Utdanningsplaner

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for

spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om:

a) hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene

b) hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres

c) hvordan det legges til rette for supervisjon

 

Denne siden er under oppbygging.
Utdanningsplaner vises så fort de er publisert i egen region.

Private utdanningsinstitusjoner som skal publisere sine utdanningsplaner på denne siden, kan sende mail med lenke til gry.merket@stolav.no

Akutt og mottaksmedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


Anestesi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


Arbeidsmedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Barne- og ungdomspsykiatri

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


Barnekirurgi

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Barnesykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF
Sørlandet sykehus HF

Blodsykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet


Bryst- og endokrinkirurgi

Helse Nord

Nordlandssykehuset HF

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Endokrinologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Annet


Fordøyelsessykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

AnnetFysikalsk medisin og rehabilitering

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest

Helse Sør-Øst


Annet

Rehabiliteringssenteret AIR AS
Røde Kors Haugland rehabiliterinssenter AS
Stamina Helse AS
Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
Sykehuset i Vestfold HF- Fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern - Kysthospitalet
Sørlandets rehabiliteringssenter eiken AS
Unicare Hokksund AS
Unicare Jeløy AS


Fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Gastroenterologisk kirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuset Telemark HF

Annet

Lovisenberg diakonale sykehus

Generell kirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


Geriatri

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

 


Hjertesykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

AnnetHud- og veneriske sykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

AnnetImmunologi og transfusjonsmedisin

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Indremedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet


Infeksjonssykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet


Karkirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF
Akershus Universitetssykehus HF


Klinisk farmakologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

AnnetKlinisk nevrofysiologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Lungesykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet

LHL sykehuset Gardermoen

Maxillofacialkirurgi


Helse Midt

Helse Sør-Øst


Medisinsk biokjemi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS

Medisinsk genetikk

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Medisinsk mikrobiologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF

Annet

Dr Furst medisinske laboratorium AS
Folkehelseinstituttet


Nevrokirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Nevrologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

 

Helse Sør-Øst
Nukleærmedisin

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet

Sykehuset i Vestfold HF- Radiologi og laboratoriet, Tønsberg

Nyresykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Annet


Onkologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst


Ortopedisk kirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet

Martina Hansens hospital AS

Patologi

Helse Nord

Helse Midt

 Helse Vest

Helse Sør-Øst


Plastikkirurgi

Helse Nord


Helse Midt


Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF
Akershus Universitetssykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF


Psykiatri

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

Annet

Modum bad
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
Radiologi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF

AnnetRevmatologi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Martina Hansens hospital AS
Revmatismesykehuset AS
Stiftelsen Betanien hospital Skien


Rus- og avhengighetsmedisin

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet

Bergensklinikken AS
Rogaland A-senter AS
Stiftelsen Trasoppklinikken

Samfunnsmedisin

Annet

Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Nordland

Thoraxkirurgi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest


Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


Urologi

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Oslo Universitetssykehus HF
Sykehuset Telemark HF

AnnetØre-nese-halssykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Annet


Øyesykdommer

Helse Nord


Helse Midt

Helse Vest

Helse Bergen HF

Helse Sør-Øst

Annet

Betanien hospital

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.