Utdanningen

Les om spesialistutdanning av leger.

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fullført medisinstudiet og fått autorisasjon som norsk lege. Utdanningens varighet er minimum seks og et halvt år.

Ny og gammel ordning

Den nye utdanningen, også kalt LIS-utdanningen, omfatter fra 1. mars 2019 alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet. Utdanningen foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

For leger som følger gammel ordning, vil det være overgangsregler frem til 2022.

Hva er nytt?

Den nye utdanningen legger vekt på å dokumentere hva du har lært. Dette i motsetning til tidligere, da legene måtte dokumentere hvor lenge de hadde vært i praksis ved en bestemt enhet, hvilke og hvor mange prosedyrer eller oppgaver de hadde utført der.

I den nye utdanningen skal leger i spesialisering (LIS) oppfylle et antall definerte læringsmål. 

Spesialistutdanningen skal i hovedsak gjennomføres ved et sykehus eller virksomhet som er godkjent eller registrert av Helsedirektoratet.

To eller tre deler

LIS-utdanningen er delt inn i to eller tre deler, avhengig av spesialitet.

Første del (LIS 1) er felles for alle og erstatter turnusordning. Den består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Andre del (LIS 2) omfatter læringsmål som er felles for flere spesialiteter innen kirurgi og medisin. For alle andre spesialiteter er det en direkte overgang fra del 1 til del 3.

Tredje del (LIS 3) omfatter læringsmål som er spesifikke for hver enkelt spesialitet.

Fant du det du lette etter?