Eksamen i tropesykdommer og parasittologi 2022

Informasjon om eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonssykdommer.

En person som tar eksamen
Bilde: freepik, katemangostar

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer.

Det anbefales å ha gjennomført kurs i tropemedisin/parasittologi.

Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Sted: Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Tid: Torsdag 2. juni 2022 kl. 10.00 – 16.00.

Påmelding innen 20. mai til Kristine Mørch: kristine.moerch@helse-bergen.no