Til deg med spørsmål om LIS1


Denne siden er under arbeid. Vi ønsker å gjøre nettsiden bedre for våre brukere, slik at det blir enklere å finne den informasjonen man er på utkikk etter. Her vil det etter hvert ligge informasjon til deg med spørsmål om LIS1.

Dersom du har noen ønsker om hva denne siden bør inneholde er det bare å legge inn tilbakemeldinger under "fant du det du lette etter?" nederst til venstre på siden.

Hvordan er veien etter LIS1?

Figuren under er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv med kommentarer til spesialistforskriften, og illustrerer hvordan spesialistutdanningen er bygget opp. Etter den første delen som er felles for alle, er det totalt 46 ulike spesialistutdanningsløp frem til spesialistgodkjenning.

Spesialistutdanningen i sykehusspesialitetene gjennomføres primært ved sykehus, mens utdanningen i allmennmedisin primært gjennomføres i primærhelsetjenesten. Utdanningen i samfunnsmedisin gjennomføres primært i offentlig helseforvaltning, og arbeidsmedisin gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og i bedriftshelsetjenesten.

Tabell av oppbyggingen til spesialistutdanningen

Tabell 1: Illustrasjon av hvordan spesialistutdanningen er bygget opp. Hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-2/2019.

For de indremedisinske og kirurgiske fagene, som har en felles del med læringsmål som de skal oppnå før de spesialiserer seg videre, består utdanningen av totalt tre deler, men for de resterende fagene er det én del igjen etter den første. På Helsedirektoratets nettsider kan du se hvilke spesialiteter som har henholdsvis felles indremedisinske og kirurgiske læringsmål:


Felles kompetansemål for del 1

Felles kompetansemål for spesialistutdanningens første del skal oppnås gjennom tjeneste i sykehus og i kommunene. Her finner du Helsedirektoratets fordeling av hvilke læringsmål som skal oppnås hvor:

Felles kompetansemål for del 1 (Hdir)


Informasjon fra Helsedirektoratet

Bekreftelse på gjennomført del 1 og trygderefusjon (Hdir)

Overgang til kommunene (Hdir) Ansettelseskrav og overgangsordninger (Hdir) Kompetansevurdering av leger i spesialisering (Hdir)

Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet for del 1 (Hdir)

 

Fant du det du lette etter?