Kjetiil Hustoft - Gjennomføring av organisasjonsendring ved spesialavdeling for voksne.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Kjetiil Hustoft - Gjennomføring av organisasjonsendring ved spesialavdeling for voksne.pdfKjetiil Hustoft - Gjennomføring av organisasjonsendring ved spesialavdeling for voksne.pdfpdf141245
Ole Bjørn Kittang - Felles utdanningsplan for utdanning av leger i spesialisering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Ole Bjørn Kittang - Felles utdanningsplan for utdanning av leger i spesialisering.pdfOle Bjørn Kittang - Felles utdanningsplan for utdanning av leger i spesialisering.pdfpdf159634
Jørgen S. Hansen - Akuttmedisinsk klinikk - Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Jørgen S. Hansen - Akuttmedisinsk klinikk - Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.pdfJørgen S. Hansen - Akuttmedisinsk klinikk - Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.pdfpdf150852
Kerstin Thoresen - Gjennomgå og iverksette nye arbeidsplaner i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Kerstin Thoresen - Gjennomgå og iverksette nye arbeidsplaner i Nordlandssykehuset HF.pdfKerstin Thoresen - Gjennomgå og iverksette nye arbeidsplaner i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf138170
Arild Fålun - Koordinert og tilrettelagt ernæringspraksis i Helse Førde.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Arild Fålun - Koordinert og tilrettelagt ernæringspraksis i Helse Førde.pdfArild Fålun - Koordinert og tilrettelagt ernæringspraksis i Helse Førde.pdfpdf165382
Berit Baklid Ege - Hvordan få en ledergruppe til å bli et lederteam.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Berit Baklid Ege - Hvordan få en ledergruppe til å bli et lederteam.pdfBerit Baklid Ege - Hvordan få en ledergruppe til å bli et lederteam.pdfpdf158885
Anita Bjørnstad - Etablere en effektiv ledergruppe med gjennomføringskraft i Medisinsk divisjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Anita Bjørnstad - Etablere en effektiv ledergruppe med gjennomføringskraft i Medisinsk divisjon.pdfAnita Bjørnstad - Etablere en effektiv ledergruppe med gjennomføringskraft i Medisinsk divisjon.pdfpdf157336
Kari Mette Vika - Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Kari Mette Vika - Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen.pdfKari Mette Vika - Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen.pdfpdf152248
Kristin Bjordal - Avviksmeldinger i Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Kristin Bjordal - Avviksmeldinger i Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF.pdfKristin Bjordal - Avviksmeldinger i Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf162236
Carsten J. Bjerke - Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Carsten J. Bjerke - Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad.pdfCarsten J. Bjerke - Innføring av internkontrollsystem for Psykiatrisk avdeling Blakstad.pdfpdf206203
Merete Blokkum - Utvikle system for risikostyring - fra brannslukking til proaktiv styring.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Merete Blokkum - Utvikle system for risikostyring - fra brannslukking til proaktiv styring.pdfMerete Blokkum - Utvikle system for risikostyring - fra brannslukking til proaktiv styring.pdfpdf81104
Ove Nordstokke - Behov for å etablere en plan for innføring av talegjenkjenning ved Helse Stavanger HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Ove Nordstokke - Behov for å etablere en plan for innføring av talegjenkjenning ved Helse Stavanger HF.pdfOve Nordstokke - Behov for å etablere en plan for innføring av talegjenkjenning ved Helse Stavanger HF.pdfpdf217761
Ronald Kvamme - Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Ronald Kvamme - Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfRonald Kvamme - Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf507720
Torstein Hole - Implementering av standardiserte pasientforløp i klinikken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Torstein Hole - Implementering av standardiserte pasientforløp i klinikken.pdfTorstein Hole - Implementering av standardiserte pasientforløp i klinikken.pdfpdf738419
Frode Olsbø - God prioriteringspraksis.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Frode Olsbø - God prioriteringspraksis.pdfFrode Olsbø - God prioriteringspraksis.pdfpdf182447
Heidi Thornhill - Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Heidi Thornhill - Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse.pdfHeidi Thornhill - Veiledning som grunnpilar i god spesialistutdannelse.pdfpdf216122
Stian Sægrov - Korleis betre logistikk og trygge pasientforløp med overføring av pasientar.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Stian Sægrov - Korleis betre logistikk og trygge pasientforløp med overføring av pasientar.pdfStian Sægrov - Korleis betre logistikk og trygge pasientforløp med overføring av pasientar.pdfpdf201466
Rune Sundset - Clinical audits for nukleærmedisinske enheter i Norge.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 11/Rune Sundset - Clinical audits for nukleærmedisinske enheter i Norge.pdfRune Sundset - Clinical audits for nukleærmedisinske enheter i Norge.pdfpdf323366

Kull 10

Elin A. Nilsen - Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Elin A. Nilsen - Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter.pdfElin A. Nilsen - Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter.pdfpdf94553
Elisabeth Arntzen - Arbeidsprossesser i medisin- og helsefaglig avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Elisabeth Arntzen - Arbeidsprossesser i medisin- og helsefaglig avdeling.pdfElisabeth Arntzen - Arbeidsprossesser i medisin- og helsefaglig avdeling.pdfpdf111626
Pål Sandvik - Pårørendearbeid.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Pål Sandvik - Pårørendearbeid.pdfPål Sandvik - Pårørendearbeid.pdfpdf96378
Olav Klausen - Rett medisinsk prioritering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Olav Klausen - Rett medisinsk prioritering.pdfOlav Klausen - Rett medisinsk prioritering.pdfpdf198941
Unni Halvorsrud - Informasjonsbehov ved en fusjonsprosess.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Unni Halvorsrud - Informasjonsbehov ved en fusjonsprosess.pdfUnni Halvorsrud - Informasjonsbehov ved en fusjonsprosess.pdfpdf159394
Åse Bakkerud Østrem - Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket og Ålesund Sjukehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Åse Bakkerud Østrem - Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket og Ålesund Sjukehus.pdfÅse Bakkerud Østrem - Forbedret samhandling mellom Sjukehusapoteket og Ålesund Sjukehus.pdfpdf76790
Anita Lyssand - Utvikling av overordnet kompetansestrategi for Helse Bergen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Anita Lyssand - Utvikling av overordnet kompetansestrategi for Helse Bergen.pdfAnita Lyssand - Utvikling av overordnet kompetansestrategi for Helse Bergen.pdfpdf110423
Tor-Arne Hanssen - Kvalitet, troverdighet og forutsigbarhet i laboratorietjenester.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Tor-Arne Hanssen - Kvalitet, troverdighet og forutsigbarhet i laboratorietjenester.pdfTor-Arne Hanssen - Kvalitet, troverdighet og forutsigbarhet i laboratorietjenester.pdfpdf91776
Helge K Kjerulf Pettersen - Automatisering av sykehusapotek.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Helge K Kjerulf Pettersen - Automatisering av sykehusapotek.pdfHelge K Kjerulf Pettersen - Automatisering av sykehusapotek.pdfpdf50160
Anne Beate Sætrang - Sikre rusfaglig oppfølging og behandling etc.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Anne Beate Sætrang - Sikre rusfaglig oppfølging og behandling etc.pdfAnne Beate Sætrang - Sikre rusfaglig oppfølging og behandling etc.pdfpdf103820
Mona Ryste - Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Mona Ryste - Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag.pdfMona Ryste - Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag.pdfpdf107425
Benedicte Børge-Ask Madsen - Etablering av en avklaringsenhet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Benedicte Børge-Ask Madsen - Etablering av en avklaringsenhet.pdfBenedicte Børge-Ask Madsen - Etablering av en avklaringsenhet.pdfpdf98787
Hege Lundring - Utredning av mulighetene for etablering av kvinneklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Hege Lundring - Utredning av mulighetene for etablering av kvinneklinikk.pdfHege Lundring - Utredning av mulighetene for etablering av kvinneklinikk.pdfpdf92111
Beate Tønjum Hengy - Organisering av stabs- og støttefunksjoner hos Ahus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Beate Tønjum Hengy - Organisering av stabs- og støttefunksjoner hos Ahus.pdfBeate Tønjum Hengy - Organisering av stabs- og støttefunksjoner hos Ahus.pdfpdf87839
Bess Margrethe Frøyshov - Mobile røntgentjenester.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Bess Margrethe Frøyshov - Mobile røntgentjenester.pdfBess Margrethe Frøyshov - Mobile røntgentjenester.pdfpdf312942
Randi Angelsen - Kommunikasjonsavdelingen rolle.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Randi Angelsen - Kommunikasjonsavdelingen rolle.pdfRandi Angelsen - Kommunikasjonsavdelingen rolle.pdfpdf114085
Inger Skjæveland - Fleksibel bruk av sykepleiere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Inger Skjæveland - Fleksibel bruk av sykepleiere.pdfInger Skjæveland - Fleksibel bruk av sykepleiere.pdfpdf87870
Gilda Susan Opland - Samarbeid primærhelsetjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Gilda Susan Opland - Samarbeid primærhelsetjenesten.pdfGilda Susan Opland - Samarbeid primærhelsetjenesten.pdfpdf113174
Hilde Lurås - Mulighetsrommet for innovasjon på Ahus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Hilde Lurås - Mulighetsrommet for innovasjon på Ahus.pdfHilde Lurås - Mulighetsrommet for innovasjon på Ahus.pdfpdf108386
Heidi Kjærnes Gaupseth - Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i OU.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Heidi Kjærnes Gaupseth - Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i OU.pdfHeidi Kjærnes Gaupseth - Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i OU.pdfpdf184479
Gro Fanebust - Strukturert samarbeid med fastlegene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Gro Fanebust - Strukturert samarbeid med fastlegene.pdfGro Fanebust - Strukturert samarbeid med fastlegene.pdfpdf168938
Geir Andvik - Medikamentell kreftbehandling ved lokalsjukehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Geir Andvik - Medikamentell kreftbehandling ved lokalsjukehus.pdfGeir Andvik - Medikamentell kreftbehandling ved lokalsjukehus.pdfpdf140246
Ketil Gaupset - Strategiprosess i Møre og Romsdal HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 10/Ketil Gaupset - Strategiprosess i Møre og Romsdal HF.pdfKetil Gaupset - Strategiprosess i Møre og Romsdal HF.pdfpdf104474

Kull 9

Karl Helge Storhaug - Systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Karl Helge Storhaug - Systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen.pdfKarl Helge Storhaug - Systematisk HR-utvikling i konsernrevisjonen.pdfpdf45067
Heidi Markussen - Videreutvikling og ledelse av klinisk mikrosystem.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Heidi Markussen - Videreutvikling og ledelse av klinisk mikrosystem.pdfHeidi Markussen - Videreutvikling og ledelse av klinisk mikrosystem.pdfpdf407834
Mariann Hval - Hvordan gjennomføre samdrift og teamorganisering på barneavdelingen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Mariann Hval - Hvordan gjennomføre samdrift og teamorganisering på barneavdelingen.pdfMariann Hval - Hvordan gjennomføre samdrift og teamorganisering på barneavdelingen.pdfpdf143139
A. Kathrine Lie - Etablering av ny faggruppe i urogenitalpatologi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/A. Kathrine Lie - Etablering av ny faggruppe i urogenitalpatologi.pdfA. Kathrine Lie - Etablering av ny faggruppe i urogenitalpatologi.pdfpdf10963
Ingrid Svergja - Utdanningsforløp og rotasjon av leger i spesialisering.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Ingrid Svergja - Utdanningsforløp og rotasjon av leger i spesialisering.pdfIngrid Svergja - Utdanningsforløp og rotasjon av leger i spesialisering.pdfpdf45714
Svein Ivar Bekkelund - Behovsprøvd oppfølging av pasienter med epilepsi ved nevrologisk avdeling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Svein Ivar Bekkelund - Behovsprøvd oppfølging av pasienter med epilepsi ved nevrologisk avdeling.pdfSvein Ivar Bekkelund - Behovsprøvd oppfølging av pasienter med epilepsi ved nevrologisk avdeling.pdfpdf46022
Trond Wæhle - Godt teamarbeidsklima.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Trond Wæhle - Godt teamarbeidsklima.pdfTrond Wæhle - Godt teamarbeidsklima.pdfpdf223974
Terje Bakkelund - Omorganisering av driften ved MR-seksjonen.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Terje Bakkelund - Omorganisering av driften ved MR-seksjonen.pdfTerje Bakkelund - Omorganisering av driften ved MR-seksjonen.pdfpdf54697
Anne Margrethe Borgersen - Organisering av tjenester i Nytt Østfold sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Anne Margrethe Borgersen - Organisering av tjenester i Nytt Østfold sykehus.pdfAnne Margrethe Borgersen - Organisering av tjenester i Nytt Østfold sykehus.pdfpdf70820
Dagny Sjaatil - Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Dagny Sjaatil - Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste.pdfDagny Sjaatil - Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste.pdfpdf71430
Erik A. Hansen - Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Erik A. Hansen - Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter.pdfErik A. Hansen - Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter.pdfpdf126075
Eirik Eliassen - Nulltoleranse for fristbrudd.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Eirik Eliassen - Nulltoleranse for fristbrudd.pdfEirik Eliassen - Nulltoleranse for fristbrudd.pdfpdf213196
Inger Lise Balandin - Transport av psykisk syke.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Inger Lise Balandin - Transport av psykisk syke.pdfInger Lise Balandin - Transport av psykisk syke.pdfpdf95743
Jonne Kalstad - Hvordan sikre en god og stabil ledelse i ambulansetjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Jonne Kalstad - Hvordan sikre en god og stabil ledelse i ambulansetjenesten.pdfJonne Kalstad - Hvordan sikre en god og stabil ledelse i ambulansetjenesten.pdfpdf49390
Mads Einar Berg - Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR-funksjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Mads Einar Berg - Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR-funksjon.pdfMads Einar Berg - Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR-funksjon.pdfpdf66548
Marit E. Qvam - Organisering av helsesekretærer i MOBA.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Marit E. Qvam - Organisering av helsesekretærer i MOBA.pdfMarit E. Qvam - Organisering av helsesekretærer i MOBA.pdfpdf187709
Gjertrud Jacobsen - Ventetidshåndtering i Helse Vest.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Gjertrud Jacobsen - Ventetidshåndtering i Helse Vest.pdfGjertrud Jacobsen - Ventetidshåndtering i Helse Vest.pdfpdf139284
Linda Grung Ertzeid - Pasientforløp ved ny dagkirurgisk enhet ved Kvinneklinikken.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Linda Grung Ertzeid - Pasientforløp ved ny dagkirurgisk enhet ved Kvinneklinikken.pdfLinda Grung Ertzeid - Pasientforløp ved ny dagkirurgisk enhet ved Kvinneklinikken.pdfpdf226823
Mette Bengtson - Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Mette Bengtson - Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern.pdfMette Bengtson - Sammenslåing av to avdelinger innen psykisk helsevern.pdfpdf89031
Heidi Nilsen - Utvikling og bruk av styringsindikatorer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Heidi Nilsen - Utvikling og bruk av styringsindikatorer.pdfHeidi Nilsen - Utvikling og bruk av styringsindikatorer.pdfpdf49862
Gro Birkeland - Hvordan gjøre ledergruppen til en presentasjonsgruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Gro Birkeland - Hvordan gjøre ledergruppen til en presentasjonsgruppe.pdfGro Birkeland - Hvordan gjøre ledergruppen til en presentasjonsgruppe.pdfpdf47399
Hilde Pettersen - Kommunikasjon som verktøy for måloppnåelse i helseforetak.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Hilde Pettersen - Kommunikasjon som verktøy for måloppnåelse i helseforetak.pdfHilde Pettersen - Kommunikasjon som verktøy for måloppnåelse i helseforetak.pdfpdf143648
Tove Skjellbakken - Endret fokus på ventelistehåndteringen ved gastromedisinsk laboratorium.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Tove Skjellbakken - Endret fokus på ventelistehåndteringen ved gastromedisinsk laboratorium.pdfTove Skjellbakken - Endret fokus på ventelistehåndteringen ved gastromedisinsk laboratorium.pdfpdf55589
Odd Magne Rønning - Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Odd Magne Rønning - Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder.pdfOdd Magne Rønning - Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder.pdfpdf79537
Gunn Kristin Sande - Åpenhet og mer positiv oppmerksomhet i mediene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Gunn Kristin Sande - Åpenhet og mer positiv oppmerksomhet i mediene.pdfGunn Kristin Sande - Åpenhet og mer positiv oppmerksomhet i mediene.pdfpdf25137
Anne Hildur Henriksen - Klinikksjefens rolle i det integrerte universitetssykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Anne Hildur Henriksen - Klinikksjefens rolle i det integrerte universitetssykehus.pdfAnne Hildur Henriksen - Klinikksjefens rolle i det integrerte universitetssykehus.pdfpdf55920
Vigleik Jessen - Utredning om en strategiprosess i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Vigleik Jessen - Utredning om en strategiprosess i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hus.pdfVigleik Jessen - Utredning om en strategiprosess i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hus.pdfpdf302637
Anne Johannessen - Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 9/Anne Johannessen - Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenesten.pdfAnne Johannessen - Rekruttering av spesialkompetanse innen legetjenesten.pdfpdf433609

Kull 8

Vegard Haaland - Omsetting av systemkrav i den danske kvalitetsmodell.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Vegard Haaland - Omsetting av systemkrav i den danske kvalitetsmodell.pdfVegard Haaland - Omsetting av systemkrav i den danske kvalitetsmodell.pdfpdf83231
Wenche Midjo Røkke - Omorganisere habiliteringstjenesten i Oppland.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Wenche Midjo Røkke - Omorganisere habiliteringstjenesten i Oppland.pdfWenche Midjo Røkke - Omorganisere habiliteringstjenesten i Oppland.pdfpdf80339
Knut Trygve Jenssen - Kunsten å etablere et handlekraftig lederteam.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Knut Trygve Jenssen - Kunsten å etablere et handlekraftig lederteam.pdfKnut Trygve Jenssen - Kunsten å etablere et handlekraftig lederteam.pdfpdf85612
Herborg Tegle - Kompetansegrunnmur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Herborg Tegle - Kompetansegrunnmur.pdfHerborg Tegle - Kompetansegrunnmur.pdfpdf65261
Per Qvarnstrøm - Forbedret økonomistyring ved sykehuset.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Per Qvarnstrøm - Forbedret økonomistyring ved sykehuset.pdfPer Qvarnstrøm - Forbedret økonomistyring ved sykehuset.pdfpdf27078
Geir Øyvind Stensland - Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Geir Øyvind Stensland - Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør.pdfGeir Øyvind Stensland - Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør.pdfpdf147570
Dagrunn Johnsen - Moderne slagbehandling og nevroradiologi.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Dagrunn Johnsen - Moderne slagbehandling og nevroradiologi.pdfDagrunn Johnsen - Moderne slagbehandling og nevroradiologi.pdfpdf53872
Alf Christian Jørgensen - Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu).pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Alf Christian Jørgensen - Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu).pdfAlf Christian Jørgensen - Organisering av Forvaltning, Drift, Vedlikehold og utvikling (FDVu).pdfpdf86262
Jorunn Lorentsen - Implementering av verdier i avdeling for psykiatri og rusbehandling.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Jorunn Lorentsen - Implementering av verdier i avdeling for psykiatri og rusbehandling.pdfJorunn Lorentsen - Implementering av verdier i avdeling for psykiatri og rusbehandling.pdfpdf85346
Unni Korshavn - Nye retningslinjer – nye pasientforløp.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Unni Korshavn - Nye retningslinjer – nye pasientforløp.pdfUnni Korshavn - Nye retningslinjer – nye pasientforløp.pdfpdf103310
Ole-Edvard Gabrielsen - God faglig praksis i prioriteringsarbeid.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Ole-Edvard Gabrielsen - God faglig praksis i prioriteringsarbeid.pdfOle-Edvard Gabrielsen - God faglig praksis i prioriteringsarbeid.pdfpdf262050
Finn Arve Åsbu - Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Finn Arve Åsbu - Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF.pdfFinn Arve Åsbu - Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF.pdfpdf106003
Odd Gunnar Ellingsen - Inntaksfunksjonen ved Nidaros DPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Odd Gunnar Ellingsen - Inntaksfunksjonen ved Nidaros DPS.pdfOdd Gunnar Ellingsen - Inntaksfunksjonen ved Nidaros DPS.pdfpdf110389
Svein Malvin Vatne - Innføring av Dialogavtaler på avdelingsledernivået i HR-senteret.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Svein Malvin Vatne - Innføring av Dialogavtaler på avdelingsledernivået i HR-senteret.pdfSvein Malvin Vatne - Innføring av Dialogavtaler på avdelingsledernivået i HR-senteret.pdfpdf95544
Bente Krauss - Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Bente Krauss - Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere.pdfBente Krauss - Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere.pdfpdf195446
Lars Pihl - En bedre ledergruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Lars Pihl - En bedre ledergruppe.pdfLars Pihl - En bedre ledergruppe.pdfpdf74237
John Colin Poole - Rett koding til rett tid i DIPS.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/John Colin Poole - Rett koding til rett tid i DIPS.pdfJohn Colin Poole - Rett koding til rett tid i DIPS.pdfpdf510256
Nina Bjørgill Tallaksen - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehu.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Nina Bjørgill Tallaksen - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehu.pdfNina Bjørgill Tallaksen - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehu.pdfpdf55781
Elin Myrvoll - Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Elin Myrvoll - Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad.pdfElin Myrvoll - Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad.pdfpdf79693
Gyrid Gjerde - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehuspasienter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Gyrid Gjerde - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehuspasienter.pdfGyrid Gjerde - Kvalitetsforbedring og forebygging av alvorlige fallskader hos sykehuspasienter.pdfpdf86276
Mette Bratt - Mer fleksibel bruk av den samlede sykepleietjenesten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Mette Bratt - Mer fleksibel bruk av den samlede sykepleietjenesten.pdfMette Bratt - Mer fleksibel bruk av den samlede sykepleietjenesten.pdfpdf115587
Astrid Rødseth - Etablering av Sunnaas HF poliklinikk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Astrid Rødseth - Etablering av Sunnaas HF poliklinikk.pdfAstrid Rødseth - Etablering av Sunnaas HF poliklinikk.pdfpdf100028
Torkil Clementsen - Overføringsprosjektet i Oslo Universitetssykehus HF - et prosjekt etter bok.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Torkil Clementsen - Overføringsprosjektet i Oslo Universitetssykehus HF - et prosjekt etter bok.pdfTorkil Clementsen - Overføringsprosjektet i Oslo Universitetssykehus HF - et prosjekt etter bok.pdfpdf12025
Eli Haukland - Effektiv drift - styringsindikatorer i operativt nivå.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Eli Haukland - Effektiv drift - styringsindikatorer i operativt nivå.pdfEli Haukland - Effektiv drift - styringsindikatorer i operativt nivå.pdfpdf189497
Kari Indrekvam - Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Kari Indrekvam - Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam.pdfKari Indrekvam - Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam.pdfpdf119397
Aage Westlie - Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Aage Westlie - Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet.pdfAage Westlie - Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet.pdfpdf105737
Paul Martin Strand - Videreføring utviklingsarbeider etablering av data varehus Styringsdata.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Paul Martin Strand - Videreføring utviklingsarbeider etablering av data varehus Styringsdata.pdfPaul Martin Strand - Videreføring utviklingsarbeider etablering av data varehus Styringsdata.pdfpdf104939
Tove Kreppen Jørgensen - Involvering og forankring av ledere og tillitsvalgte.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 8/Tove Kreppen Jørgensen - Involvering og forankring av ledere og tillitsvalgte.pdfTove Kreppen Jørgensen - Involvering og forankring av ledere og tillitsvalgte.pdfpdf88404

Kull 7

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål.pdfHvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål.pdfpdf1246267
Hvordan kan vi som ledere forstå og møte mostand i endringsprosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Hvordan kan vi som ledere forstå og møte mostand i endringsprosesser.pdfHvordan kan vi som ledere forstå og møte mostand i endringsprosesser.pdfpdf1401661
Målstyring og tranformasjonsledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Målstyring og tranformasjonsledelse.pdfMålstyring og tranformasjonsledelse.pdfpdf225425
Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet.pdfHvordan effektivisere poliklinisk virksomhet.pdfpdf385525
Lederrollens betydning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Lederrollens betydning.pdfLederrollens betydning.pdfpdf163976
Når samspillkompetansen faller i fisk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Når samspillkompetansen faller i fisk.pdfNår samspillkompetansen faller i fisk.pdfpdf350609
Virkelighetsbilder og kommunikasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Virkelighetsbilder og kommunikasjon.pdfVirkelighetsbilder og kommunikasjon.pdfpdf1483559
Fjernledelse i sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Fjernledelse i sykehus.pdfFjernledelse i sykehus.pdfpdf998637
Å lede bevisste endringsprosesser.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 7/Å lede bevisste endringsprosesser.pdfÅ lede bevisste endringsprosesser.pdfpdf154153

Kull 6

Dilemmaer i en leders hverdag.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Dilemmaer i en leders hverdag.pdfDilemmaer i en leders hverdag.pdfpdf419998
Ledergruppen tumleplas eller en målrettet gruppe.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Ledergruppen tumleplas eller en målrettet gruppe.pdfLedergruppen tumleplas eller en målrettet gruppe.pdfpdf136809
Tillit i et ledeslesperspektiv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Tillit i et ledeslesperspektiv.pdfTillit i et ledeslesperspektiv.pdfpdf105724
Endring og motstand.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Endring og motstand.pdfEndring og motstand.pdfpdf775416
Situasjonsbestemte endringsstrategier.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Situasjonsbestemte endringsstrategier.pdfSituasjonsbestemte endringsstrategier.pdfpdf295845
Endring og motstand (2).pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Endring og motstand (2).pdfEndring og motstand (2).pdfpdf504737
Muligheter og farer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Muligheter og farer.pdfMuligheter og farer.pdfpdf450217
Strykning av planlagde operasjoner.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 6/Strykning av planlagde operasjoner.pdfStrykning av planlagde operasjoner.pdfpdf120582

Kull 5

Primadonnaledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Primadonnaledelse.pdfPrimadonnaledelse.pdfpdf643785
Profesjonsmakt og ledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Profesjonsmakt og ledelse.pdfProfesjonsmakt og ledelse.pdfpdf146877
Et pilregn av interessenter.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Et pilregn av interessenter.pdfEt pilregn av interessenter.pdfpdf323239
Henriks utfordringer som ny leder.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Henriks utfordringer som ny leder.pdfHenriks utfordringer som ny leder.pdfpdf167986
Å bære sprikende staur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Å bære sprikende staur.pdfÅ bære sprikende staur.pdfpdf92638
Jeg vil jeg vil men jeg får det ikke til.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Jeg vil jeg vil men jeg får det ikke til.pdfJeg vil jeg vil men jeg får det ikke til.pdfpdf105928
Slik gjør vi det her hos oss.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Slik gjør vi det her hos oss.pdfSlik gjør vi det her hos oss.pdfpdf524122
Forstå ulike typer kulturer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 5/Forstå ulike typer kulturer.pdfForstå ulike typer kulturer.pdfpdf179192

Kull 4

Dirigenter og solister, et samspill som gir harmoni.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Dirigenter og solister, et samspill som gir harmoni.pdfDirigenter og solister, et samspill som gir harmoni.pdfpdf290784
Nothing changes if nothing changes.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Nothing changes if nothing changes.pdfNothing changes if nothing changes.pdfpdf231903
Hva var det jeg sa.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Hva var det jeg sa.pdfHva var det jeg sa.pdfpdf422920
Visjoner i det blå.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Visjoner i det blå.pdfVisjoner i det blå.pdfpdf425423
Hvordan lede automome fagfolk som vi ikke har råd til å miste.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Hvordan lede automome fagfolk som vi ikke har råd til å miste.pdfHvordan lede automome fagfolk som vi ikke har råd til å miste.pdfpdf193212
Hvordan lede endringsprosesser i organisasjoner med sterke fagfolk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Hvordan lede endringsprosesser i organisasjoner med sterke fagfolk.pdfHvordan lede endringsprosesser i organisasjoner med sterke fagfolk.pdfpdf141056
Frist meg inn i ledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 4/Frist meg inn i ledelse.pdfFrist meg inn i ledelse.pdfpdf115969

Kull 3

Maktkilder i sykehus.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Maktkilder i sykehus.pdfMaktkilder i sykehus.pdfpdf149764
Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til invividuelle motstandsforhold.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til invividuelle motstandsforhold.pdfHvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til invividuelle motstandsforhold.pdfpdf137796
Hvilke lederutfordringer ligger i å skape en omstillingsdyktig organisasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Hvilke lederutfordringer ligger i å skape en omstillingsdyktig organisasjon.pdfHvilke lederutfordringer ligger i å skape en omstillingsdyktig organisasjon.pdfpdf189492
Endringsledelse med eller mot sterke fagfolk.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Endringsledelse med eller mot sterke fagfolk.pdfEndringsledelse med eller mot sterke fagfolk.pdfpdf134510
Makt i ledergrupper.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Makt i ledergrupper.pdfMakt i ledergrupper.pdfpdf98702
Hvordan utvikle legitimitet for ledelse i helsefortakene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Hvordan utvikle legitimitet for ledelse i helsefortakene.pdfHvordan utvikle legitimitet for ledelse i helsefortakene.pdfpdf132633
Henger sykehuset sammen eller lever alle sine egne liv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Henger sykehuset sammen eller lever alle sine egne liv.pdfHenger sykehuset sammen eller lever alle sine egne liv.pdfpdf969052
Om kunsten å bære staur.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 3/Om kunsten å bære staur.pdfOm kunsten å bære staur.pdfpdf2049052

Kull 2

Motstand.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Motstand.pdfMotstand.pdfpdf171370
Fra drift til strategi - om utvikling og endrignspotensiale i helseforetakenes ledergrupper.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Fra drift til strategi - om utvikling og endrignspotensiale i helseforetakenes ledergrupper.pdfFra drift til strategi - om utvikling og endrignspotensiale i helseforetakenes ledergrupper.pdfpdf180685
Motivasjon i et ledelsesperspektiv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Motivasjon i et ledelsesperspektiv.pdfMotivasjon i et ledelsesperspektiv.pdfpdf220995
Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal gjennomføre endringer.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Hvilke utfordringer står vi overfor når vi skal gjennomføre endringer.pdfHvilke utfordringer står vi overfor når vi skal gjennomføre endringer.pdfpdf461803
Rekruttering - gode prosesser og intuisjonens betydning.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Rekruttering - gode prosesser og intuisjonens betydning.pdfRekruttering - gode prosesser og intuisjonens betydning.pdfpdf139217
Forandring, fryd, frykt og forventing.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Forandring, fryd, frykt og forventing.pdfForandring, fryd, frykt og forventing.pdfpdf260375
Utfordringer og fallgruper i ledelse av kunnskapsmedarbeidere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Utfordringer og fallgruper i ledelse av kunnskapsmedarbeidere.pdfUtfordringer og fallgruper i ledelse av kunnskapsmedarbeidere.pdfpdf781960
Samarbeid og prioritering i helseforetakene fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Samarbeid og prioritering i helseforetakene fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv.pdfSamarbeid og prioritering i helseforetakene fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv.pdfpdf293005
Dualisme - delheten og helheten.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 2/Dualisme - delheten og helheten.pdfDualisme - delheten og helheten.pdfpdf302703

Kull 1

Kan leger ledes.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Kan leger ledes.pdfKan leger ledes.pdfpdf1460329
Konflikten mellom helhelten og delene.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Konflikten mellom helhelten og delene.pdfKonflikten mellom helhelten og delene.pdfpdf7838065
Kotter ut av kottet.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Kotter ut av kottet.pdfKotter ut av kottet.pdfpdf1251380
Primadonnaledelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Primadonnaledelse.pdfPrimadonnaledelse.pdfpdf1636272
Strukturendringer og funksjonsfordelinger i helseforetak.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Strukturendringer og funksjonsfordelinger i helseforetak.pdfStrukturendringer og funksjonsfordelinger i helseforetak.pdfpdf2255420
Betydning av kultur, struktur og lojalitet for godt samarbeid i en helseorganisasjon.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Betydning av kultur, struktur og lojalitet for godt samarbeid i en helseorganisasjon.pdfBetydning av kultur, struktur og lojalitet for godt samarbeid i en helseorganisasjon.pdfpdf1465146
Egen ledelsespraksis i lys av selvforståelse.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Egen ledelsespraksis i lys av selvforståelse.pdfEgen ledelsespraksis i lys av selvforståelse.pdfpdf2005280
En ledergruppe eller en gruppe ledere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/En ledergruppe eller en gruppe ledere.pdfEn ledergruppe eller en gruppe ledere.pdfpdf3695489
Fremme motivasjon hos medarbeidere.pdfhttps://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull 1/Fremme motivasjon hos medarbeidere.pdfFremme motivasjon hos medarbeidere.pdfpdf1316208

Fant du det du lette etter?