Nasjonal konferanse for persontilpasset medisin

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) inviterer til sin første nasjonale konferanse 9 og 10 desember 2021 i Tromsø.

 

Konferansen skal være en mulighet for interesserte fagpersoner til å få faglig påfyll og diskusjon.