Nasjonale leveranser

Nasjonale anbefalinger og retningslinjer utarbeidet av prosjektet Nasjonal digital patologi. 

Prosjektet har ferdigstilt mange leveranser, som er oversendt til det interregionale forum for digital patologi. Prosjektet jobber videre innen to hovedområder:

Samhandling - Prosjektet skal gjøre tilgjengelig teknologi som kan bidra til effektiv bruk av ressurser, styrket undervisning og bedret informasjonsutveksling.

Standardisering - Prosjektet skal understøtte virksomhetsstrategiene som peker på helhetlige og sammenhengende tjenester og bruk av nasjonalt anbefalte standarder, og bidra til å redusere uønsket variasjon.

Videre leveranser fra prosjektet inkluderer:

 • Utprøving av bildedelingsløsning nasjonalt for disse formål: 
  • Undervisning 
  • Støtte til laboratorie- og fagnettverk 
  • Kollegial rådføring 
 • Standardisert svarrapportering på utvalgte fagområder
 • Standardisert rekvirering av patologiundersøkelse
 • Nasjonal prøvehistorikk innen patologi
 • Implementasjonsstrategi og nødvendig beslutningsgrunnlag for å avgjøre veien videre


Fant du det du lette etter?