Foto: Person peker på skjerm med bilde

Nasjonal Digital Patologi – Bildedeleløsning Cytomine

Dokumenter fra mappe:


Spørsmål og svar:

Hvordan kan jeg få tilgang til Cytomine og starte bruk av løsningen ?

Du må være ansatt i spesialisthelsetjenesten og søke om tilgang. Se gjerne gjennom denne videoen for hvordan du skal registere deg først.


Jeg har søkt om tilgang, men har enda ikke fått dette. Hvordan purrer jeg på dette ?

Brukere i Cytomine godkjennes av "godkjennere" i hver region. Ta kontakt med din leder for å purre på fortgang. Normalt leser "godkjennere" varsler om nye brukere ukentlig og godkjenner fortløpende nye brukere.

Hvordan dele skjerm i Cytomine ?

Se video - Hvordan dele "skjerm i Cytomine".

Komme i gang med utprøving av Cytomine for undervisning

Komme i gang med utprøving av Cytomine for undervisning.

Jeg har oppdaget en feil, hvordan melder jeg dette videre ?

Dette er en løsning under utprøving. Feil og mangler vi bli rettet fortløpende, på dagtid. Feil vil ikke bli jobbet med eller rettet utenfor normalarbeidstid. Endringer etter kl 16-08 vil ikke bli varslet.

Hvordan melde feil:

Logg deg på Cytomine. På startsiden i Cytomine finner du informasjon om hvordan du melder feil. 

Hvis du ikke når Cytomine i det hele tatt, og dette har virket tidligere, kan du melde det som feil til IKT-selskap i eget foretak.

Jeg har et endringsønske, hvordan melder jeg dette videre ?

Vi trenger en god beskrivelse av endringsforslaget, send oss gjerne både tekst og bilde. 

Du kan sende forslaget til superbruker. Ta det gjennom faggruppen i din region eller til systemforvalter.

Kun registerte brukere i Cytomine kan melde endringsønsker. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Det er feil/mangler i opplæringsmateriellet eller under Spørsmål og Svar.

Send beskrivelse av hva som mangler til systemforvalter.

Kun registerte brukere i Cytomine kan melde endringsønsker. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Jeg får feil når jeg prøver å opprette et prosjekt "kurs1" - Finnes det en navnestandard for Cytomine Undervisning?

Navnestandard: prosjekt

Målgruppe/faggruppe - Organ med tilstand - studienavn/kursnavn - foretak/region - årstall (når kurset er laget, evt. siste oppdatering)

Eksempel:

LIS utdanning - Normal lymfeknute - Selvstudium: L001 - STO - 2023

 

For «målgruppe/faggruppe» brukes samme oppsett hver gang.

LIS kurs: LIS utdanning

Kurs starter med: Kurs: navn på kurs

Undervisning starter med: Undervisning: navn på undervisning

 

Navnestandard: snitt

Kasus nr.-snitt nr.  organ -  tilstand/sykdom - fargemetode eller bilde type - foretak/region

Eksempel:

  1. Hud thorax - Plasmacelleneoplasi - PAX5 - STO
  2. Hud thorax - Plasmacelleneoplasi - PAX5 - STO

 

Tall på kasus og snitt: bruk 01 i stedet for 1 for å kunne sortere flere snitt (99 snitt).

NORPAT-kode kan legges til som tag. Alle NORPAT-koder er lagt til i løsningen.

Kasusnummer for 2. prøve med samme navn som blir lastet opp til «felles storage» navngis med kasusnummer 02 først i navnet.

Hvis den som lager et prosjekt ønsker å skjule sykdom på snittnavn i cytomine, så anbefaler vi å endre navn på snittet i prosjektnivå. Hvis en endrer navn i prosjektnivå, så forblir navnet det originale i «felles storage». En kan også bruke «Blind mode» i cytomine for å skjule sykdom, men da blir hele snittnavnet kun et tall.

 

Forkortede navn på sykehus

Forkorta namn sjukehus bilde.JPG

Hvordan går jeg frem for å anonymisere data i Cytomine Undervisning ?

Løsningen er laget for undervisning, og det er kun anonymiserte data som skal lastes opp.  Som bruker av løsningen må du sette deg inn i ditt foretak sine retningslinjer for anonymisering av data. 

Råd under må derfor leses som generelle anbefalinger.

Informasjon som inneholder prøvenummer fra LIMS eller et forskningsnummer er ikke anonymisert. 

Det skal ikke finnes noen tabeller, skriftlig eller elektronisk som gjør det mulig å finne hvilken pasient prøven er hentet fra. 

Hvis du henter elektroniske data fra LIMS/bildearkiv som du skal legge inn i undervisningsløsningen, forutsetter dette at ditt foretak har etablert tekniske rutiner for anonymisering av data, inkludert metadata. 

Vi anbefaler at hvis du er i tvil om teknisk anonymisering er okat du fjerner etiketter og skanner snitt på nytt før opplasting. 

Jeg har en student på høyskolen som skulle gjort noen oppgaver, kan jeg bruke Cytomine til dette ?

Prosjektet har levert løsningen med hensyn på leveranse til ansatte i spesialisthelsetjenesten. Avtaler og vurderinger om bruk er knyttet opp mot dette. 

Hvordan kan jeg dele mitt  prosjekt med andre ?

Den som du skal dele må være registert som en bruker i Cytomine.

Under instillinger og medlemmer kan du søke opp den du vil dele med, og legge vedkommende til i prosjektet.

Hvis du trenger til å administrere bruker i ditt prosjekt, kan du sette opp andre brukere som "Project Manager/representative" 

Jeg har ikke tilgang til å laste opp bilder eller lage et prosjekt.

Hvis du mangler "storage"-fanen, har du ikke rettigheter til å laste opp bilder eller lage et prosjekt.

Ta kontakt med "godkjenner" i din region for å få endret din bruker fra Guest til User.

Kun registerte brukere i Cytomine kan melde sak til godkjenner. Kontaktinformasjon finner du på startsiden i Cytomine.

Hvem blir godkjenner av brukere i min organisasjon ?

Godkjenner utpekes av ledere i din organisasjon. Det er egne rutiner for dette, leder må ta kontakt med systemforvalter.

En godkjenner går god for at denne brukeren har rett til tilgang. En godkjenner bør være en leder i organisasjonen, eller ha fått delegert myndigheten fra en leder i organisasjonen til å godkjenne brukere. En godkjenner trenger ikke tilgang til Cytomine. Godkjenner melder til Systemforvalter når brukere skal sperres (har sluttet) eller opphøyes til «User».

Hvordan kan jeg få tilgang til et prosjekt eller se hva som er tilgjenglig.

Eier av prosjektet i helseforetaket bestemmer hvem som skal få tilgang eksplisitt og legger til disse brukerne i sitt prosjekt.

Vi har per i dag ikke noen felles oversikt over tilgjengelig undervisningsprosjekt eller bildemateriale. Det er opp til hver enkelt prosjekteier å bestemme hvem som skal få tilgang til prosjekt.

Hvilke netlesere er støttet ?

 • Chrome
 • Microsoft Edge

Løsningen støtter ikke:

 • Internet Explorer 11
Hvis du skal melde feil, må det være i forbindelse med bruk av en PC levert av arbeidsgiver for at vi skal kunne bistå i feilsøking. 

Hvilke innloggingsmetoder er støttet ?

Kun innloggingsmetoder som leverer høyeste Sikkerhetsnivå (nivå 4) er støttet. Følgende Innloggingsmetoder møter kravet om Sikkerhetsnivå 4:

 • BankID (via id-porten)
 • BankID på mobil (via id-porten)
 • Buypass
 • Commfides
 • Helse Midt (ikke bekreftet enda)

BankID problemer

Feilmelding "Det har en oppstått en feil BID14B0"

Cytomine virker ikke fra hjemmekontor

Løsningen virker ikke på hjemmekontor med microsoft DA teknologi.

Undervisning er for øvrig publisert på internett  og vil virke din private PC også.

Hvilke brukere kan en "godkjenner" godkjenne ?

Leder i hver region/foretak som har utpekt "godkjenner" må etablere rutiner for hvem godkjenner har myndighet til å godkjenne.

Opplasting av bilder stopper etter en stund.

Nettleser kan få "timeout". Har du mange filer som skal lastes opp, bør du dele dette i "batcher" på mindre enn 25 bilder.

Introduksjonsfilm:

  

Fant du det du lette etter?