Foto: Person peker på skjerm med bilde

Nasjonal Digital Patologi – Bildedeleløsning Cytomine

  • Cytomine» Et digitalt mikroskop levert av  prosjekt «nasjonal digital patologi». 
  • Cytomine bidrar til utprøving av digital samhandling i patologifaget for undervisning, laboratorienettverk og kollegialrådføring, på tvers av helsefortak og helseregioner.
  • Cytomine har teknisk forvaltning hos NHN og systemforvaltning hos Helse Vest IKT. 

  

Dokumenter fra mappe:


Spørsmål og svar:

Hvordan kan jeg få tilgang til Cytomine for undervisning og starte bruk av løsningen ?

Planlagt oppstart er september 2021.
Du må være ansatt i spesialisthelsetjenesten og søke om tilgang Cytomine (nhn.no)
Søknaden behandles av ditt helseforetak. 

 

Hvordan kan jeg få tilgang til Cytomine for laboratorienettverk?

Planlagt oppstart er oktober 2021
Du må være ansatt i spesialisthelsetjenesten og søke om tilgang.

Hvordan kan jeg få tilgang til Cytomine for kollegial rådføring?

Du må være ansatt i spesialisthelsetjenesten og søke om tilgang.
Planlagt oppstart er oktober 2021
 Se video om 1. gangs pålogging her.

Jeg har oppdaget en feil, hvordan melder jeg dette videre ?

Dette er en løsning under utprøving. 

Feil og mangler vi bli rettet fortløpende, på dagtid.

Feil vil ikke bli jobbet med eller rettet utenfor normalarbeidstid.

Endringer etter kl 16-08 vil ikke bli varslet.

Hvordan melde feil:

Logg deg på Cytomine. På startsiden i Cytomine finner du informasjon hvordan du melder feil. Hvis du ikke når Cytomine i det hele tatt og dette har virket tidligere, kan du melde det som feil til IKT selskap i eget foretak.

Jeg har et endringsønske, hvordan melder jeg dette videre ?

Vi trenger en god beskrivelse av endringsforslaget, send oss gjerne både tekst og bilde. 

Du kan sende  forslaget til superbruker,  ta det gjennom faggruppen i din region eller til systemforvalter. 

Denne siden er publisert på internett, og vi ønsker at kun registerte brukere i Cytomine skal melde endringsønsker. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Det er feil/mangler i opplæringsmateriellet eller Spørsmål og Svar.

Send beskrivelse av hva som mangler til systemforvalter.

Denne siden er publisert på internett, og vi ønsker at kun registerte brukere i Cytomine skal melde endringsønsker. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Jeg får feil når jeg prøver å opprette et prosjekt "kurs1" - Finnes det en navnestandard ?

Et prosjekt i Cytomine er en gruppering av informasjon du ønsker å dele.  

Det kan være snitt, annoteringer, makro, word eller pptdokumenter med oppgaver eller informasjon.  

   

Cytomine funger slik at prosjektnavn må være unike på tvers av brukere. Det betyr at du ikke får opprettet et prosjekt, hvis noen andre brukere allerede har valgt dette navnet.  

Vi foreslår at du navnsetter prosjekter slik:  

TBF - KursID og eller Foreleser - Beskrivelse 

Eksempler:  

UIB - ODO-ORPA - Oral patologi for spesialistutdanning 

UNN - SAMER - thyreoideapatologi mai 2021 

   

Valg av filnavn  

Cytomine har personlige lager for filer (storage).  

Ett snitt finnes bare i en digital utgave i ditt bildelager, men det kan knyttes mot i mange prosjekt.  

Tilleggsinformasjon må legges inn i hvert prosjekt.  

   

Vi foreslår at du navnsetter snitt og makro slik i storage.  

Løpenummer - beskrivelse  

1 – nyresvulst   

   

Når snitt hentes inn i prosjekt, kan du gi snittet et nytt navn tilpasset kurset hvis det er nødvendig. 

Hvordan går jeg frem for å anonymisere data i Cytomine Undervisning ?

Løsningen er laget for undervisning, og det kun anonymiserte data som skal lastes opp.  

Som bruker av løsningen må du sette deg inn i ditt foretak sine retningslinjer for anonymisering av data. 

 

Råd under må derfor leses som generelle anbefalinger.  

Informasjon som inneholder prøvenummer fra LIMS eller et forskningsnummer er ikke anonymisert. 

 

Det skal ikke finnes noen tabeller, skriftlig eller elektronisk som gjør det mulig å finne hvilken pasient prøven er hentet fra. 

 

Hvis du henter elektroniske data fra LIMS/bildearkiv som du skal legge inn i undervisningsløsningen, forutsetter dette at ditt foretak har etablert tekniske rutiner for anonymisering av data, inkludert metadata. 

 

Vi anbefaler at hvis du er i tvil om teknisk anonymisering er okat du fjerner etiketter og skanner snitt på nytt før opplasting. 

Jeg har en student på høyskolen som skulle gjort noen oppgaver, kan jeg bruke Cytomine til dette ?

Prosjektet har levert løsningen med hensyn på leveranse til ansatte i spesialisthelsetjenesten, og avtaler og vurderinger om bruk er knyttet opp mot dette. Det er likevel den enkelte region som må bestemme hvem de vil åpne opp bruk for.

Hvordan kan jeg dele mitt  prosjekt med andre ?

Den som du skal dele må være registert som en bruker i Cytomine.

Under instillinger og medlemmer kan du søke opp den du vil dele med, og legge vedkommende til i prosjektet.

Hvis du trenger til å administrere bruker i ditt prosjekt, kan du sette opp andre brukere som "Project Manager/representative" 

Jeg har ikke tilgang til å laste opp bilder eller lage et prosjekt.

Hvis du mangler "storage" fanen, har du ikke rettigheter til å laste opp bilder eller lage et prosjekt.

Ta kontakt med "godkjenner" i din region for å få endret din bruker fra Guest til User.

Denne siden er publisert på internett, og vi ønsker at kun registerte brukere i Cytomine skal melde sak til godkjenner. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Hvem blir godkjenner av brukere i min organisasjon ?

Godkjenner utpekes av ledere i din organisasjon. Det er egene rutiner for dette, leder må ta kontakt med systemforvalter.

En godkjenner går god for at denne brukeren har rett til tilgang. En godkjenner bør være en leder i organisasjonen, eller ha fått delegert myndigheten fra en leder i organisasjonen til å godkjenne brukere. En godkjenner trenger ikke tilgang til Cytomine. Godkjenner må melde til Systemforvalter brukere som skal sperres(Har sluttet) eller opphøyes til «User» 

Hvordan kan jeg få tilgang til et prosjekt eller se hva som er tilgjenglig.

Eier av prosjektet i helseforetaket bestemmer hvem som skal få tilgang eksplisitt og legger til disse brukerne i sitt prosjekt.

Vi har idag ikke noen felles oversikt over tilgjengelig undervisningsprosjekt eller bildemateriale. Det er opp til hver enkelt prosjekteier bestemme hvem som skal få tilgang til prosjekt. 

Hvilke netlesere er støttet ?

- Chrome
- Microsoft Edge
 
Løsningen støtter ikke:
- Internet Explorer 11

 
Hvis du skal melde feil, må det være i forbindelse med bruk av en PC levert av arbeidesgiver for at vi skal kunne bistå i feilsøking.

 

Hvilke Innloggingsmetoder er støttet ?

Kun Innloggingsmetoder som leverer høyeste Sikkerhetsnivå (nivå 4) er støttet.
Følgende Innloggingsmetoder møter kravet om Sikkerhetsnivå 4:
- BankID (via id-porten)
- BankID på mobil (via id-porten)
- Buypass
- Commfides
- Helse Midt (ikke bekreftet enda)

BankID problemer

Feilmelding "Det har en oppstått en feil BID14B0"

 

Hvilke brukere kan en "godkjenner" godkjenne ?

Leder i hver region/foretak som har utpekt "godkjenner" må etablere rutiner for hvem godkjenner har myndighet til å godkjenne.


Introduksjonsfilm:

  

Fant du det du lette etter?