Utdanningsplaner i virksomhetene

Her finner du lenker til planene virksomhetene har for spesialistutdanning i ulike spesialiteter. Ansvaret for innholdet ligger hos virksomhetene som har publisert dem. Hvis du har spørsmål til planene, kan du kontakte virksomheten direkte.

Spesialistforskriftens §22e stiller krav om at en utdanningsplan skal opplyse om blant annet

  • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
  • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
  • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
  • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
  • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
  • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
  • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
  • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
  • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

​Utdanningsvirksomheter som vil ha lenke til sine utdanningsplaner på denne siden, kan sende mail til carmau@ous-hf.no

For at det ikke skal oppstå brutte lenker på denne siden, er det fint om den som er ansvarlig for å publisere utdanningsplaner hos den enkelte virksomhet leser denne brukerveiledningen: Endring/flytting av utdanningsplaner som påvirker URL-en (PDF)


Akutt og mottaksmedisin

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2

Nordlandssykehuset HF   del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2 
Helse Møre og Romsdal HF   del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2

Helse Stavanger HFdel 2
Helse Førdedel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF  del 2

Annet

Diakonhjemmet syk​​​ehus ASdel 2

Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2

Anestesiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Annet


Arbeidsmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Sør-Øst


Annet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Barne- og ungdomspsykiatri

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Annet

Betanien Sykehus AS

Barnekirurgi

Helse Midt


Helse Sør-Øst


 

Barnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Blodsykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2
Nordlandssykehuset HF  del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2 
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord
Helse Førde HFdel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Lovisenberg diakonale sykehus  de​l 2

Bryst- og endokrinkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Stavangerdel 2

 del 2 Haugesunddel 2 Stord


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2

 del 2

 del 2

Sykehuset Telemark HFdel 2

 del 2

Endokrinologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2  
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2 
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østf​old HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2

Fordøyelsessykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2

Nordlandssykehuset HF   del 2
Helgelandssykehuset HF   del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2 HUSdel 2 Voss
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fon​na HF - Haugesund del 2

Helse Fonna HF - Stord del 2​​​
Helse Førde HFdel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2
Lovisenberg diakonale sykehusd​el 2

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus

​Sykehuset Østfold HF​Vestr​e Viken HF​

Annet

​​Beitostølen Helsesportsenter​
Rehabiliteringssenteret AIR AS
Røde Kors Haugland rehabiliterinssenter AS

Stamina Helse AS

Sykehuset i Vestfold HF- Fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern - Kysthospitalet

​Sørlandets rehabiliteringssenter eiken AS

Unicare Hokksund AS

Unicare Jeløy AS​

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Gastroenterologisk kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  del 2 
Nordlandssykehuset HF  del 2
Finnmarkssykehuset HF  del 2
Helgelandssykehuset HF  del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2
Helse Nord-Trøndelag HF  del 2
Helse Møre og Romsdal HF  del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF - HUS  del 2
Helse Bergen HF - Voss  del 2
Helse Stavanger HF  del 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord
Helse Førde HF  del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2

Akershus Universitetssykehus HF del 2

Sykehuset i Vestfold HF

del 2

Sykehuset Innlandet HF del 2

Sykehuset Telemark HFdel 2

Sykehuset Østfold HF del 2

Sørlandet sykehus HF

del 2​

Vestre Viken HF

del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Generell kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2

Helse Bergen HF - Vossdel 2
Helse Stavanger HFdel 2 
Helse Fonna HF - Haugesunddel 2
Helse Fonna HF - Stord del 2
Helse Førde HFdel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF

del 2

Sykehuset Innlandetdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HF del 2​
Vestre Viken HF del 2
Sørlandet sykehus HFdel 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel​ 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2

Geriatri

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2

Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2

Helse Nord-Trøndelag HF del 2

Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF

Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HF del 2 Haugesunddel 2 Stord

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2
Lovisenberg diakonale sykehusd​​el 2

Hjertesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssyke​huset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord
Helse Førde HFdel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2
Lovisenberg diakonale sykehusd​el 2

Hud- og veneriske sykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet

Immunologi og transfusjonsmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 


Helse Sør-Øst

Indremedisin

Helse Nord

 del 2


Helse Midt


Helse Vest

Helse Bergen HF    HUS del 2
Helse Bergen HF- Voss- del 2 og 3
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HF   Stord del 2
Helse Fonna HF Haugesund del 2


Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF  del 2Sykehuset Innlandet HF  del 2
Sykehuset Østfold HF  del 2
Sørlandet sykehus HF


Annet

Diakonhjemmet sykehus AS  del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS  del 2

Infeksjonssykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2

Helse Midt


Helse Vest

 del 2
 del 2


Helse Sør-Øst

 del 2
 del 2 del 2
 del 2
del 2


Annet

 del 2
 del 2
 de​l 2

Karkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 del 2
 del 2 Haugesunddel 2 Stord


Helse Sør-Øst

 del 2
 del 2 del 2
del 2

Klinisk farmakologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


 

Klinisk nevrofysiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Lungesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2
Helse Stavanger HFdel 2


Helse Fonna Haugesunddel 2

Helse Fonna Storddel 2

Helse Førde HFdel 2


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus ASdel 2
Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2
LHL sykehuset Gardermoen del 2
Lovisenberg diakonale sykehusde​l 2

Maxillofacialkirurgi


Helse Midt


Helse Sør-Øst


Medisinsk biokjemi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS

Medisinsk genetikk

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF / Nasjonal undervisniningsliste (4-års syklus) / Opphold i laboratoriet

Medisinsk mikrobiologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS Folkehelseinstituttet

Nevrokirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Nevrologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 

Helse Sør-Øst


Nukleærmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Nyresykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HFdel 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HFdel 2
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord
Helse Førde HFdel 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2

Sykehuset i Vestfold HF


 del 2

 del 2

 del 2

Annet

 del 2

Onkologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Ortopedisk kirurgi

Helse NordHelse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus HF-Arendal
Sørlandet sykehus HF- Kristiansand

Annet

Martina Hansens hospital AS

Patologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF.pdf

Plastikkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

 del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2

del 2

  del 2
Sykehuset Telemark HFdel 2


 del 2

Sørlandet sykehus HF del 2

Psykiatri

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Betanien Sykehus AS

Modum Bad​NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS


​Radiologi

Helse Nord

​Universitetssykehuset i Nord-Norge H​F - Harstad​Universitetssykehuset i Nord-Norge H​F - ​Narvik​​​Universitetssykehuset i Nord-Norge H​F - ​​Tromsø​


Helse Midt


Helse Vest

Helse Bergen HF


Helse Sør-Øst


Annet


Revmatologi

Helse Nord


Helse Midt


Helse VestHelse Sør-Øst


Annet

Martina Hansens hospital AS
Stiftelsen Betanien hospital Skien

Rus- og avhengighetsmedisin

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Stavanger HF


 

Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF

Annet

Bergensklinikken AS
Blå kors - Borgestadklinikken SARogaland A-senter ASStiftelsen Trasoppklinikken

Samfunnsmedisin

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Helse Vest

Helse Bergen HFHelse Førde​

Annet

Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Nordland

Thoraxkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Urologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HFdel 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HFdel 2
Helse Fonna HFdel 2 Haugesunddel 2 Stord
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HFdel 2
Akershus Universitetssykehus HFdel 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HFdel 2
Sykehuset Telemark HFdel 2
Sykehuset Østfold HFdel 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus ASdel 2

Øre-nese-halssykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Annet

Øyesykdommer

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Betanien hospital


 

Fant du det du lette etter?