Veiledning av leger i spesialisering

Helsedirektoratet har publisert råd for veiledning av LIS rettet mot blant annet ledere, veiledere, supervisører og LIS.

Veiledning av leger i spesialisering​

Helsedirektoratet har publisert råd for veiledning av LIS. Formålet er å gi praktiske råd om:

  • ansvarsfordeling og organisering av individuell veiledning av LIS
  • gjennomføring av individuell veiledning av LIS
  • utvikling og sikring av nødvendig kompetanse hos veiledere til LIS

Rådene finner du her:


De faglige rådene henvender seg til følgende målgrupper:

  • Ledere og veiledere med direkte ansvar for individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger
  • Supervisører, gruppeveiledere og andre med oppgaver og ansvarsområder som har betydning for at veiledningens hensikt og mål nåes
  • LIS
  • Enheter og personell med administrative og faglige oppgaver og interesse for spesialistutdanningen som utdanningsutvalg ved helseforetakene, RegUt-ene og ALIS-kontorene
  • Spesialitetskomiteene i Legeforeningen, som kan gi råd om læringsmål, aktiviteter og vurderingsformer, og er involvert i kvalitetsoppfølgingen av utdanningen
Fant du det du lette etter?