Styringsdokumenter og referater

Planleggingen av LIS-utdanningen begynte som et prosjekt i 2017. Her er styringsdokumenter og referater fra prosjektperioden og dagens virksomhet.

Mandat

Felles mandat for de regionale utdanningssentrene (PDF)

Felles rutiner og styringsdokumenter

 1. Om styringssystemet
 2. Om de regionale utdanningssentrene
 3. Kursbeskrivelse (skjema for utfylling)
 4. Fagkontakt RegUt - ansvarsområder og oppgaver
 5. Rutine for endring av nasjonale læringsaktiviteter - prosedyrer
 6. Rutine for endring av nasjonale læringsaktiviteter - kurs
 7. Rutine for endring av forskriftsfestede læringsmål
 8. Langtidsplanlegging av kurs (kjerneoppgave 1)
 9. Koordinering regionalt og nasjonalt (kjerneoppgave 2)
 10. Evaluere og kvalitetsforbedre utdanningen (kjerneoppgave 3)
 11. Avtaler og samarbeid med eksterne (kjerneoppgave 4)
 12. Informasjon om utdanningen (kjerneoppgave 5)
 13. Simulering, ferdighetstrening og digital læring
 14. Kompetanseportalen
 15. Administrative rutiner (rapportering, økonomi, anskaffelser, risiko, avvikshåndtering, forbedrings- og utviklingsarbeid, kompetanse/personal)

Felles styringsdokumenter publiseres forløpende etterhvert som de blir godkjent.

Referater fra nasjonal styringsgruppe

Tverregional koordinerende arbeidsgruppe (TKA) er LIS-prosjektets nasjonale styringsgruppe. TKA var frem til februar 2019 benevnt Styringsgruppen. Oversikten blir løpende oppdatert når det foreligger godkjente referater.

Referat fra TKA-møte 17. juni 2019
Referat fra TKA-møte 29. april 2019
Referat fra TKA-møte 25. februar 2019
Referat styringsgruppemøte 28. januar 2019
Referat styringsgruppemøtet 19. november 2018
Referat styringsgruppemøtet 22. oktober 2018
Referat styringsgruppemøtet 24. september 2018
Referat styringsgruppemøtet 11. juni 2018
Referat styringsgruppemøtet 23. april 2018
Referat styringsgruppemøtet 9. mars 2018
Referat styringsgruppemøtet 26. februar 2018
Referat styringsgruppemøtet 22. januar 2018

Fant du det du lette etter?