Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer fra 18.08.22

Orientering fra RegUt HSØ til involverte i spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer.

Illustrasjon av et ark og en blyant

​​​Presisering av kurstittel i Helsedirektoratets anbefalinger for fordøyelsessykdommer

18. august 2022 endret Helsedirektoratet tittel på et kurs i anbefalingene om læringsaktiviteter for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. Kurset Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi) het tidligere Kurs i tarmsykdommer.


​For mer informasjon om utdanningen i fordøyelsessykdommer, se her: ​​