Utdanningsplan

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for

spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om

a)hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene

b)hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres

c)hvordan det legges til rette for supervisjon

 

Akutt og mottaksmedisin

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Anestesi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Barne- og ungdomspsykiatri

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Barnekirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Barnesykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Blodsykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Bryst- og endokrinkirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Endokrinologi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Fordøyelsessykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØst

Gastroenterologisk kirurgi

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse SørØstFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.