Utdanningsplaner i virksomhetene

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for

spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om:

a) hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene

b) hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres

c) hvordan det legges til rette for supervisjon

 

Denne oppdateres fortløpende.
Utdanningsplaner vises så fort de er publisert ved de enkelte helseforetak. 
For de spesialiteter som har del 2, ligger lenken bak del 3.

Private utdanningsinstitusjoner som skal publisere sine utdanningsplaner på denne siden, kan sende mail med lenke til gry.merket@stolav.no

Akutt og mottaksmedisin

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  del 2 
Nordlandssykehuset HF   del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2 
Helse Møre og Romsdal HF   del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2

Helse Stavanger HF del 2
Helse Førde del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Anestesiologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet


Temahefte anestesiologi

Arbeidsmedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Statens arbeidsmiljøinstitutt


Barne- og ungdomspsykiatri

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet


Temahefte barne- og ungdomspsykiatri

Barnekirurgi

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte barnekirurgi

Barnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte barnesykdommer

Blodsykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2 
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte blodsykdommer

Bryst- og endokrinkirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Temahefte Bryst- og endokrinkirurgi

Endokrinologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2  
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2 
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Temahefte endokrinologi

Fordøyelsessykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF /del 2
Finnmarkssykehuset HF  /del 2
Helgelandssykehuset HF /del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2 HUS del 2 Voss
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte fordøyelsessykdommer

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Sør-ØstAnnet

Rehabiliteringssenteret AIR AS
Røde Kors Haugland rehabiliterinssenter AS
Stamina Helse AS
Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
Sykehuset i Vestfold HF- Fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern - Kysthospitalet
Sørlandets rehabiliteringssenter eiken AS
Unicare Hokksund AS
Unicare Jeløy AS

Temahefte fysikalsk medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Gastroenterologisk kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF /del 2 
Nordlandssykehuset HF /del 2
Finnmarkssykehuset HF /del 2
Helgelandssykehuset HF /del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF /del 2
Helse Nord-Trøndelag HF  /del 2
Helse Møre og Romsdal HF /del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF - HUS del 2
Helse Bergen HF - Voss del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand sykehus del 2
Sørlandet sykehus HF - Arendal sykehus del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte gastroenterologisk kirurgi

Generell kirurgi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF - Voss del 2
Helse Stavanger HF del 2 
Helse Fonna HF - Haugesund del 2
Helse Fonna HF - Stord del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2

Sykehuset Innlandet del 2  del 3
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Vestre Viken HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Temahefte kirurgiske spesialiteteter del 2

Temahefte generell kirurgi del 3

Geriatri

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF  del 2

Helse Nord-Trøndelag HF del 2

Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2 
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte geriatri

Hjertesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte hjertesykdommer

Hud- og veneriske sykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Annet

Temahefte hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

 

Helse Sør-Øst

Temahefte Immunologi og transfusjonsmedisin

Indremedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Bergen HF    HUS del2
Helse Bergen HF- Voss- del 2 og 3
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF   Stord del 2
Helse Fonna HF  Haugesund del 2

Helse Sør-Øst

Akershus Universitetssykehus HF  del 2Sykehuset Innlandet HF  del 2
Sykehuset Østfold HF  del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS  del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS  del 2

Temahefte indremedisin del 2

Temahefte indremedisin del 3

Infeksjonssykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Temahefte infeksjonssykdommer

Karkirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte karkirurgi

Klinisk farmakologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Temahefte klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Temahefte klinisk nevrofysiologi

Lungesykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Diakonhjemmet sykehus AS del 2
Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2
LHL sykehuset Gardermoen del 2
Lovisenberg diakonale sykehus del 2

Temahefte Lungesykdommer

Maxillofacialkirurgi


Helse Midt

Helse Sør-Øst

Temahefte maxillofacialkirurgi

Medisinsk biokjemi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS

Temahefte Medisinsk biokjemi

Medisinsk genetikk

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte Medisinsk genetikk

Medisinsk mikrobiologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS
Folkehelseinstituttet

Temahefte Medisinsk mikrobiologi

Nevrokirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst


Temahefte Nevrokirurgi

Nevrologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

 

Helse Sør-ØstTemahefte Nevrologi

Nukleærmedisin

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Temahefte Nukleærmedisin

Nyresykdommer

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Finnmarkssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2

Annet


Temahefte Nyresykdommer

Onkologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Temahefte Onkologi

Ortopedisk kirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet

Martina Hansens hospital AS

Temahefte Ortopedi

Patologi

Helse Nord

Helse Midt

 Helse Vest

Helse Sør-Øst

Temahefte Patologi

Plastikkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sørlandet sykehus HF del 2

Temahefte Plastikkirurgi

Psykiatri

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet

Modum bad
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

Temahefte Psykiatri


Radiologi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet


Temahefte Radiologi

Revmatologi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Martina Hansens hospital AS
Stiftelsen Betanien hospital Skien

Temahefte Revmatologi

Rus- og avhengighetsmedisin

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet

Bergensklinikken AS
Rogaland A-senter AS
Stiftelsen Trasoppklinikken

Temahefte Rus- og avhengighetsmedisin

Samfunnsmedisin

Annet

Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Nordland

Thoraxkirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Temahefte Thoraxkirurgi

Urologi

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF del 2
Nordlandssykehuset HF del 2
Helgelandssykehuset HF del 2

Helse Midt

St Olavs hospital HF del 2
Helse Nord-Trøndelag HF del 2
Helse Møre og Romsdal HF del 2

Helse Vest

Helse Bergen HF del 2
Helse Stavanger HF del 2
Helse Fonna HF del 2
Helse Førde HF del 2

Helse SørØst

Oslo Universitetssykehus HF del 2
Akershus Universitetssykehus HF del 2
Sykehuset i Vestfold HF del 2
Sykehuset Innlandet HF del 2
Sykehuset Telemark HF del 2
Sykehuset Østfold HF del 2
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand sykehus del 2
Sørlandet sykehus HF - Arendal sykehus del 2
Vestre Viken HF del 2

Annet

Haraldsplass diakonale sykehus AS del 2

Temahefte Urologi

Øre-nese-halssykdommer

Helse Nord

Helse Midt


Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Temahefte Øre-nese-halssykdommer

Øyesykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Betanien hospital

Temahefte Øyesykdommer

Fant du det du lette etter?