Nasjonal håndtering av sendeprøver

Nasjonal arbieidsgruppe som skal kartlegge nasjonal håndtering av sendeprøver.

Noen stikkord om hva prosjektet tar for seg; tørris, temperatur, sporbarhet, forutsigbarhet, holdbarhet, kvalitetssikring, harmonisering.

​Pro​sjektide og prosjektmandatet​

Prosjektide
Prosjektmandat

​Organisering av prosjektet

Prosjekteier: Det interregionale fagdirektørmøte
Styringsgruppen: Arbeidsutvalget i NorPreM​
Prosjektleder: Tonje Bøyum Riste(Helse Førde), tonje.boyum.riste@helse-forde.no​Fant du det du lette etter?