Om del 2 i spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål (FIM)

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3.

Du finner avsnitt om del 2 i spesialitetene som har felles indremedisinske læringsmål på informasjonssidene for hver av spesialitetene:

Fant du det du lette etter?