Utdanningsplaner i virksomhetene

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for
spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om:
a) hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene
b) hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres
c) hvordan det legges til rette for supervisjon

Utdanningsplaner vises så fort de er publisert ved de enkelte helseforetak. For de spesialiteter som har del 2, ligger lenken bak del 3.

For at det ikke skal oppstå brutte lenker på denne siden, er det fint om den som er ansvarlig for å legge ut utdanningsplanene hos de enkelte helseforetak leser denne brukerveiledningen: Endring/flytting av utdanningsplaner som påvirker URL-en

Private utdanningsinstitusjoner som skal publisere sine utdanningsplaner på denne siden, kan sende mail med lenke til carmau@ous-hf.no

Denne siden oppdateres fortløpende.

Akutt og mottaksmedisin

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  del 2 
Nordlandssykehuset HF   del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2 
Helse Møre og Romsdal HF   del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2

Helse Stavanger HF del 2
Helse Førde del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Anestesiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet


Arbeidsmedisin

Helse Nord

Vedlegg


Helse Midt


Helse Vest

Helse Sør-Øst


Annet

Statens arbeidsmiljøinstitutt


 

Barne- og ungdomspsykiatri

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet


Barnekirurgi

Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


 

Barnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Blodsykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2 
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Bryst- og endokrinkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Endokrinologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2  
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2 
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Fordøyelsessykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF /del 2
Finnmarkssykehuset HF  /del 2
Helgelandssykehuset HF /del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2 HUS del 2 Voss
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Rehabiliteringssenteret AIR AS
Røde Kors Haugland rehabiliterinssenter AS
Stamina Helse AS
Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
Sykehuset i Vestfold HF- Fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern - Kysthospitalet
Sørlandets rehabiliteringssenter eiken AS
Unicare Hokksund AS
Unicare Jeløy AS

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Gastroenterologisk kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF /del 2 
Nordlandssykehuset HF /del 2
Finnmarkssykehuset HF /del 2
Helgelandssykehuset HF /del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF /del 2
Helse Nord-Trøndelag HF  /del 2
Helse Møre og Romsdal HF /del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF - HUS del 2
Helse Bergen HF - Voss del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand sykehus del 2
Sørlandet sykehus HF - Arendal sykehus del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Generell kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF Del 2

Helse Bergen HF - Voss
Helse Stavanger HF del 2 
Helse Fonna HF - Haugesund del 2
Helse Fonna HF - Stord del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2

Sykehuset Innlandet del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Vestre Viken HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Geriatri

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2

Helse Nord-Trøndelag HF del 2

Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2 
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Hjertesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Hud- og veneriske sykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Immunologi og transfusjonsmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 


Helse Sør-Øst

Indremedisin

Helse Nord

 Del 2


Helse Midt


Helse Vest

Helse Bergen HF    HUS del2
Helse Bergen HF- Voss- del 2 og 3
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF   Stord del 2
Helse Fonna HF  Haugesund del 2


Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF  del 2Sykehuset Innlandet HF  del 2
Sykehuset Østfold HF  del 2
Sørlandet sykehus HF


Annet

Diakonhjemmet sykehus AS  del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS  del 2

Infeksjonssykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Karkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Klinisk farmakologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet


 

Klinisk nevrofysiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Lungesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
LHL sykehuset Gardermoen del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Maxillofacialkirurgi


Helse Midt


Helse Sør-Øst


Medisinsk biokjemi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS

Medisinsk genetikk

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF / Nasjonal undervisniningsliste (4-års syklus) / Opphold i laboratoriet

Medisinsk mikrobiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS
Folkehelseinstituttet

Nevrokirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Nevrologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 

Helse Sør-Øst


Nukleærmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Nyresykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2

Annet


Onkologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Ortopedisk kirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus HF-Arendal
Sørlandet sykehus HF- Kristiansand

Annet

Martina Hansens hospital AS

Patologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF.pdf

Plastikkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2

Psykiatri

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Modum bad
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Radiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet


Revmatologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Martina Hansens hospital AS
Stiftelsen Betanien hospital Skien

Rus- og avhengighetsmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Stavanger HF


 

Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF


Annet

Bergensklinikken AS
Rogaland A-senter AS
Stiftelsen Trasoppklinikken

Samfunnsmedisin

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF


Annet

Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Nordland

Thoraxkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Urologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand sykehus del 2
Sørlandet sykehus HF - Arendal sykehus del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Øre-nese-halssykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Annet

Øyesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Betanien hospital


 

Fant du det du lette etter?