Utdanning

Spesialistforskriften sier at de regionale helseforetakene skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister blir dekket.

Bilde av strek-menneske som går i trapp mot en lyspære.
Foto: Pixabay

Klikk på denne lenken for å komme til kurskatalogen.

Klikk på denne lenken for å komme til LIS-stillinger.


Gjennomføring

Den praktiske tjenesten skal for LIS gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger.

Den vesentlige delen av spesialistutdanningen skal skje ved en godkjent utdanningsvirksomhet, jf. § 18. i Spesialistforskriften.

Utdanning utenfor godkjente utdanningsvirksomheter kan gjøres der dette er avtalt mellom utdanningsvirksomheten og andre læringssteder.

Forskriften sier at kravet om at den vesentlige delen av spesialistutdanningen skal gjennomføres ved en godkjent utdanningsinstitusjon ikke gjelder for de delene av spesialiseringen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin som gjennomføres utenfor sykehus.

Utdanningen skal baseres på de læringsmålene som følger av Spesialistforskriftens Vedlegg II. Læringsmål innebærer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre.

(Kilde: Spesialistforskriften, Lovdata)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.