Spesialistutdanning i allmennmedisin

De regionale utdanningssentrene er opprettet for spesialisthelsetjenesten. Her vil du finne lenker til informasjon om spesialistutdanning i allmennmedisin.

Til deg som er LIS i allmennmedisin

For allmennmedisin har kommunen ansvar for å legge til rette for spesialistutdanning av leger i spesialisering, jf. spesialistforskriften § 5:

Dette innebærer blant annet å bidra til

  1. at spesialistutdanningen gjennomføres i åpen uselektert allmennpraksis og kommunale stillinger der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, slik at det blir nødvendig tilgang på spesialister i allmennmedisin
  2. helhetlige utdanningsløp på tvers av kommuner, private aktører, andre aktuelle aktører og læringsarenaer i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også på tvers av ulike læringsarenaer i kommunen der det ytes tjenester i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
  3. samarbeid med andre kommuner for å oppnå en samordnet og harmonisert utdanning på tvers av kommunegrenser.

 

Her finner du informasjon

Helsedirektoratet har opprettet en nettside for spesialistutdanning i allmennmedisin som du finner her: Allmennmedisin - Helsedirektoratet

Hos Helsedirektoratet finner du også informasjon om ALIS-kontorene: ALIS-kontor - Helsedirektoratet

I tråd med spesialistforskriften kan Legeforeningen ivareta læringsaktiviteter for spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Her kan du finne informasjon til LIS i allmennmedisin fra Legeforeningen her: Allmennmedisin - Legeforeningen


Nyttige lenker

Som LIS i allmennmedisin vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i allmennmedisin.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?